6. juli 2011

Vis respekt for de syge ledige

Vi mener, at Københavns Kommune er inde på noget af det helt rigtige, når den vil fritage en gruppe syge ledige fra rådighedssamtaler, mens de kommer på fode.
Konkret er det grupper af misbrugere, psykisk syge og handicappede, der i fremtiden ikke skal til samtaler om deres muligheder på arbejdsmarkedet, så længe de reelt ikke er arbejdsmarkedsparate. Gruppen skal i stedet have hjælp fra socialforvaltningen, indtil de bliver arbejdsmarkedsparate.

Fra systemtænkning til den enkeltes behov
Kristelig Fagbevægelse mener, at Københavns Kommune er inde på noget af det helt rigtige. Beskæftigelsessystemet er i dag bygget op omkring en helt standardiseret opfølgning på, om den ledige er aktivt jobsøgende. For nogle typer af ledige giver dette bare ikke mening.

Der er brug for, at vi ændrer fokus i vores beskæftigelsessystem. Mennesker er forskellige – og derfor skal systemet i langt højere grad være fleksibelt og tage udgangspunkt i den enkeltes muligheder og forudsætninger. Du kan læse mere om vores oplæg til et nyt beskæftigelsessystem her.

Beskæftigelsesministeren sur

Beskæftigelsesminister Inger Støjberg er lodret uenig med Københavns Kommune. Hun mener, det er at fratage disse ledige muligheden for at komme i arbejde – måske på særlige vilkår.

Hvad mener du?

Af Gitte Krogh Nørgaard, politisk konsulent, Kristelig Fagbevægelse

2 kommentarer:

15. juli 2011 kl. 14.39 Sandy Ditlef

Et parti i vores regering kalder sig LIBERAL. Jeg tænker, at ordet må have fået en ny betydning, som så mange andre ord har fået det. Borgerne skal passe til systemet - ikke omvendt. Der tales om kvalitet, sikkerhed og sundhed, medens personalet der skal skabe samme skæres ned. Stress, depression og misbrug stiger - og politikerne kan ikke finde på andet end kassetænkning, registrering, kontrol og straf! Den politiske troværdighed og evne til at lede folket er fraværende.

28. september 2011 kl. 11.20 Anonym

Jeg er helt nyt medlem af Krifa, og synes det er helt fantastisk at i har en blog.

Omkring politikken om sygemeldte og syge ledige borgere, kan jeg kun støtte op at man tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer.

Sådan som systemet er skruet sammen, har man ingen muligheder som sygemeldt, eller som syg ledig.

Inger Støjberg bliver citeret for at de syge ledige skal have muligheden for at komme i arbejde med særlige vilkår.

Hvordan skal det nu lade sig gøre?
Alle kasser er lukket når det kommer til at investere i den enkeltes muligheder, og her taler jeg om borgere der har vanskeligheder ved at fungere på almindelige vilkår på en arbejdsplads.

Man har i forbindelse med sygemeldte borgere lukket helt ned, og overladt det til den enkelte at KÆMPE for sig selv og sin sag, og det er systemet vi er oppe imod her, så den kamp er tabt på forhånd.

Med truslen om udsigt til kontant hjælp blir flere og flere sygemeldte, raskmeldt fra den ene dag til den anden.
Og så er man virkelig på røven hvis man vil beholde retten til dagpenge, for så skal du den undelyneme stå til fuld rådighed for arbejdsmarkedet.

Men systemest byder på muligheder som virksomheds praktik eller løntilskud, det er osse 37 timer, og hvordan klarer man det som syg ledig??

Derudover kan jeg som uddannet pædagog risikere at komme ud i virksomhedspraktik og udføre præcis de samme opgaver som pædagogen ved min side, men for 4500 kr mindre en hende.
Hvor motiverende er det?

Den korteste vej tilbage til arbejdsmarkedet ville i min situation ha været en revalidering.
Men nej man ville ikke smide flere penge efter mig, man ville hellere give mig sygedagpenge i 2 år, for derefter at true mig med bistandshjælp eller raskmelding.

Sagen er den at jeg endnu ikke er kommet i arbejde.
Efter 2 år på sygedagpenge, har jeg nu rundet 2 år som ledig.

Tænk engang hvor langt jeg ville have været i livet hvis jeg havde fået et støttende tilbud fremfor for pisk og trusler.


Problemet er at, jeg og mange andre ikke blir i bedre stand til at varetage et arbejde uden hjælp, eller med en trussel hængende over hovedet.

Jeg blir så harm over Inger Støjerg når hun udtaler sig om at vi tager muligheden for arbejde fra borgere hvis vi ikke presser dem.
De blir de hverken raske eller bedre rustet af.
Hun skulle sådan set prøve at være i systemet hvor selvværd og selvtillid bliver plukket af en som fjerene af en høne.

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.