31. august 2011

Løntilskudsjob – til grin eller genvej til job?

Hvorfor skal ledige i praktik i en virksomhed? Er det for at hjælpe den ledige hurtigt tilbage til et ordinært job, eller er det for, at kommunerne kan få en god økonomi og sikre et stort statstilskud?

Overskrifterne fyger rundt i dagspressen om det offentliges misbrug af ledige i løntilskud.
Eksemplerne er mange. Fx at fyrede lærere ansættes i vikarjob, så fastansatte kan komme på efteruddannelse. Eller en betroet medarbejder fyres til fordel for en ung i løntilskud. Du kan helt sikkert føje andre eksempler til.

Planer om flere løntilskudsjob
Regeringen overvejer at udvide virksomhedspraktikordningen, da virksomhedspraktik virker og får folk i beskæftigelse. Kristelig Fagbevægelse mener, der skal være et formål med en periode på løntilskud. Vi foreslår to modeller.

Praktik med forventning om job
Den ene model er, at ledige tilknyttes en virksomhed og får normal løn i de maks. 6 måneder, praktikken kan vare. Der skal være tilsagn om, at den ledige efter perioden kan fortsætte med en ordinær ansættelse. Der skal tilknyttes en personlig mentor i forløbet. Da arbejdsindsatsen bruges til at opnå varig beskæftigelse i virksomheden, skal der ikke søges andre job i praktikforløbet.

Afklaring – trainee
Den anden model for løntilskudsjob skal give den ledige mulighed for at afprøve nye jobmuligheder i fx en anden branche. Så perioden på maks. 6 mdr. bruges til afklaring om fremtidsmuligheder. Vedkommende er ikke lovet en ansættelse og skal derfor være almindelig jobsøgende i perioden. Da det kræver en del tid at søge nyt job, kan den ugentlige arbejdstid reduceres, så der bliver den nødvendige tid til jobsøgningen. Der betales normal løn i perioden.

Hvad er dine erfaringer med løntilskudsjob, og hvilke råd har du om løntilskudsjob til den nye regering?

Erik Bertelsen, politisk konsulent, Kristelig Fagbevægelse

10 kommentarer:

31. august 2011 kl. 18.56 Anonym

Til Erik>

Første punkt ang. dit debat emne. Så har du ikke været helt klar på, hvilken gruppe person, som du henvender dig til, idet at du ikke kan skære alle over en kam.
Snakker du om kontanthjælpsmodtagere, dagpengemodtagere, sygedagpenge.?
Der må du være mere klar i spyttet, når du omtaler ordet/begrebet løntilskud.

Derudover er virksomhedspraktik og løntilskud slet ikke det samme, og du omtaler virksomhedspraktik og løntilskud som et fælles ord.

Virksomhedspraktik bliver brugt utrolig meget i de her dage, hvor både den ledige og virksomheden kan se hinanden an, inden at man ansætter folk. Derudover bruger mange den til at se, om de skal prøve at bevæge sig ind på et nyt arbejdsområde, da ledigheden måske er for stor i det arbejdsfelt de pt er i.

Ang. løntilskud, så omtaler du IKKE, om det er i privat virksomhed eller offentlig virksomhed. Der er kæmpe forskel på de 2, og kan man finde en privat virksomhed, så er det jo bestemt nr. 1 - det er der ingen tvivl om. Da man jo skal ansættes på lige vilkår som de andre.

Ang. jeres forslag til et par muligheder. Så ser de fine ud, men igen har du ikke præciseret hvilken gruppe du henvender dig til. Det er en kæmpe fejl fra din side, da du (som skrevet) ikke kan skære alle over en kam.

6. september 2011 kl. 21.14 Find

Over 20.000 er nu i løntilskud, privat eller offentlig. Hvis denne ordning ikke fandtes så havde 20.000 ledige et job, for de går jo ikke bare og triller tommelfingre ude i virksomhederne.
Mange offentlige virksomheder ville slet ikke kunne løbe rundt uden løntilskudsjob.Der er ikke lavet en eneste seriøs måling på om det har effekt overfor forsikrede ledige, Beskæftigelsesministeren har udtalt at det virker og så er det sådan - basta. Man skulle nærmest tro at vi lever i en anden tid, nemlig under det tidligere sovjets 5 års planer, her blev der heller ikke stillet spørgsmål ved om det var mejetærsker hjul eller brød til folket der var brug for. Spørg jeres Jobcenter eller Beskæftigelsesregion om de har målinger på effekten, det har de ikke.

21. september 2011 kl. 20.05 Anonym

Jeg er selv i løntilskudsjob hos det offentlige og vil allerførst sige, at man IKKE får løn, men dagpenge. Jeg mener også, at mange offentlige virksomheder ikke ville kunne klare sig uden løntilskudsjob, men det ser jo bedre ud på regnskabet. Så skal der jo ikke ansættes en ordinær, selvom man laver det samme stykke arbejde. Jeg føler mig i hvert fald udnyttet på det groveste. At det så slet ikke "tæller" i ledighedsperioden som arbejde - dybt go'nat!!

4. oktober 2011 kl. 10.13 Anonym

Løntilskudsordningen er en underminering af arbejdsmarkedet. Den bør fjernes med det samme. At mangeårige medarbejdere opsiges til fordel for en ledig i løntilskud er i den grad uanstændigt. Ordningen er kun med til at forværre den lediges situation og forbedre politikernes ledighedsstatistikker. Den bliver groft udnyttet af både virksomhederne og kommunerne. Hvad med de ældre ledige med mange års erhvervserfaring og med specifikke kompetenceområder. De har ikke en chance for at komme tilbage på arbejdsmarkedet, da løntilskudsordningen ødelægger enhver mulighed for at komme tilbage til arbejdsmarkedet til den løn man skal have og selvfølgelig har hårdt brug for. En ældre ledig befinder sig jo andetsteds i livet end en helt ung nyuddannet ledig. En ældre ledig har familie der skal forsørges og det kan man ikke i et løntilskudsjob med alm. A-kasseudbetaling. Lad os få det rigtige jobmarked tilbage med rigtige jobs og normale lønninger. Ledige og i særdeleshed ældre bør ikke tvinges ud i en ren udnyttelsessituation som løntilskudsordningen jo er. At bruge løntilskudsordningen på 6 måneder til afklaring af eventuelle andre fremtidsmuligheder har en ældre heller ikke brug for. Det vil være spild af mange års erhvervede kompetencer. Også de psykologiske konsekvenser for det enkelte menneske er slet ikke taget i betragtning. De ledige befinder sig i forvejen i en ulykkelig situation og har ikke brug for yderligere nedværdigelse som løntilskudsordningen jo er. Politikerne har haft hovedet under armen og har slet ikke gennemtænkt, hvilke konsekvenser denne syge ordning har for arbejdsmarkedet og ikke mindst den enkelte ledige.

14. oktober 2011 kl. 09.11 Anonym

@Anonym 4. okt2011 kl. 10.13
Er helt enig med dig med dine 8 udsagn i velformuleret kommentar.
i dag er der (i hvert fald på papir) sat et stop på opsigelse+ansættelse af samme person i løntilskud (dvs. dagpenge for arbejdet) - revision af jobnet-blanket, i dag AB131.
Kompetente erhvervserfarene og deres situation:
det offentlige med dens ansøgningsstop ansætter knapt nok kompetente erhervserfarne i tilskudsjob med ambitiøs indhold - søgte forgaves om sådan noget (formål, at have relevant aktuel praktik for søgning i arbejdsverden med vikarjobbe hist og pist). Der tvinges fortsat i praktik (falddatoer) som kan findes indenfor det mindre-faglige-område. Det er jo ligeså nedværdigende og man skal udelukke sin egen selvværdi for ikke at brække sig konstant.
Der er kun een løsning: som du siger "Lad os få det rigtige jobmarked tilbage med rigtige jobs og normale lønninger."
Men (den nye) regeringens forslag er til grin: 55.000 nye jobs (uden konkrete tiltag) - frem til 2020!!! (måske er nogle ældre ledige afgået af død indtil da) - og med baggrund på 200.000 eller 300.000 "forsvundne" jobbe.

14. oktober 2011 kl. 09.31 Anonym

Det er dog en løsning for dem, der ØNSKER tilskudsperioden som aktuel-praktik-periode for at bevare kompetence-værdien på arbejdsmarkedet - for de få vikarjobbe (hvor der dog fortrinsvis ansættes mindre kvalificerede -dvs. ingen joberfaring- pga. lavere løn).
Løsning: Regeringen bør tillade tilskudsperioder (=dagpenge) indenfor foreninger (med få eller ingen ansatte).
Foreninger er en kæmpe støtte til "velfærdsstaten", mange ydelser fandtes ikke uden dem. Mange foreninger er meget specialiserede med deres formål og kan tilbyde en ikke-betalt, men relevant faglig arbejdsplads - og dermed hjælpe veluddannede ledige at sikre deres kvalifikationer+kompetencer.

22. april 2012 kl. 17.20 Lån 25000

Jeg tror løntilskudsjob og praktikløsninger kan få flere folk i arbejde, så større fleksibilitet på det område

25. april 2012 kl. 09.01 Hans 55 år

Jeg har kun dårlig erfaring med løntilskudsjob,har været to steder inden for det offentlige,fået at vide nej det desværre vi må ikke ansætte folk pga nedskæringer. Igår så jeg i avisen at ca 60.000 i det private + ca55.000 idet offentlige har været ude i løntilskud og praktik i 2011,gad nok vide hvor mange faste jobs det blev til og lige en ting mere, der tælles jo heller ikke time, som er fuldstændig vanvittig.Nej de eneste der tjener fedt på det er kommunerne.

26. april 2012 kl. 09.13 Anonym

Råd til regeringen,afskaf løntilskud og praktikpladser og der vil være mange jobs igen,så bliver de jo nød til at ansætte folk,særlig inden for sygehusvæsen som rigtig benytter sig af billig arbejdskraft(løntilskusjob)

2. maj 2012 kl. 16.50 Henrik

Også jeg syntes det er helt galt ...... hvorfor skulle firmaer ansætte en medarbejder der skal ha' løn ..... når man kan få det næsten gratis!!?? Har selv været ude for tilfældet - hvor firmaet ikke havde råd til at ansætte mig - da de fik 11.000 kr. i løntilskud!
Dybt godnat!

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.