9. september 2011

Mere personlig beskæftigelsespolitik

Fra flere sider er der i løbet af valgkampen kommet forslag til positive ændringer af beskæftigelsespolitikken. Kristelig Fagbevægelse er enig i, at der er behov for ændringer, ligesom vi er enige i, at den skal være med mindre bureaukrati og mere personlig.

For den gældende beskæftigelsesindsats er i alt for høj grad præget af kontrol, pligter og stive regler. Kristelig Fagbevægelse mener, at beskæftigelsesindsatsen skal tilrettelægges ud fra den enkelte lediges personlige ønsker og behov.

Personlig og målrettet
Nogle er helt eller delvis selvkørende og kan faktisk klare sig selv, andre har brug for meget sparring og mange samtaler lige fra den dag, de er blevet ledige. Det er de individuelle forhold, der skal være udgangspunktet for beskæftigelsesindsatsen, så den er målrettet den enkelte og dermed relevant og effektivt med til at hjælpe den ledige i job.

Har du erfaringer - gode eller dårlige - eller forslag til forbedringer af det, der bliver gjort for at få ledige i arbejde?

Søren Fibiger Olesen, landsformand, Kristelig Fagbevægelse

2 kommentarer:

18. september 2011 kl. 11.24 Anonym

Hej Søren.
Jeg gjorde det, at jeg med lidt bevidst vilje tog et noget yderligt valg af aktiveringssted. Dette gjorde at mens jeg arbejdede i dette aktiveringssted samtidig med undervejs havde personlige opsamlende konstruktive kompetente og empatente og ærlige åbne snak med chefen. Så det korte af det lange blev at jeg var helt afklaret en uge før mit 4 ugers aktiveringstid stoppede og havde fundet frem til hvad jeg ville jobbe med fremover.Sikke en personlig lettelse da jeg står mit i at skulle give slip på mit tidligere fagområde og altså skulle udvælge et nyt jobområde.For mit vedkommende har det været en lang proces for at afklare mit personlig fremtidige mål,men undervejs fik jeg afprøvet forskellige områder og har taget kursus mv.Så alt i alt jeg fik yderlige erfaringer med mig fra de områder jeg fik afprøvet undervejs processen også.Hilsen fra den fleksible jobsøger.

29. september 2011 kl. 15.25 E

Kære Søren!
Først og fremmest mangler der jobbe.
Jeg læste om 175.000 jobbe der forsvandt for al evighed siden 2009. Der blev omtalt jobbe for ufaglærte ramt af global krise.
Jeg har ingen tal omkring jobbe ramt af Danmark-krisen (jobbe der forsvandt pga. omstrukturering, som kostede en formue).
Selvkørende eller ej afhænger ikke alene af mennesketypen, men også af situationen. I jobsituationen før Danmarks-krisen var jeg selvkørende, kun et spørgsmål om disciplin at søge de mange udbudte jobbe - i mit fagprofil findes 95% af beskæftigelsesmuligheder indenfor det offentlige.
Rent menneskelig er den politisk beordrede kontrol umenneskelig.
Der er behov for opbakning generelt og specielt i sådan et skarpet situation som den tidligere regering har ført befolkningen til. Omstrukturering har ikke alene kostet mit job (livsgrundlag) men samtidig skruet op for mine livsomkostninger (kommunale forsyningsudgifter, som ikke er valgfrit). Den højeste dagpengesats dækker ikke mine udgifter. Den højeste dagpengesats vil svare til indkomst indenfor ufaglærte brancher, hvor der typisk ansættes på deltid eller med daglig fyrring (timelønnet).
Fleksibel: jeg har en uddannelse mere, som gav uafbrudt beskæftigelse i 10 år. Jeg er nu ud af faget 5 år og ovenikøbet er 80% af disse arbejdspladser "outsourcet" til fjerne geografiske steder.
Fleksibel: endnu en uddannelse? Jeg er 57 år.

Jeg ville have mig ønsket rådgivning i stedet for pres i den første periode af choc over mistet job og "tom" jobmarkedet.

Jeg ville have ønsket mig rådgivning i perioden med få temporære jobbe (vikariater), rådgivningen var lagt ud til jobcenter, som inkl. deres 2. aktør ikke kunne klare det.

Hvilken rådgivning kunne jeg bruge idag med et jobmarkedet, lige så udtømt som sidste år?

Læste dine Tillykke-ønsker til den nye regering.
Du skriver som krav specielt vedr. frit valg af fagforeningen.
Jeg blev aldrig mobbet for, hvor jeg er organiseret.
Jeg synes det vigtigste krav må være, at der genskabes jobbe.
I de mindste der hvor de forsvandt pga Danmarks-krisen.
Alle bortsparede arbejdspladser bør genskabes, behovet for dem findes fortsat, de kan for de fleste ikke outsources, og en genskabelse af arbejdspladser vill samtidig hjælpe med en del af langtidssygmeldinger. Et offentlig sted jeg arbejdede fandtes en sygdomsprocent på 18% pga overbelastningen.

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.