15. november 2011

Du er fyret, fordi - det er du bare!

Den barske virkelighed
Den barske virkelighed på dagens danske arbejdsmarked er, at langt over 100.000 lønmodtagere ikke har ret til en skriftlig begrundet opsigelse eller til erstatning for en usaglig opsigelse. Det kan vi ikke være bekendt.

Uden for lov og ret
Men den manglende ret til en begrundet opsigelse og til en erstatning for en usaglig opsigelse er kun et af de områder, hvor flere end 100.000 lønmodtagere er uden for lov og ret. Lige så mange har ikke ret til fravær på barnets 1. sygedag, opsigelsesvarsler og fuld løn under barsel.

Basale rettigheder til alle
Det er rettigheder, som Kristelig Fagbevægelse mener er så basale, at de skal gælde alle. Derfor kæmper vi for, at alle skal have ret til:
  • Beskyttelse mod usaglige opsigelser
  • Erstatning ved usaglige afskedigelser
  • Retten til en skriftlig begrundet opsigelse.
Stort behov for lovgivning
Ja, men er det ikke rettigheder, man har i kraft af overenskomster? Jo, nogle af dem, men der er store huller i overenskomstdækningen. På det private arbejdsmarked er ca. 40 procent uden en overenskomst.
Det er så langt, som vi og andre fagforeninger er nået i mere end 100 år. Intet tyder på, at vi kan lykkes med en 100 procents overenskomstdækning.

Derfor er der behov for en lovgivning, som sikrer basale rettigheder til alle lønmodtagere, uanset om de arbejder under en overenskomst eller ej. Overenskomsterne skal bygge ovenpå nogle basale rettigheder. Derfor kæmper Kristelig Fagbevægelse både for bedre overenskomster og bedre lovgivning.

Af Søren Fibiger Olesen, landsformand for Kristelig FagbevægelseVær med i kampen
Du kan være med i kampen ved at sende dette lille videoklip videre til dine venner – f.eks. til dine facebook venner. Eller ved at finde et godt eksempel på en grotesk opsigelses situation, som vi må bruge i kampen for at forbedre lønmodtagerrettigheder.

34 kommentarer:

16. november 2011 kl. 15.13 Sandy Ditlef

Om indslaget: Der var måske en faglig begrundelse - personen kunne ikke anvende 10-fingersystemet, men den manglende kvalifikation burde nok have været opdaget før ansættelsen.
Iøvrigt er jeg enig i, at en opsigelse må være begrundet. Personlig har jeg erfaret at bede en leder om at tilrettelægge/planlægge arbejdet på en afdeling, fordi jeg ikke kunne "få enderne til at nå sammen" med en reduceret bemanding. Lederens svar var, at det havde hun ikke tid til. Og da jeg ikke magtede opgaven på de givne betingelser - blev jeg fyret.
Hvordan afgør vi falighed her ? Lederen har både pligt og ret til at lede og fordele arbejdet.

16. november 2011 kl. 18.07 Anonym

Igen og igen får vi sangen fra Krifa om at vi hurtigst muligt skal have politikkerne til at lovgive på arbejdsmarked - således at værdien af netop 100 års arbejdskamp udvandes - en kamp Krifa IKKE har del i. Løsningen på de nævnte problemer - hvis der er problemer - ligger i bedre overenskomsdækning.
I øvrigt sikrer ansættelsesbevisloven at de fleste faldgruber undgås. - Tommysmed

16. november 2011 kl. 19.15 Anonym

Det er nok ved ansættelsen problemet er opstået, ikke af medarbejder, men af overordnet.

16. november 2011 kl. 19.31 Anonym

Det er måske nu vore fagforbund skal til at råbe agt i gevær- så vi ikke ender 100 år tilbage i den faglige kamp ......Det virker temmelig ofte som om fagforeningerne er i lommerne på komunerne- der er lidt for meget kammerateri... det er muligt alle steder at fyre "dyre medabejdere" og få folk på løntilskudskroner i praktik eller ansætte i nye stillingsbetegnelser til lavere løn- ved ikke lige hvad fagforeningerne vil kalde dette ?

16. november 2011 kl. 21.23 Anonym

Igen og igen får vi sangen fra Krifa tager jeg nu sammen Krifa.

17. november 2011 kl. 07.47 Gordon Shumway

Tja hvis KRIFA virkelig vil hjælpe personer som bliver fyret, ville de i langt større grad bakke LO op i, at dagpengeperioden igen bliver på 4 år

18. november 2011 kl. 08.36 Anonym

God pointe Gordon......

18. november 2011 kl. 13.34 Henrik Jacobsen

@Gordon
Krifa har foreslået at dagpengeperioden gøres afhængig af hvor mange arbejdsløse der er.

18. november 2011 kl. 14.33 Anita Holt, regionsbestyrelsesmedlem i Krifa, Nordjylland

Jeg må endnu engang sige det er sørgeligt at de kommentarer der kommer af kritiske røster er anonyme, det er da synd man ikke vil stå ved de meninger man har!!!
Men ud over det vil jeg sige at de 100 års arbejdskamp der tales om, dem mener jeg sådant set ikke vi i Krifa underkender der er gjort et stort stykke arbejde i. Vi mener jo sådant set også vi selv i Krifa har gjort netop et stort stykke arbejde, for Krifa er jo ikke ligefrem en ny aktør på banen.
Det er bare sådant at lige gyldig hvor godt dækket de der har en overenskomst er, må vi jo slå fast at der i nutidens arbejdsmarked stadig er mange der ikke er dækket ind af overenskomster, og det uanset hvilken fagforening man nu har valgt at være medlem af, for arbejder du på det private arbejdsmarked et sted hvor der ikke er lavet en overenskomst må den enkelte klare sig selv.
Det er den problematik Krifa vil gribe fat i, hvem kan aloverligt mene vi bare skal overlade folk til dem selv og ikke kæmpe for et basalt reglesæt der kan sikre at hver enkelt ansat har nogle rimelig vilkår.
Hvis LO fx. virkelig mener det vil udvande deres arbejde, så er det ikke meget der er tilbage af LO. De skulle da netop være glad for der bliver indført nogle regler der også kan komme deres medlemmer til gavn. For reglerne skulle jo netop gælde for alle.
Vi må jo også se i øjnene at det strømmer til med unge nye kunder i Krifa, det sker nok bla. fordi de unge kan se det vi kæmper for, er noget af det rigtige.
Så lad os da stå sammen og kæmpe for alle lønmodtagere i stedet for kun lige dem vi selv har under vingen.
Alle fortjener en arbejdsplads hvor man kan være tilfreds med at være.

18. november 2011 kl. 20.40 Jimmy Schandorff .. Aalborg ..

ja jeg har selv lige blev fyer uden jeg kunne gøre så maget
jeg jeg her lige åbent en hjemmeside så alle kan læse hvad der sket for mig og på den måde håber jeg kan hjælpe anter med samme problem og jeg kan få en dibat po og køre om kring område og håber også så der er fedt at KRIFA også har fokus på dette .. www.jimse.dk

19. november 2011 kl. 17.07 Anonym

Til Anita - Fint nok du mener at de mange unge der melder sig ind ved jer, gør det pga. jeres indsats. Min oplevelse er dog at de gør det af uvidenhed. - og på grundlag af den massive reklameindsats som anvendes af Krifa - hvor en mange usandheder langes uimodsagt over disken, så tror de mange unge at krifa er en fagforening der kan gøre en forskel hvis skidtet ramler. Sandheden er en helt anden. - Har selv oplevet at Krifa bilder de unge på fx. handelsskolerne ind, at de via deres medlemsskab af Krifa er dagpengeberittiget efter endt eksamen - Usandt og meget lidt kønt - Tommysmed

19. november 2011 kl. 17.49 anonym

svært ved at anbefale krifa for sidst jeg gik arbejdsløs fik jeg den besked af a-kasse at jeg skulle søge mindst 50 ansøgninger om mdr for at være dagpengeberettigt
det sgu sørgeligt med den arbejdsløshed vi har og ulogisk

20. november 2011 kl. 19.40 Anonym

Der er ingen tvivl om at krifa er fremtiden på den danske arbejdsmarkede Da de gammle røde fagforeninger lukker og slukker inden for de næste år.Det kan de kun take sig selv for med ders tanke gang fra 1800 talet der er jo ikke noget fornydelse at komme efter Så tak til krifa for et stort stykke arbejde for folk på det danske arbejdsmarke venlige hilsen bo hjelmager højberg århus

21. november 2011 kl. 13.17 Anita Holt, Regionsbestyrelsesmedlem, Nordjylland

Til Tommy Smed....
Tak for dit svar, det er meget interessant du mener at være klogere end de unge selv er. Og hvis de unge har problemer, jamen så er vi der også til at hjælpe dem.
Med hensyn til at melde sig ind i Krifa og vi så giver dem usande oplysninger så ved jeg snart ikke.
Det vi oplyser de unge er, at de skal melde sig ind hos os og er berettiget til dagpenge hvis:
Betingelser
For at få ret til dagpenge som nyuddannet skal du:

1.Blive kunde i Kristelig A-kasse senest 14 dage (!) efter at have afsluttet din uddannelse og
2.Have taget en SU-berettiget/erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed (3 semestre) og
3.Have bopæl og opholde dig i Danmark, når du melder dig ind.
En gymnasial uddannelse giver dig ikke ret til indmeldelse og dagpenge som nyuddannet.Når du vil søge om dagpenge

Hvis du ikke har et job, når du har afsluttet din uddannelse, og vil have dagpenge som nyuddannet, skal du:

•Tilmelde dig Jobcenteret den første dag, du er ledig og
•Stå til rådighed for arbejdsmarkedet og
•Søge om dagpenge hos a-kassen og
•Have bopæl og opholde dig i Danmark

Hvis du gidder nær studere det, vil du vide at vi helt klart forklarer de unge mennesker at en gymnasial uddannelse ikke er nok( læs også handelsskolen). Og er en ung i tvivl er jeg helt sikker på de kan få en god snak med en af vores mange konsulenter hvis de ringer ind eller sender en mail. For uansat hvad er vi villige til at hjælpe alle der henvender sig med de spørgsmål de nu har.

til den anonyme der skriver omkring de mange ansøgninger, jeg kan kun råde dig til at tage en snak med din job konsulent, så vil I sikkert på fornuftig vis kunne finde ud af hvordan og hvorfor du skal søge de stillinger du nu skal. Jeg har selv været igennem møllen for år tilbage. Og jeg ved det ikke er let, men det giver pote i sidste ende.

22. november 2011 kl. 08.56 Anonym

Ha ha ha Tommy smed du er så gammel og grå at du bare IKKE vil se at der er forandringer på vej. Og så syntes jeg ikke du kan tillade dig at sige de unge er uvidende... ungdommen i dag er langt mere vidende end din egen årgang. Kunne du forstille dig, at folk bare gerne selv vil vælge!! Så lad være at vælge for os, vi kan godt tænke selv.

22. november 2011 kl. 09.00 Anonym

Tommysmed bare så du ved det, så det ikke Krifa der har bestemt reglerne for unge der melder sig ind efter endt uddannelse... det de samme regler i alle a-kasser. Nu du ikke selv ved så meget om det, kan jeg fortælle at alle regler i a-kassen i Krifa er de samme som alle andre a-kasser, man kan ikke bestemme dem selv, det gør regeringen. Så der altså ikke forskel. Så blev også DU klogere :-)

24. november 2011 kl. 22.39 Anonym

Til Anita - Fint indlæg fra dig. Desværre afspejler dit indlæg ikke hvad de indlejede sælgere fortæller de unge mennesker ude på skolerne. - Men siden du kender dagpengereglerne kunne du jo afholde et kursus for de omtalte sælgere - Se det ville være seriøst fagforeningsarbejde. - Tommysmed

25. november 2011 kl. 07.34 Anonym

Hej Tommysmed. Der er forskel på fagforening og a-kasse.
Fagforeningen tager sig af problemer på arbejdspladsen samt tjek af kontraker og problemer med sygedagpenge osv. A-kassen tager sig af udbetaling ved arbejdsløshed derved også dagpengeregler, efterløn, kurser osv. Bare lige så du ved der er forskel, det lidt to forskellige butikker. -Larsen

25. november 2011 kl. 08.12 Gordon Shumway

Hej Larsen

Jeg vil ikke udtale mig om, hvad du mener at fagforeningen KRIFA tager sig af - Men "rigtige" fagforeninger tager sig også at forhandle overenskomster på plads, vedligeholde disse overenskomster, føre fagrestlige sager - gennem det fagrestlige system, deltage i de kommende trepartsforhandlinger, yde økonomisk støtte til de politiske partier, som f.eks. vil forlænge dagperioden, sikre at syge ikke mister deres sygedagpenge efter 52 uger, at ledige får lettere ved at optjene retten dig dagpenge m.m.

25. november 2011 kl. 12.56 Anonym

Jeg prøvede at forklare dig, at der er forskel på fagforening og a-kasse. Jeg ved godt hvad de laver, kom bare med eksempler. Krifa laver fuldstændig det samme som alle andre fagbevægelser. Det er faktum. Ved godt du hverken kan eller vil indse det... men det jo heldigvis ikke mit problem -larsen

28. november 2011 kl. 21.09 Anonym

ja ja..med hensyn til at krifa og de andre "gule" høster de jo en hel del frugter (medlemmer og penge) på et meget hårdt århundre for danskerne og deres forhold til arbejdskiver, det har kostet blod, sved og tåre.

Jeg syntes der imod at alle burde sætte sig ned, med de "neutrale" briller på og læse om fagbevægelsens histiorie.
Det fortæller jo alt...og jeg får det sku skidt når man kan se at det vi har kæmpet for, bliver bliver misbrugt og slogt på plat og med ØKONOMI som største tunge på vægtskålen.

Og lige for en god ordens skyld er jeg ikke rød...nej jeg er rød og hvid..jeg er dansker...og jeg er glad for vores danske model som har givet os alt den velstand vi har herhjemme..Og ikke mindst vores rammer som vi tilkæmpet os i forhold til arbejdsgiver..Vi ser jo gang på gang i alle medier, hvordan folk bliver behandlet i andre land..og vi ved, at vi alle tænker "godt det ikke er mig".

Jeg er ked af sige det, men alle der ikke står i en "rigtig fagforening" er i bund og grund med til at gøre vores arbejdsforehold ringere og give arbejdsskiver lov til at indskrænke vores rammer...vi underminere vores egen danske model..det vil ske over tid, tro mig.

Er det de arbejdsforhold vi skal give vores børn og børnebørn.
Jeg væmmes...Og der er nok også en hel del der vender sig i graven..undskyld sproget.

Gordon Shumway har fuldstændig ret i at:
"rigtige" fagforeninger tager sig også at forhandle overenskomster på plads, vedligeholde disse overenskomster, føre fagrestlige sager - gennem det fagrestlige system, deltage i de kommende trepartsforhandlinger, yde økonomisk støtte til de politiske partier, som f.eks. vil forlænge dagperioden, sikre at syge ikke mister deres sygedagpenge efter 52 uger, at ledige får lettere ved at optjene retten dig dagpenge".

Det er det danskeren skal overleve på.

29. november 2011 kl. 09.26 Anita Holt, medlem af regionsbestyrelsen i Krifa i Nordjylland

Så er det jo godt Krifa også består af en god portion danskere ikke;)
Krifa forhandler skam også overenskomster, rådgiver medlemmer og går i retten når det er nødvendigt. Nøjagtig ligesom alle andre fagforeninger. Et eller andet sted er det meget heldigt at der er fagforeningsfrihed, for det gør at vi der gerne vil være under Krifa's trygge vinger kan være det, og du som helt klart er til en anden fagforening/a-kasse har mulighed for at være der.
Men at sige Krifa underminerer den danske model, det er da ikke så pokkers rammende. Kristelig Fagbevægelse har været "på markedet" i mere end 100 år så vi har som end også været med til vores del, hvilket du vil se hvis du netop læser historie bøgerne som du ellers belærer os andre om vi burde.
Tag du det bare helt roligt, vores arbejdsmarked er ikke ved at kollapse under de forandringer der er på fagforeninges feltet.
Tvært imod.

29. november 2011 kl. 09.31 Anita Holt, medlem af regionsbestyrelsen i Krifa i Nordjylland

Hov jeg glemte helt, Tommy Smed, jeg holder gerne oplæg om lidt af hver, men det er helt sikkert ikke nødvendigt for vores meget kompetente vejledere/rådgivere (som du kalder sælgere). De ved bestemt godt selv hvordan man arbejder bedst og vejleder de folk der ringer ind.

29. november 2011 kl. 19.44 Anonym

Jeg ved godt at i har en lang historie...men siderne den er skrevet på er gul..det er den også idag..Det er fint at i bryster jer af i er en fagforening, dog uden at være det alligevel..her er noget matriale fra "det stor lektikon":

Hovedopgaver:
Fagforeningernes opgaver kan sammenfattes i fire hovedområder. For det første repræsenteres medlemmerne ved indgåelse og fornyelse af kollektive overenskomster med arbejdsgiverparten angående løn, arbejdstid, overarbejde, samarbejds- og tillidsrepræsentantregler m.m. Almindeligvis løses denne opgave via forhandling, men uenighed mellem parterne kan føre til anvendelse af kollektive kampskridt i form af arbejdskonflikter.

For det andet ydes der individuel bistand til medlemmerne og rådgivning af dem i forbindelse med sikring af deres rettigheder i henhold til overenskomst eller lovgivning; i forbindelse med arbejdsløshed via de fagforeningsorganiserede arbejdsløshedskasser, i forbindelse med ansættelse samt i forbindelse med lokale kollektive eller individuelle forhandlinger af mere generel karakter.

For det tredje varetages medlemmernes uddannelsesmæssige interesser, bl.a. i forbindelse med fagenes grunduddannelser samt ved efteruddannelse af medlemskredsen; det foregår ofte i samarbejde med arbejdsgiverparten.

Endelig for det fjerde udøves politisk påvirkning over for regeringen, Folketinget og den generelle offentlighed med henblik på at fremme lønmodtagervenlig lovgivning og forvaltning. I den traditionelle fagbevægelse er det primært sket gennem de tætte kontakter til Socialdemokratiet, men i mange nyere funktionærfagforeninger lægges der vægt på at være partipolitisk uafhængige. Påvirkningen tager undertiden form af generelle kampagner i pressen e.l. Fagforeningernes økonomiske grundlag udgøres af medlemskontingentet, som varierer stærkt fra fagforening til fagforening.

Spørgsmål: Hvordan fungere jeres fagretslige system ?

Jeg kan også se at jeres medlemmer ikke bakker kollegaer(danskerne) op hvis der udbryder strejke..hvis arbejdsskiver forringer nogle af vores forhold ell ligende.
Her er lige et afsnit fra jeres egen hjemmeside, der opfordre jeres medlemmer til at være "gule".


Strejkegodtgørelse til kunder i Kristelig Fagforening
Du har ret til strejkegodtgørelse, hvis du

•har været kunde i Kristelig Fagforening i mindst 2 mdr.
•stiller din arbejdskraft til rådighed for din arbejdsgiver
Hvis du lige er blevet overflyttet fra en anden fagforening, har du også ret til strejkegodtgørelse, hvis du har været kunde i din tidligere fagforening i mindst 2 mdr. Ansøg om strejkegodtgørelse.


Hvis du bliver ledig pga. strejken, kan du i særlige tilfælde få dagpenge fra a-kassen. Kontakt os, så vi kan vejlede dig om din situation.
Hvordan stiller du din arbejdskraft til rådighed?
Under en strejke kan det være svært at kontakte din leder, da lederen også er involveret i konflikten. Vi opfordrer dig derfor til fx at sende en SMS og tilbyde din arbejdsgiver at møde på arbejde. Gem SMS'en som dokumentation.

Her et afsnit fra en anden hjemmeside: Prosa

Danmarks største og ældste gule fagforening "Kristelig Fagforening" blev også dannet som strejkebryderorganisation under storlockouten 1899. De er modstandere af strejker og opfatter ikke arbejdsgiverne som en modpart og sammen med Kristelig Arbejdsgiverforening indgår man i et fællesforbund. Kristelig Fagforening er dog begyndt at tegne overenskomster i mindre omfang, men de giver dårligere forhold for lønmodtagerne end tilsvarende overenskomster, så de kan med rette beskyldes for at underbyde andre fagforeninger.
Kristelig Fagforening har gennem har gennem deres mangeårige virke været nært knytte til "Indre Mission" og deres vedtægter udelukker da også ikke-troende eller andre trosretninger fra sidde i foreningens ledelse

Og ja...jeg ved at du igen vil forsvare jeres "forening"..men puds lige de gule briller til noget mere klart.
Jeg mener bare at i sælger jer selv på et usagligt grundlag..

"Holger danske"

29. november 2011 kl. 20.01 Gordon Shumway

@ Anita Holt
Jeg skal ikke forholde mig til om KRIFA’s overenskomster er bedre eller dårligere end f.eks. overenskomster fra LO. Men når jeg læser KRIFA’s overenskomster ligner de i stor udstrækning LO’s overenskomster – Men kan fristes til at sige at KRIFA blot har kopieret LO’s overenskomster. Overenskomster hvor LO arbejderne i mange tilfælde har følt sig tvunget til at tage strejkevåbnet i brug for at opnå det ønskede resultat. Alt mens at KRIFA’s medlemmer ageret som strejkebrydere. At agere som strejkebrydes er at underminere den Danske model

Uden strejkevåbnet havde den Danske arbejder ikke haft de goder som vi har i dag.

Stort set alle udvidelser af ferieloven er sket gennem overenskomstforhandlinger på LO området.

Det samme gælder for

Feriefridagene

Pension

Ekstra pension til kvinder i forbindelses med barsel
Løn under sygdom (selv om det i dag er lovgivning).

Barselsfond blev først indført ved overenskomstforhandlingerne på

LO området, siden er der lovgivet på området.

5 dages arbejdsuge,

37 timers arbejdsuge,

Barns første sygedag

Ret til frihed ved barns indlæggelses i op til en uge.

Ret til uddannelses

30. november 2011 kl. 07.30 Anonym

Jeg vil hellere selv forhandle min løn, end nøjes med hvad LO forhandler. Lønnen for at stå i butik er jo mere eller mindre det samme som dagpenge... så tak HK, i har en stor fanskare her på siden... bare ikke dem der arbejder inde for faget.

30. november 2011 kl. 07.56 Gordon Shumway

@ anonym

På butiksområdet under HK overenskomster er der tale om minimallønsoverenskomster og du har ret en årlig lønsamtale.

Således har du mulighed for selv forhandle en del at din løn.

30. november 2011 kl. 09.46 Anita Holt, Regionsbestyrelsesmedlem i Krifa i Nordjylland

@ Gordon

Jamen jeg underkender da slet ikke hvad LO har gjort gennem tiderne, men jeg kan garantere dig at KRIFA ikke behøver en kopi maskine for at lave en overenskomst. Men at de måske minder om LO's det kan jeg da ikke afvise. Det er vel i teorien også meget logisk, man skulle vel formode alle i store træk ønsker det samme på det danske arbejdsmarked.
At vi i Krifa ikke strejker er et valg vi har taget, diskussionen tages med jævne mellemrum om det er den bedste vej for vores medlemmer, men indtil nu har vi konstateret at forhandling og kommunikation er vejen frem.
Jeg er naturligvis med på det virker "brydende" når vores medlemmer arbejder og LO's medlemmer strejker. Men for at være ærlig, så synes jeg især i nyere tid at de stejker der har været har givet meget lidt resultat for de strejkende og der er ingen tvivl om det skader de arbejdspladser der bliver ramt.Jeg tror man ved forhandling kunne nå frem til nogenlunde det samme. Og i krise tider mener jeg faktisk ikke det er specielt gavnligt at vores arbejdspladser rammes så hårdt som de gør under en strejke. Jeg mener bestemt kommunikation ville fremme en del.
Det er jo sådant set blot to meget forskellige måder at komme til et resultat vi naturligvis tror på. Og lige så vel som i forventer vi accepterer jeres måde at håndtere konflikter på, så må I også acceptere vores måde at gøre tingene på. Omkring 200.000 personer tager nok ikke fejl af den måde de ønsker netop deres problem løst på når de vælger Krifa.

30. november 2011 kl. 10.12 Gorden Shumway

@ Anita Holt

Sidste strejke på LO området var i 1998 og her fik LO taget hul på den 6 ferieuge de såkaldte feriefridage. efter et regeringsindgreb vi via det fik man på LO området 2 feriefridage og 3 børnefamliefridage.

Ved de næste OK forhandlinger blev de 3 børnefamliefridage konverteret til alm. feriefridage således at alle på fuldtid til 37 timers ekstra ferie svarende til en alm arbejdsuge.

Jeg synes da ikke at det er meget lille resultat og på LO området ville de aldrig været blevet indført uden storkonflikten. Og jeg er sikker på at rigtig mange er glade for denne ekstra ferieuge og eftersom de også er at finde i KRIFA's overenskomst tyder alt på at også KRIFA kunder synes godt om den 6 ferieuge (opnået gennem en storkonflikt)

Det kan godt være at KRIFA kan forhaldle rimelige arbejdsforhold med Jeres mnodpart kristelig arbejdsgiverforening. Men hvis man ikke havde strejkevåbnet på LO området ville DI/DA på ingen give sig og jeg kender DI/DA særledes godt.

Som jeg ser KRIFA's overenskomster består KRIFA's overenskomster af hvad der tidligere at blevet forhandlet på plads på LO området.

Det er "sku" for let at sige "Omkring 200.000 personer tager nok ikke fejl af den måde de ønsker netop deres problem løst på når de vælger Krifa". Når over 2/3 dele af dem, arbejder under en LO Overenskomt og derfor nyder godt at de resultater som LO opnår og arbejder videre mens at LO arbejderne strejker og efterfølgende få de samme rettigheder.

Men måske at LO ved de kommende OK forhandlinger skulle kræve at alle KRIFA medlemmer ikke længere var omfattet af rettigheder opnåer gennem strejker

30. november 2011 kl. 13.12 Anita Holt

@ Gordon

Altså så synes jeg måske I skal give plads til os også, for vi prøver jo igen og igen at komme ind der hvor andre også har overenskomster. Vi vil gerne men holdes ude. Hvis det kan forhindres, jamen så tror jeg da på det bestemtste vi godt selv er i stand til at forhandle for vores medlemmer.
Noget andet er, vi i Krifa gerne vil favne alle på arbejdsmarkedet og ikke kun dem der ligger kroner ved os i kontingent. Dem yder vi naturligvis en udvidet service overfor. Men vi vælger alligevel både for egne medlemmer men også for alle de der ikke er sikret via overenskomster at vi vil kæmpe for nogle basale regler, dette skal ske via en lønmodtager lov.
Det kan jeg så tydeligt høre ikke er noget du mener. Da slet ikke med din afsluttende kommentar.
Synd der ikke er overskud til lidt med menneskeligt overskud der.

Da jeg snakkede strejker mente jeg faktisk ikke bare LO området. Jeg tænker strejke generelt, jeg synes ikke det er en måde at løse tingene. Jeg mener helt ærlig også man ved hårdt forhandlings arbejde ville kunne have fået den 6 ferie uge igennem. Så nej det er ikke et lille resultat vi har fået den 6 ferie uge, for det har jeg som end også selvom jeg ikke er LO omfattet eller Krifa for den sags skyld.
Men strejke og stor konflikt er altså bare ikke den eneste måde at løse tingene på.
Du siger det er for let at jeg siger vi har 200.000 personer der vælger os for dem vi er....
Jeg siger det er for let for jer bare at afvise vi er en nye spiller på fagforenings/a-kasse banen.

30. november 2011 kl. 13.57 Henrik Jacobsen

@Gordon
Jeg er sikker på du har ret, når du skriver at alle de goder ikke var opnået uden strejker. Men idag er tingene altså anderledes end for 40-50 år siden. De fleste arbejdsgivere tilbyder gode arbejdsforhold, uanset om de har tegnet overenskomst eller ej. Det behøver man ikke strejke for. Strejker er også dyre og ødelæggende for samfundet som helhed.

15. december 2011 kl. 23.53 Louise

Jeg er fuldstændig enig i, at strejker er ødelæggende for samfundet. Det går ud over alle de mennesker, som er afhængige af, at der er nogle mennesker på arbejde, som passer på dem. F.eks ældre på plejehjem, syge, børn i vuggestuer og børnehaver. Når der strejkes på de områder, går det ud over rigig mange mennesker. Og for hvad? Ofte fører strejkerne ikke til bedre forhold for lønmodtagerne. Jeg vil lige som Anita mene, at man kunne nå det samme med dialog. Vel at mærke uden at det skal gå ud over en masse mennesker.
Jeg synes, der skal en holdningsændring til. Jeg synes der i DK er en brokketendens, som er både ugavnlig for samfundet og ret ucharmerende, fordi den er så egoistisk. Hvis man ikke lige får det som man vil have det, ja så brokker man sig. Strejker er et godt eksempel på dette. Gordon skriver,hvor dårlige forhold der er for lønmodtagere i andre lande. Og han har ganske ret i, at vi har det meget bedre herhjemme. Hvorfor så ikke være glade for det? Men nej, det kan vi ikke. Hvis alle folk kun tænker på hvordan forholdene for dem selv bliver bedst mulige og brokker sig hver gang, der er en lille ting, de er utilfredse med, ja så er det jo bare dem, der råber højest, der får deres vilje. Til gavn for dem selv... Og kun dem selv.
Hvis vi i Danmark kan lære at se bare lidt ud over vores egen næsetip (læs pengepung) og måske bruge vores brokkvote på nogle andres vegne - nogle der har det værre end os selv - ja så kan der nås resultater.

18. december 2011 kl. 17.04 Anonym

@Louise
Føkger du med i dagspressen ? - sikkert ikke. Havde du fulgt med ville du vide at nogle DSB-ère måtte bruge strejkevåbenet, for at komme i dialog med ledelsen i den forløbne uge. Hvorledes forestiller du dig at Krifa skulle kunne løse en sådan konflikt, uden modet til at sætte sig op imod direktionen ? - Heldigvis kan de fleste arbejdere fortsat se at Krifa-modellen ikke virker. - Tommysmed

23. december 2011 kl. 12.43 Anita Holt, Medlem af regionsbestyrelsen i Krifa i Nordjylland

@ Tommey Smed

Argh, hvad skal du lige kaste med skidt over Louise for, det er totalt nyttesløst med et person angreb af den art.
Louise nævner jo netop der skal en holdningsændrig til.
DSB folkene kom igennem, det er jeg da helt enig med dig i, men det kunne jo være man kunne prøve på en anden måde!!! Bare for en gang skyld.
Og tænk på alle de mennesker der ikke kunne komme hverken frem eller tilbage i tiden hvor DSB medarbejderne strejkede. Det må da siges at være et kæmpe slag for andre end dem man ønsker at ramme....
Eller hvad?????

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.