7. september 2011

Fortæl en anden historie om dig selv

Et team fungerer bedst, hvis forskellige mennesketyper arbejder sammen - men det bliver et problem, hvis vi låser hinanden fast i nogle bestemte roller. Ved at fortælle en anden historie om dig selv, kan du udvikle teamet – og dig selv!

Mange arbejdspladser er i dag organiseret med mere eller mindre selvstyrende teams. Medlemmerne af teamet har ansvar for planlægning og gennemførelse af arbejdet – og et godt fungerende team er for mange mennesker en kilde til arbejdsglæde.

En af de ting, der kan få et team til at fungere godt, er, at teamet består af forskellige mennesketyper, der påtager sig forskellige roller. Et stærkt team har både brug for folk med handlekraft, folk der er gode til at skabe glæde og engagement, folk der er gode til at bygge bro fra teamet til ledelsen, folk der er gode til at udfordre organisationen, og folk der er gode til at skabe struktur og afslutte opgaver.

Mangler nogle af de mennesketyper i teamet, vil den rolle, der mangler, ofte blive taget af en anden – fordi alle mennesker rummer evner, der kan sættes i spil, hvis der er brug for det.

Vi låser os fast
Har man arbejdet i længere tid i det samme team, kan der imidlertid let ske det, at vi låser os selv fast i en rolle og låser andre fast i deres roller.
Det bliver så nemt altid at forvente, at Poul snakker med chefen, at Anne skriver referat, og at Camilla trøster dem, der er kede af det – fordi vi kender de roller og er trygge ved dem. Ulempen er, at vi som mennesker og teams let kan gå i stå.

”Alle ønsker udvikling, men ingen ønsker forandring!” Sådan er virkeligheden for de fleste af os. Men skal teamet og teamets medlemmer udvikles, så er det nødvendigt nogle gange at forandre vores roller, selv om det kan være både besværligt og skabe bekymring.

En ny fortælling
Vi kan puffe en forandring i gang ved at fortælle en ny historie om os selv. Måske har Poul gennem mange år fortalt den historie om sig selv, at han er den modige, der ikke er bange for at fortælle chefen, hvad han mener. Men den fortælling spærrer måske for, at Poul kan få lov til at udvikle nogle andre sider af sig selv. Måske har han i virkeligheden lyst til en ny fortælling om, at han ikke altid skal være den, der tager slagene, men i stedet har lyst til at arbejde mere i dybden med nogle opgaver? Og måske har Anne brug for en ny fortælling om, at hun har lyst til at påtage sig nogle mere udadvendte opgaver for teamet, selvom det kan være udfordrende for hende?

Vores selvopfattelse præges i meget høj grad af de historier, vi fortæller om os selv – om mig selv som den usikre, den bange, den passive, den udfarende, den modige, den sjuskede, den strukturerede… og af de historier, som vi fortæller om hinanden.

Gør jer selv og teamet den tjeneste, at I engang imellem sætter jeres roller til debat – og giver hinanden mulighed for nye fortællinger.
Det kan der komme meget team- og selvudvikling ud af.

Pernille Aagaard, Kristelig Fagbevægelse

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.