16. september 2011

Tillykke til Thorning

Kristelig Fagbevægelse ønsker Helle Thorning-Schmidt tillykke med at kunne danne regering og ser frem til et samarbejde om arbejdsmarkedspolitiske emner.

Kristelig Fagbevægelse er ikke bundet til nogen politiske partier og kan samarbejde med enhver regering. Helle Thorning-Schmidt har tydeligt meldt ud, at hun ønsker dialog med arbejdsmarkedets parter, og Kristelig Fagbevægelse er parat

Rød regering må gøre op med LO-blokken
En ny rød regering ikke kan undvære at lytte til Kristelig Fagbevægelse, hvis den vil være bredt orienteret om, hvad danske lønmodtagere ønsker. Godt nok er der tætte bånd mellem LO og de socialistiske partier, men LO repræsenterer stadig færre lønmodtagere, mens de frie fagbevægelser er i fremgang. Kristelig Fagbevægelses a-kasse er landets tredjestørste, og vores fagforening den femtestørste. Derfor vil det være alt for snævert, hvis regeringen - som jo er regering for alle her i landet - nøjes med at lytte til LO. Jeg håber, at løfterne om ikke at føre blokpolitik også betyder et nej til bare at lave aftaler med LO-blokken.

Ønsker til den nye regering
Kristelig Fagbevægelser vil møde op med en række ønsker til den nye regering. Det gælder både ønsker for ledige, for lønmodtagere i job og for unge på vej mod arbejdsmarkedet. For de ledige ønsker Kristelig Fagbevægelse, at hele beskæftigelsessystemet ændres til at være med mere individuel fokus, med mindre kontrol og uden stive regler.

Mindre kontrol af ledige
Det er tilbageskuende med samtaler, som mest af alt går ud på at kontrollere, om de ledige har gjort nok for at få et nyt job. Samtalerne skal først og fremmest handle om at se fremad. De skal give de ledige inspiration til, hvad de kan gøre for at få et nyt job. Og der skal være fleksibilitet i den hjælp, a-kasserne kan give de ledige, så hjælpen kan tage udgangspunkt i de lediges personlige ønsker, behov og muligheder.

Kristelig Fagbevægelse foreslår også, at ledige fremover kun skal til samtale i a-kassen i de første seks måneder, de er ledige, og ikke som nu i både a-kassen og jobcentret.

Alle skal have ret til barnets første sygedag
For lønmodtagere i job ønsker Kristelig Fagbevægelse, at der bliver gjort noget for de mange lønmodtagere, som er uden basale lønmodtagerrettigheder, fordi de ikke er omfattet af en overenskomst.

På det private arbejdsmarked er 40 procent uden overenskomst og dermed uden en række basale lønmodtagerrettigheder som for eksempel retten til at holde fri på barnets første sygedag. Kristelig Fagbevægelse mener, alle skal have denne ret, og at der derfor skal lovgives om det. Ligesom der bør lovgives om, at alle skal have ret til en skriftlig og sagligt begrundet opsigelse.

Forbyd diskriminering på grund af fagforeningsforhold
Et andet ønske for lønmodtagere i job er, at de ikke må blive diskrimineret på grund af deres valg af fagforening. Kristelig Fagbevægelse mener, at der skal stå respekt om den enkeltes valg af fagforening, og foreslår, at forskelsbehandlingsloven udvides, så den også forbyder diskriminering på grund af fagforeningsforhold, ligesom den allerede forbyder diskriminering på grund af race, køn, religion mv.

Flere praktikpladser
For unge ønsker Kristelig Fagbevægelse, at de får bedre muligheder for at tage en uddannelse.

Vi ønsker en bedre overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelserne og har et forslag til, hvordan der bliver flere praktikpladser. Vi mener, at virksomheder, som udfører eller vil udføre opgaver for det offentlige, skal have pligt til at oprette praktikpladser.

Søren Fibiger Olesen, landsformand, Kristelig Fagbevægelse

3 kommentarer:

17. september 2011 kl. 17.02 Gordon Shumway

KRIFA er i mod tvang - men vil tvinge private virksomheder til at oprette praktikpladser. Således vil de små håndværkervirksomheder ikke havde mulighed for at udføre opgaver for det offentlige.

Tror i selv på - at i med en rød regering vil få en lov, som giver alle ret til barnets første sygedag.

Tror i sewlv på at i bliver inviteret med til 3 partsforhandlinger - tror i ikke at fagbevægelsen vil havde noget for de penge som de har støttet den røde blok med.

Naturligvis vil den røde regering lytte til KRIFA, med det bliver også at de lytter til jer.

17. september 2011 kl. 19.06 Anonym

til Søren - Du nævner i dit indlæg at "diskriminationen" af jeres kunder(og andre gule)bør forbydes. Det er det allerede Søren.
Nej - det du sikkert er ude efter, er at jeres kunder bliver ligestillet i forhold til overenskomsten medhensyn til medbestemmelse og forhandlingsret. Til dette kan jeg kun sige, at det de der betaler musikken, bestemmer melodien. - så Søren såfremt i vil have indflydelse må i se at komme ind i kampen. Gratister får ingen indflydelse. - Tommysmed.

18. september 2011 kl. 08.18 Anonym

Hej Søren.
Som du skriver: Kristelig Fagbevægelse er ikke bundet til nogen politiske partier og kan samarbejde med enhver regering.
Ja det er nemlig så frit som noget kan være, og det er et godt eksempel på et grundlag til bl.a. at være fleksibel.
Jeg har et stort personligt ønske: at gøre dagpengeperioden fleksibel. Kortere i gode jobmulighedsperioder men længere i dårligere tider. Håber mit ønske kommer med i betragtning.Hilsen fra en fleksibel jobsøgermedlem

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.