15. december 2011

Fyret uden grund

Hver fjerde opsigelse opfattes som usaglig. Og hver fjerde opsigelse er ikke skriftlig. Det fremgår af en analyse, YouGov har lavet for Kristelig Fagbevægelse.

23 procent af de lønmodtagere, der er blevet sagt op inden for de seneste fem år, mener, at opsigelsen har været usaglig. Før de svarede på spørgsmålet, fik de at vide, at en usaglig opsigelse er en opsigelse, som ikke er begrundet i enten medarbejderens eller arbejdspladsens forhold såsom uegnethed til jobbet, misbrug, omstruktureringer eller besparelser. Også 23 procent, som er blevet sagt op inden for de seneste fem år, er blevet det uden en skriftlig opsigelse.

Mere end 100.000 uden rettigheder
Med så mange usaglige og ikke-skriftlige opsigelser er det et problem, at over 100.000 lønmodtagere på det danske arbejdsmarked hverken har ret til en erstatning for en usaglig opsigelse eller til at kræve en skriftlig opsigelse. Så mange er nemlig hverken omfattet af en overenskomst eller beskyttet af funktionærloven.

Lovgiv mod usaglige opsigelser
Kristelig Fagbevægelse foreslår derfor, at retten til at kræve erstatning for en usaglig opsigelse og til at kræve en skriftlig opsigelse bliver en del af ansættelsesbevisloven. Den gælder for alle, der har haft en ansættelse på mere end en måned med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på mere end otte timer.

Bedre end både funktionærlov og overenskomster
En sådan udvidelse af ansættelsesbevisloven vil endda også være en forbedring for funktionær- og overenskomstansatte. Funktionærloven giver nemlig først ret til at kræve en skriftlig begrundelse efter 3 måneders ansættelse og mulighed for en godtgørelse for en usaglig opsigelse efter 1 års ansættelse. Overenskomster giver typisk først ret til en skriftlig begrundelse og godtgørelse for en usaglig opsigelse efter 9 måneders ansættelse.

Bred opbakning til lov mod usaglige opsigelser
Blandt danske lønmodtagere er der opbakning til Kristelig Fagbevægelses forslag. I YouGov-analysen svarer 85 procent af danske lønmodtagere, at de synes, at alle på arbejdsmarkedet bør have ret til en skriftlig og sagligt begrundet opsigelse.

Konkrete eksempler på usaglige opsigelser
Vi hører gerne om konkrete eksempler på usaglige opsigelser, som kan understrege behovet for en lov om ret til en erstatning for usaglige opsigelser.


Søren Fibiger Olesen, landsformand, Kristelig Fagbevægelse
19 kommentarer » Læs mere…

6. december 2011

Sådan kan vi få flere praktikpladser

Lige nu mangler ca.10.000 unge en praktikplads. Kristelig Fagbevægelse har et forslag til, hvordan der kan skaffes flere praktikpladser.

Der er brug for de unge på fremtidens arbejdsmarked, og uanset krise eller ej er det nu, der skal investeres i de unges ressourcer og kompetencer. Det er for sent, når vi om nogle år kommer til at mangle deres arbejdskraft som faglærte.

For at få flere virksomheder til at tage praktikanter foreslår Kristelig Fagbevægelse:
  • at virksomheder, der udfører opgaver for det offentlige, skal have et vist antal praktikpladser.
  • at virksomheder over en vis størrelse skal have et fastsat antal praktikpladser.
Vi foreslår også, at mindre virksomheder kan indgå alliancer og oprette kombinationspraktikpladser.
Desuden mener vi, at virksomheder, der har særlig mange elever, kan betragte det som en del af deres CSR-arbejde (virksomhedens sociale ansvar).

Det er dagens unge, der er fremtidens medarbejdere. Det er derfor i alles interesse, at der investeres i, at de uddanner sig. Ellers svigter vi både de unge og os selv som samfund.

Søren Fibiger Olesen, landsformand, Kristelig Fagbevægelse
Skriv kommentar » Læs mere…

5. december 2011

Vi skal have et enklere efteruddannelsessystem

Mange har svært ved at finde vej gennem efteruddannelsessystemet. Derfor skal det gøres enklere og mere gennemskueligt.

Den faglige og teknologisk udvikling går stærk. Jobområder nedlægges, og nye kommer til. Der er brug for, at eksisterende viden og kunnen løbende bliver opdateret og udviklet.

Der er også utallige muligheder for efteruddannelse. Men mange har svært ved at få overblik over mulighederne og ved ikke, hvilke af dem de skal gøre brug af for at holde sig ajour og have de kompetencer, der er brug for i fremtiden.

Det er også relevant at overveje, hvordan arbejdsfri perioder kan bruges til efteruddannelse.

Kristelig Fagbevægelse foreslår, at en uvildig kommission kigger kritisk på, hvor der er brug for ændringer af efteruddannelsessystemet, så det kan blive mere enkelt og overskueligt.

Vi foreslår også, at der etableres et uvildigt råd, som skal rådgive regeringen om uddannelsesbehov med udgangspunkt i, hvilke former for job og uddannelser der er brug for i fremtiden.

Det, man skal kunne i dag, er ikke nødvendigvis nok i morgen. Det er vigtigt, at udgifterne til efteruddannelse bruges på at udvikle de kompetencer, der efterspørges i fremtiden. For på den måde bevarer den enkelte sin værdi på arbejdsmarkedet, og arbejdsgiverne får lønmodtagere, som det giver værdi at ansætte.

Søren Fibiger Olesen, landsformand, Kristelig Fagbevægelse
Skriv kommentar » Læs mere…

2. december 2011

Den ny efterløn

Regeringen må tage mere ansvar for følgerne af den ny efterløn.

Regeringen er i gang med at ændre efterlønnen drastisk, men svigter de nedslidte, tager ikke ansvar for at informere om den nye efterløn, og tvinger dem, der er i efterlønsordningen, til at tage en forhastet beslutning.

Svigter de nedslidte
De faktisk nedslidte seniorer skal have mulighed for at trappe ned eller droppe ud af arbejdsmarkedet. Regeringen bør derfor sikre, den nye seniorførtidspension bliver sådan, at man kan få en afgørelse langt hurtigere end i sager om almindelig førtidspension. Samtidig bør regeringen gøre det obligatorisk, at alle arbejdspladser skal have en seniorpolitik

Staten bør informere
De gennemgribende ændringer af efterlønnen rejser en række spørgsmål om, hvad det er bedst at gøre. Banker, forsikringsselskaber, pensionsselskaber osv. kan have interesser i at få folk til at gøre det ene eller det andet.
Staten bør derfor stille sig i spidsen for en informationskampagne, der giver neutral og objektiv oplysning til borgerne om mulighederne i den nye efterløn og om konsekvenser ved at træde ud af efterlønsordningen.

Tvinges til forhastede beslutninger
Regeringen tilbyder, at man kan få den indbetalte efterløn udbetalt skattefrit fra 2. april til 1. oktober 2012. Men om det kan betale sig frem for at blive i efterlønsordningen, afhænger af en række faktorer, som ingen kender nu, bl.a. hvordan ens økonomi og pension er, når man kommer til efterlønsalderen.
Det er ikke anstændigt, at regeringen tvinger til så forhastede beslutninger. Tilbuddet om den skattefri udbetaling bør være uden slutdato.


Erik Bertelsen, politisk konsulent, Kristelig Fagbevægelse
11 kommentarer » Læs mere…