23. september 2011

Lønmodtagerlov

Kristelig Fagbevægelse kæmper for, at alle lønmodtagere skal have retten til grundlæggende rettigheder som fravær på barnets 1. sygedag, opsigelsesvarsler, arbejdsmarkedspension, fuld løn under barsel og retten til en skriftlig og saglig opsigelse.
Disse rettigheder har alle lønmodtagere ikke. 41 % af lønmodtagerne på det private arbejdsmarked har ingen overenskomst og dermed formelt ingen rettigheder. Det er ikke rimeligt, og derfor skal vi have en lønmodtagerlov, der sikrer disse grundlæggende rettigheder. En lønmodtagerlov skal ikke erstatte overenskomster, men være et supplement, som sikrer alle dem, der ikke har en overenskomst.

Har du en case
Vidste du, at rigtig mange lønmodtagere ikke har krav på en skriftlig og saglig opsigelse? Det synes vi er uanstændigt – og vi vil derfor kæmpe for at ændre på det. Kristelig Fagbevægelse vil i den kommende tid sætte et særligt fokus på det groteske i, at mange lønmodtagere ikke har ret til en skriftlig og saglig begrundet opsigelse. Jo flere eksempler, vi har på groteske situationer, hvor en lønmodtager er opsagt usagligt, desto nemmere bliver det at ændre på det. Har du et eksempel på en usaglig opsigelse - enten fra dig selv, en ven eller kollega, vil vi gerne høre om det.

Rolf Weber, politisk konsulent, Kristelig Fagbevægelse (row@krifa.dk)2 kommentarer:

23. september 2011 kl. 16.40 Anonym

Om alt det nævnte skal med i en lønmodtagerlov kan man nok diskuterer, men at folk skal have et papir på at de er opsagt er et minimum, og gerne med en begrundelse, som arbejdsløs er man nød til at vide hvordan man skal gebærde sig for at komme i job igen, og det kræver at man har en reel begrundelse for hvorfor man er blevet opsagt, så man har noget at arbejde videre med i sin jobsøgning når der skal skrives en god ansøgning og laves et godt CV.

14. oktober 2011 kl. 13.07 Bente Dørum

Jeg oplevede en usaglig afskedigelse for ca. 1 1/2 år siden. Efter i månedsvis at være blevet ignoreret og kun hørte fra chefen, når der var noget, han var utilfreds med, modtog jeg "ud af den blå luft" en skriftlig advarsel 8/3-2010 med en række påstande om, at jeg ikke passede mit arbejde som sekretær godt nok. Jeg var målløs. Forud for denne skriftlige advarsel havde jeg absolut INTET hørt om, at han skulle være utilfreds med min indsats. Jeg tog advarslen med hjem og i en mail samme aften tog jeg hvert enkelt punkt op og havde i de fleste tilfælde en helt anden opfattelse. Til en række af punkterne måtte jeg skrive, at jeg ikke anede, hvad han talte om. Jeg holdt mailen i en sober og imødekommende tone og sendte den til min chef. Jeg hørte intet fra ham - heller ikke om de punkter, jeg ikke vidste hvad handlede om. Så gik der 2 1/2 uge, uden nogen som helst kommunikation med min chef - og så modtog jeg den skriftlige opsigelse - sendt med bud, da jeg var sygemeldt den dag.
Jeg kontaktede Kristelig Fagforening for at få hjælp. Desværre kunne I ikke hjælpe mig med en sag om usaglig afskedigelse, da jeg kun havde været ansat i 11 måneder. Det var en ubehagelig overraskelse for mig, at funktionærloven indeholder denne klausul om 12 måneders ansættelse, før man kan få hjælp vedr. en usaglig afskedigelse. Den finder jeg temmelig urimelig - evt. skulle grænsen i stedet være 3 eller 6 måneder. Men måske det er en helt anden snak :) - i hvert fald støtter jeg tanken om en lønmodtagerlov!
Bedste hilsner Bente Dørum

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.