3. oktober 2011

Den ledige i centrum

Dobbeltadministration giver ingen værdi. Folk, der er ledige, skal i dag have kontakt til både a-kassen og jobcenter. Det er spild af ressourcer og urimeligt over for den ledige, som det forvirrer og irriterer.

Klar opgavedeling

Der bør være en klar opgavedeling af, hvor den ledige får hjælp. I dag skal den ledige til samtaler i både a-kassen og jobcenteret – ja i værste fald på samme dag. Når folk frivilligt har meldt sig ind i en forsikring – en a-kasse - er det naturligt, at det er her, kontakten er. I hvert fald i den første del af ledighedsperioden.
Er a-kasserne motiverede til at få folk i beskæftigelse? Ja i høj grad, for ledighed koster også penge for a-kassen. Så selvfølgelig vil en a-kasse gøre alt for at få ledige i arbejde.

Mange tilbud til ledige
Kristelig A-kasse har som den 3. største a-kasse mange tilbud til ledige allerede efter få dages ledighed. Ja faktisk har vi tilbud om hjælp til at finde et nyt job allerede i opsigelsesperioden.
Det kan et jobcenter slet ikke klare.

Vis de ledige respekt
A-kasserne bør spille en langt mere aktiv rolle end de kommunale jobcentre over for de ledige, fx de første 6 måneder. Det giver mening for de ledige og behandler dem med respekt.
Hvad synes du er naturligt for den ledige. Skal kontakten være til både jobcenter og a-kassen? Er den nuværende opgavedeling fornuftig? Hvad synes du er bedst?

Erik Bertelsen, politisk konsulent, Kristelig Fagbevægelse

7 kommentarer:

4. oktober 2011 kl. 16.33 Anonym

I de gode gamle dage kunne en arbejdsgiver ringe til de forskellige A-Kasser og spørge om de havde en medarbejder ledig og der vidste A-Kasserne lige præcis hvem de skulle sende ud til virksomheden. Og tænk det kunne de!

I dag render man som ledig førte i jobcenteret og de gør alt hvad de kan for at give dig stress - KONTROL virksomhed som A-kasserne selv kunne klare og heller min A-Kasse end skrankepaver i jobcenteret

5. oktober 2011 kl. 10.30 Anonym

Jeg tror på at kontrollen af den ledige bliver overflyttet til
Jobcentret.

Ja - så må jobkonsulenterne i A-kassen jo desværre bag i køen.

Men! de er jo eksperter i at skrive ansøgninger så det er vil
ikke så galt.

5. oktober 2011 kl. 12.22 maxxmaler

De naturligt at dem som sider med kassen ikke skal bestemme.

12. oktober 2011 kl. 00.31 Anonym

Konsulenterne på jobcenteret har ikke været til megen hjælp!!!

Spild af resourser for alle parter. At blive indkaldt og sidde samlet i en større gruppe, med meget blandet job baggrund. Få samme information, som allerede er givet tidligere på Krifas IKV dage. Efterfølgende bruger konsulenten på jobcenter - efterfølgende kun 5 min. indivuelt, at hører hvilke 2 job man har tænkt at søge i den kommende uge...Man burde bruge mindre tid på kontrol og i stedet tale mere intenst med den enkelte ,sparring/forbedringer til CVet, formulering af tidligere jobsøgning, muligheder for kursus og/eller 6 ugers efteruddanelse. Plan for udvikling af netværk , videreplan for jobsøgning mv.......

14. oktober 2011 kl. 09.59 Anonym

"Dobbeltadministration giver ingen værdi. " - Korrekt.
"spild af ressourcer" - delvis. Den lediges ressourcer spildes.
Men den ledige opfylder en vigtig opgave - den ledige sikrer eksistensberretigelse og eksistensgrundlag for andre.

Kontakt til 2 instanser er ellers komplet åndssvag (undskyld udtryk) - og tiden kan bruges bedre, af den ledige alene eller i samtaler ledig-rådgiver.

Hvem burde det være?
Jobcenter
fordel: de ligger tættere på bopæl (transport betales ikke)
fordel: de er fra starten venlige (kender håbløshed på arbejdsmarked)
ulempe: de har for lidt viden omkring a) regler b) værktøjer c) sparring d) arbejdsmarked

A-kasser
ulempe: de ligger fjernt, få steder i landet (dyrere transport)
ulempe: de starter med ikke relevante 2-dages-kurser med kendt indhold (som en veluddannet ledig selv kunne holde)
fordel: de kender flere regler og værktøjer end jobcenter
fordel: de kender sparring
fordel/ulempe: de kender til uddannelse/efteruddannelse (såfremt man overhovedet er berettiget til det)

ulempe hos begge:
de formidler ingen job - se første kommentar.
ulempe hos begge:
fik ikke indtryk hos begge, at de kender arbejdsmarkedet.

Chancen for
"Man burde bruge mindre tid på kontrol og i stedet tale mere intenst med den enkelte ,sparring/forbedringer til CVet, formulering af tidligere jobsøgning, muligheder for kursus og/eller 6 ugers efteruddanelse. Plan for udvikling af netværk , videreplan for jobsøgning mv......."
ser jeg kun hos a-kassen, det har de bevist, de kan.

19. november 2011 kl. 08.38 Anonym

Da jeg gik ledig, oplevede jeg præcis denne problemstilling. Der er ikke meget LEAN-thinking over konstruktionen. To instanser, som kontrollerer nøjagtigt det samme. Ressourcespild.
Men, det er jo en "magtkamp" mellem a-kasserne og regeringen. "Magten" til at kunne bestemme over borgeres ret til dagpenge er jo enorm. Jeg hælder personligt mest til, at det bør være a-kassen, som skal udøve denne beslutning. Jeg vil ikke bryde mig om, at det er en regeringsbeslutning hvorvidt jeg evt. vil kunne få dagpenge igen hvis jeg skulle få brug for det.
Nedlæg Jobcentrene, det er spild af ressourcer, og deres kontrolfuntion er overhovedet ikke værdiskabende. Brug i stedet pengene på at få folk i arbejde.

17. april 2012 kl. 13.09 Jesper Enevoldsen

Der en del ansatte på jobcentrene og i akasserne, som burde gøre op med dem selv hvorvidt de er de lediges advokater eller systemets lakajer. Lakajerne er som jeg ser det i absolut flertal.

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.