26. august 2011

Du må sætte dit X som du vil

Kristelig Fagbevægelse er ikke en blanding af fagbevægelse og politisk parti. Hos os bestemmer du derfor selv, hvem du vil stemme på. Vi støtter ikke nogen politiske partier, og vi bruger ikke penge på at reklamere for bestemte politiske partier.

Kristelig Fagbevægelse arbejder med politik i alle farver. Vi tænker ikke blåt-rødt og støtter ikke nogen politiske partier. Her i valgkampen kommer Kristelig Fagbevægelse heller ikke til at køre kampagner for at lægge pres på vores kunder eller andre om at stemme på bestemte politiske partier. Og ingen af de kontingentkroner, vores kunder betaler til os, bliver brugt til partistøtte eller reklame for bestemte partier.

Politiske, men ikke partipolitiske
Det betyder ikke, at vi ikke er politiske, men vi er ikke partipolitiske, og vi er aktive med at påvirke politikere til at føre en politik, som vi mener er den bedste for vores kunder og danske lønmodtagere.
Vores politiske arbejde består bl.a. i at have møder med politikere på Christiansborg for at argumentere for vores politiske holdninger. Desuden sender ministerierne os alle lovforslag om arbejdsmarkedet til høring for at få vores mening, inden de nye lovforslag bliver lagt frem i Folketinget.

Aktuelle politiske indsatser
Noget af det, vi arbejder for politisk lige nu, er at få en lov om, at alle skal have ret til at holde fri på barnets første sygedag, og at ingen må siges op uden en saglig og skriftlig opsigelse. Vi foreslår også, at ledige i de første seks måneder som ledige kun skal til samtaler i a-kassen og ikke i både a-kassen og jobcenteret.

Politiske resultater
Som fast høringspart sætter vi løbende aftryk på lovgivningen. Når vi snakker med politikere om vores ideer, oplever vi, at der bliver lyttet til os fra både venstre og højre side af folketingssalen – og fra beskæftigelsesminister Inger Støjberg. Vi var blandt de a-kasser, der kom med flest forslag, da hun spurgte efter ideer til enklere regler for ledige, og vi kunne genkende flere af vores ideer i hendes endelige forslag.

Indflydelse uden partistøtte
Vi oplever, at vi har valgt den rigtige politiske strategi. Vi har en bred politisk kontaktflade og mange muligheder for indflydelse ved ikke at binde os til et eller få partier. Og vi viser vores kunder respekt ved ikke at tvinge dem til at støtte bestemte politiske partier. Hos os bestemmer du selv.

Søren Fibiger Olesen, landsformand, Kristelig Fagbevægelse

17 kommentarer:

27. august 2011 kl. 01.31 Henrik Jacobsen

Det er dejligt at Krifa ikke prøver at presse / påvirke deres kunder til at stemme på en bestemt blok. Det kunne LO-forbundene tage ved lære af.

27. august 2011 kl. 09.11 Gordon Shumway

Ja det lyder meget godt. Men hvorledes ville den politiske situation så ud, hvis ikke LO støttede om om rød blok.

Så ville blå blok stadig få støtte fra erhvervslivet og rød blok ingen penge få.

Hvem man stemmer på bestemmes nu en gang kun af en selv og IKKE af LO. Måske bruger de penge på at støtte op om rød blok, men det betyder ikke at jeg stemmer på rød blok lige som jeg heller melder mig ind i folkekirken bare fordi af kirkeklokkerne ringer.

Hvis jeg var medlem for f.eks. 3F ville jeg godt støtte med penge til rød blok. ikke fordi at er enig med rød blok, man for at skabe noget økonomisk balance mellem blokkene.

Jeg kan sådan godt forstå LO at de støtter op om rød blok og anbefaler sine medlemmer samt alle de andre stemmeberettet borgere og stemme på rød blok.

Blå blok her på mange måder forringet forholdene for f.eks. 3F'ere

Kortere dagpengeperiode - fra 4 til 2 år - således at deres medlemmer risikere at stå uden indtægt i en periode med økonomisk krise

Sværere at optjene ret til dagpenge.

Forringe efterlønnen således at den så dem under 40 år, sådan set er afskaffet pga. modregninger i efterlønnen af pensionsordninger.

Dårligere muligheder for efteruddannelses.

Reduceret fradragret for kontingent til fagforeninger - med stadig fuldt fradrag for arbejdsgivers kontingent til deres organisationer.

Med alle disse forringelser for den alm. lønmodtager. praler KRIFA med og de har sat deres finger aftryk på nogle a-kasse regler, alt imens at dagpengene er reduceret fra 4 til 2 år og efterlønnen er blevet kraftigt forringet (en forringelses som KRIFA politisk bakker op om)

Hvis KRIFA gik 100% ind for kundens frie valg, ville KRIFA ikke søge politisk indflydelses, med lade det være op en den enkelte at sætte krydset det rigtige stem ved valget og lave det være op til den enkelte at søge den rette indflydelses.

Når man som KRIFA søger politisk indflydelses bruger man også penge på at få politikkere til at træffe nogle valg som alle ens kunder/medlemmer ikke nødvendigvis er enige i som f.eks efterlønsreformen.

28. august 2011 kl. 11.47 Anonym

Søren - Krifa fremfører igen og igen at i er upolitiske. Samtidig kan man opleve at organisationen har en politisk konsulent - hvad mon han/hun laver ?
I EB.dk kunne man forleden læse at Krifa åbenbart er Indre Mission`s forlængede arm på Borgen. Hvem er det nu lige at Kristendemokraterne støtter. - Det er vist fortsat lille Lars fra Græsted. Dermed er påstanden om det upolitiske vist en sandhed med modifikationer.- Kom igen Søren. Tommysmed

28. august 2011 kl. 20.37 Henrik Jacobsen

@Gordon. Selvfølgelig må LO støtte hvem de vil. Problemet er at de er ude af trit med deres medlemmer, de stemmer i stor stil på blå blok.
@Tommy. Krifa påstår ikke de er upolitiske, de samarbejder med alle partier der vil.

28. august 2011 kl. 21.49 Gordon Shumway

@ Henrik Jacobsen

KRIFA støtter også om en politik som Deres medlemmer ikke er einge med dem i - Her kan man bla. nævne efterlønsforliget.

Jeg ved heller ikke om alles KRIFA'S kunder støtter op om en lønmodtagerlov.

Om LO medlemmer i stor stil støtter blå blok, ved jeg ikke rigtigt, blå blok ser ud til at tabe valget.

LO anbefaler Deres medlemmer til at stemme på rød blok mest grundet i efterlønsreformen, dagpengeforliget, dårliger efteruddannelses m.m.

Og hvis LO ikke støtter rød blok er du så enig i at - det vil komme til skabe økonomisk ubalance mellem blokkene.

Jeg gad også godt se hvorledes den alm. arbejder ville havde det i dag - såfremt at LO fagbevægelsen havde overladt det til KRIFA og folketinget at forhandle vores løn og ansættelsesforhold (Lønmodtagerlov) og uden at den. alm. arbejder havde taget strejkevåbnet i brug.

29. august 2011 kl. 09.42 Anonym

Selvfølgeligt skal vi som medlemmer selv bestemme hvem vi stemmer på. Jeg syntes det er befriende at Krifa tør sige højt at de er politiske uden at støtte politiske partier. Jeg skal nok selv støtte dem jeg vil!

@Tommy: Jeg skal da love for at du får blandet nogle fordomme sammen. Jeg håber ikke du henter al din viden om samfundet i Ekstra Bladet :-)

Mvh Bjarne

29. august 2011 kl. 19.44 Anonym

Til Bjarne - Jeg har ingen fordomme mod Krifa, blot den holdning og oplevelse af at organisationen uadtil viser et billede - medens de indadtil har en helt anden side.
"Strejkearbejderforbundet" lever jo i høj grad af at "samle" svage sjæle op på gaden, ved at give indtryk af at de både vil og kan hjælpe dem i nøden. - Med hensyn til den frie demokratiske valgfrihed, ville det klæde Krifa, såfremt dette også omfattede deres medarbejders holdinger til religionsspørgsmålet.

29. august 2011 kl. 22.46 Gordon Shumway

@ Anonym

Jeg går ud fra at du hentyder til sagen hvor en medarbejder mente at blet "fyret" grundet at hun ikke ville bede morgenbøn.

Sagen sluter med at KRIFA blev frifundet. Således er det ikke blevet bevist at KRIFA ikke tager hensyn medarbejders holdinger til religionsspørgsmålet

1. september 2011 kl. 19.21 Anonym

Til Gordon - Syntes DU ikke det er betænkelig at netop de 5 medarbejdere i Krifà`s Odense afdelingen - der ikke ønskede at deltage i de kristelige aktiviteter - i dag er afskediget. Jeg tror ikke det er tilfældigt.
Den 26. januar 2011 - kunne man i avisen.dk læse om en AMR-ère - der netop begrundet i dårlgt arbejdsmiljø - blev afskediget under en sygemelding. Gad vide hvorledes ledelsen ville takle en lign. siutation ude i en virksomhed, når de ikke magter opgaven indenfor egne rækker. - Tommysmed

6. september 2011 kl. 21.23 Find

Sæt dit kryds som du vil, men kend konsekvensen. Stemmer du på blå blok siger du ja til 2 års dagpenge, en forringet efterløn, hvor du vil blive modregnet så du har mindre end end folkepensionist, fortsat nedskæringer på uddannelse, du skal arbejde til du er 71 år, skattelettelser til de velstillede.
Det værste af det hele sker til juli 2012, her indtræder der nye tilstande på arbejdsmarkedet når 38500 personer smides ud af dagpenge systemet, 25000 af dem kan ikke få kontanthjælp. Så indtræder der et begreb på det danske arbejdsmarked som hedder Working Poor. Det findes allerede i hele Sydeuropa og er godt på vej i Tyskland. Det betyder kort og godt at man er villig til at arbejde for 1000 Euro om måneden, for lidt penge på kontoen er bedre end ingenting. Tror du din arbejdsgiver kan modstå presset når han konstant tilbydes arbejdskraft til 60 kr. i timen, det får de der arbejder som working poor. Mærkeligt nok er det 8 euro som man arbejder på at få indført som mindsteløn i EU, det er lig 60 kr. i timen. Så stem du bare på blå blok hvis du syntes det er OK.

7. september 2011 kl. 08.47 Anonym

Til Gordon Shumway og Maxxmaler: Har netop læst diverse blogs igennem og er egentlig enige i mange af jeres synspunkter - men I er så utrolige fjendske overfor De Kristelige hele tiden. Så jeg synes Jeres argumenter nemt forsvinder i alt jeres negativitet.
Hvad er Jeres baggrund - har I arbejdsmæssig tilknytning til LO, eller ??

7. september 2011 kl. 09.48 Gordon Shumway

@ Anonym - 7. sep. 2011 08.47.

Min baggrund er et jeg arbejder på en arbejdsplads uden overenskomst, således at jeg selv forhandler løn m.m.

Jeg er ganske tilfreds med denne ordning - Men jeg er udemærket godt klar over at var det ikke for de resultater som arbejderbevægelses (LO) har opnået gennem tiden, ville jeg ikke kunne i nærheden at forhandle de samme resultater som jeg har nu.

Hvis vi skulle få en overenskomst ville jeg melde mig ind i den fagforening som havde overenskomsten også hvis det blev KRIFA.

Jeg har sådan set ikke noget i mod KRIFA - men jeg mene ikke at det er rimeligt at når man vælger at stå for og ikke betale til den fagforening som varetager ens interesser, stadig har karv på de samme rettigheder. Jeg mener klart at dette er at sammenligne med - at "nasse" på dem som betaler gildet.

Jeg har et stort problem med KRIFA lønmodtagerlov, Først da det så bliver folketinget som skal bestemme på det danske arbejdsmarked. altså skal alle dem som ikke er en del af arbejdsmarked også være med til at bestemme. Samtidigt har jeg ikke den store tillid til at folketinget vil træffe særlig gode beslutninger. Se bare på ferieloven, forringelser af dagpenge, straffer de som spare op til pension ved at modregne i f.eks. efterlønnen, således at denne stort set afskaffes for alle under 40 år med med en alm pensionsordning.

Jeg mener at FRIFA's holdninger til ikke at bruge strejkevåbnet som en del af kampen til at opnå resultater er totalt tåbeligt. Uden denne ret ville vi ikke kunne opnå de samme resultater, da det er den eneste måde at lønmodtageren kan lægge pres på arbejdsgiveren(skade dem økonomisk). Og det som tæller mest - er nu en gange penge

Jeg mener også at hvis fagbevægelsen ikke ikke støttede rød blok økonomisk. ville arbejdsgiverne får alt for meget indflydelses gennem deres støtte til blå blok. Fagbevægelses er blot med til at skabe balance. Jeg så helst at alt politisk støtte blev forbudt.

Jeg finder det komisk at KRIFA taler om at alle skal havde den indflydelses på deres arbejdsforhold. Men med en lønmodtagerlov hvor de faglige organisationer her i blandt KRIFA, vil søge indflydelses. får de faglige organisationer forholdsvis meget indflydelses, på bekostning at de som står uden for. Og så bliver de overhørt. Man der er som om - at så længe at KRIFA er med ved bordet så gør det ikke noget.

KRIFA har efter min bedste overbevisning ikke opnået at få nogen indflydelses på det danske arbejdsmarked sidste 100 år. Alle resultater for den alm. arbejder er opnået at LO fagbevægelses. Og hvis den danske alm arbejder ikke står sammen vil disse rettigheder blive udvandet med tiden.

8. september 2011 kl. 19.54 Anonym

Når nu der sidder en regering der spolerer dagpengene og halverer dem.. så burde i være politiske.. jeg synes slet ikke i har været aktive i debatten. i arbejder jo for jeres kunder/medlemmer.

9. september 2011 kl. 21.00 Anonym

Til anomym - Krifa er, som jeg tidligere har fremført, så gode venner med de blå at enhver kritik af den førte politik er helt udelukket. Skulle det værste ske (altså for de blå) at Helle vinder valget på torsdag, ser det ikke godt ud for de gule selskaber. Når vennerne er smidt ud af ministerierne er der ikke megen hjælp at hente, fx. i forhold til mærkelige skatteindgreb der begunstiger de gule, - men derimod en tid hvor "fordelene" ved at have så mange medlemmer under andres overenskomster forsvinder. Mon Krifa kan stå distancen uden beskæftigelses/skatteministeriets hjælp. - Tommysmed

12. september 2011 kl. 12.13 Anonym

SELVFØLGELIG skal vi da selv bestemme! Hvad pokker havde Krifa da ellers tænkt sig! Det er da et FRIT land vi lever i, borst set fra når man er ledig, og skal derfor SELVFØLGELIG selv bestemme hvor den enkelte sætter sig kryds!

Vi ledige bliver DIKETERET hvordan vi skal leve vores liv, vi bliver kontrolleret, jagtet og generet... MEN, krydset bestemmer vi fanme selv over..

Så det er ski da totalt LATTERLIGT, at Krifa bekoster penge på, at fortælle os, at de er SÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ dygtige når de lader os bestemme selv.....

Brug pengene på, at hjælpe os ledige... Så jeg synes Krifa skulle SKAMME sig!!!

13. september 2011 kl. 18.15 mig

hvis a-kasse lovgivningen blev skrevet i Krifa, ville de givetvis foretage mange ændringer af det 'kontrollerende' ledighedssystem. Indtil da vil de overholde gældende lovgivning - hvor omstændig og papirfyldt den end er - for at sikre ledige medlemmer deres dagpenge!

13. september 2011 kl. 18.55 Anonym

mig,

Krifa kender ikke selv "reglerne".. Jeg har flere gange snuppet dem i FATALE brølere!!! Der sidde en del inkompetenet medarbejdere som skalter og valter med lediges liv, ve og vel!! Så de sikrer ikke noget som helst.. Så de sidste som skal "bestemme" over de ledige er i hvert fald Krifa!

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.