10. august 2011

Erhvervsskoleelever vælger sofaen

46 procent af eleverne på landets erhvervsskoler dropper ud af deres uddannelse, inden de er færdige. Og tallet er stigende.Socialdemokraterne ønsker økonomiske sanktioner

Socialdemokraterne er i dag kommet med et forslag til at komme problemet til livs. De foreslår, at hvis en erhvervsskoleelev dropper sin uddannelse til fordel for sofaen og offentlig forsørgelse, skal de offentlige kasser smækkes i.  Desuden skal skolen have skåret i sit taxametertilskud.

Frafald har store konsekvenser
Frafaldet på erhvervsskolerne ér alt, alt for højt. For den enkelte unge har det konsekvenser – af de unge, der ikke får en uddannelse efter grundskolen, er ledigheden meget højere end blandt unge, der får en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse. Og for samfundet har det konsekvenser: I fremtiden kommer vi til at mangle ”kloge hænder”.  Men spørgsmålet er, hvilke midler og motivationsfaktorer der skal i spil for at vende udviklingen.

Hvordan skaber vi motivation
Er det økonomiske sanktioner, der skal til - eller er det at sparke på familier, der i forvejen ligger ned (unge, der ikke får en uddannelse ud over grundskolen, har 5 gange så ofte ufaglærte forældre som forældre med en lang videregående uddannelse)? I Kristelig Fagbevægelse arbejder vi med nogle andre ideer: Hvordan sikrer vi en stærkere og mere dynamisk sammenhæng mellem grundskole og erhvervsskole, så de unge er rustet til det, der møder dem? Hvordan kan vi skabe større interaktion med erhvervslivet allerede i grundskolen? Og hvordan motiverer vi forældre til at støtte deres børns fremtidige uddannelse – uden at det bliver formynderisk?

Gitte Krogh Nørgaard, politisk konsulent, Kristelig Fagbevægelse

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.