2. december 2011

Den ny efterløn

Regeringen må tage mere ansvar for følgerne af den ny efterløn.

Regeringen er i gang med at ændre efterlønnen drastisk, men svigter de nedslidte, tager ikke ansvar for at informere om den nye efterløn, og tvinger dem, der er i efterlønsordningen, til at tage en forhastet beslutning.

Svigter de nedslidte
De faktisk nedslidte seniorer skal have mulighed for at trappe ned eller droppe ud af arbejdsmarkedet. Regeringen bør derfor sikre, den nye seniorførtidspension bliver sådan, at man kan få en afgørelse langt hurtigere end i sager om almindelig førtidspension. Samtidig bør regeringen gøre det obligatorisk, at alle arbejdspladser skal have en seniorpolitik

Staten bør informere
De gennemgribende ændringer af efterlønnen rejser en række spørgsmål om, hvad det er bedst at gøre. Banker, forsikringsselskaber, pensionsselskaber osv. kan have interesser i at få folk til at gøre det ene eller det andet.
Staten bør derfor stille sig i spidsen for en informationskampagne, der giver neutral og objektiv oplysning til borgerne om mulighederne i den nye efterløn og om konsekvenser ved at træde ud af efterlønsordningen.

Tvinges til forhastede beslutninger
Regeringen tilbyder, at man kan få den indbetalte efterløn udbetalt skattefrit fra 2. april til 1. oktober 2012. Men om det kan betale sig frem for at blive i efterlønsordningen, afhænger af en række faktorer, som ingen kender nu, bl.a. hvordan ens økonomi og pension er, når man kommer til efterlønsalderen.
Det er ikke anstændigt, at regeringen tvinger til så forhastede beslutninger. Tilbuddet om den skattefri udbetaling bør være uden slutdato.


Erik Bertelsen, politisk konsulent, Kristelig Fagbevægelse

11 kommentarer:

2. december 2011 kl. 15.10 Anonym

Helt enig! Og man bør også kunne få HELE det indbetalte beløb tilbage SKATTEFRIT, og altså ikke kun den del af beløbet der er indbetalt indtil foråret 2011, hvor den daværende regering foreslog ændringen i efterlønnen. Det må være rimeligt, at det der er indbetalt indtil dette års finanslov blev vedtaget for nogle uger siden, kan udbetales skattefrit.

3. december 2011 kl. 22.06 Anonym

Hmmmm. synes umiddelbart at det er lidt underligt at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at finde en stats registreret hjemmeside der omhandler dette !?
Burde der ikke være nogen i regeringen der satte sig ned og lavede en fornuftig kalkulator og hjemmeside der kunne føre den enkelte skattebetaler på rette spor..... sådan bare inden for den nærmeste fremtid.... ???

4. december 2011 kl. 07.21 Gordon Shumway

Undskyld - men da den tidligere regering sammen med de Radikale indgik aftalen om at begrænse efterlønnen, var KRIFA meget enig i denne beslutning, hvilket mange af KRIFA's kunder ikke rigtigt kunne forstå og komenteret flittigt deres synspukter her på blokken.

Nu trækker KRIFA lige pludselig land - hvorfor det ?

5. december 2011 kl. 08.24 Erik Bertelsen

Den 16. maj skrev Kristelig Fagbevægegelse på blokken at der ved ændringer i efterlønnen var brug for rettigheder til de nedslidte. Det er den samme holdning vi nu kæmper for. Det er også det vi har fremført i vort høringssavr til lovforslaget.

5. december 2011 kl. 08.31 lrn

Sådan som jeg læser Erik Bertelsens indlæg, bliver der ikke trukket i land i forhold til holdningen til selve efterlønsreformen.

Han påpeger i stedet, at der mangler en række øvrige tiltage, der sikrer fx mennesker, der er nedslidt, så de ikke skal igennem hele 'møllen' med førtidspension.

Og så mangler der en objektiv information om ordningen. Jeg er selv i tvivl om, hvor vidt det overhovedet vil være en god idé at gøre det ene eller det andet.

Min holdning er, at vi er nødt til at spare på finanserne for at det store husholdningsbudget kan hænge sammen. Hvis min indtægt falder, er jeg jo også nødt til at spare, hvor jeg kan.

5. december 2011 kl. 09.34 Anonym

Gordon for pokker... læs og forstå nu rigtigt, ALLE indlæg, inden du kommenterer, det jo helt pinligt de ting du skriver, fordi du ikke har læst den hele sammenhæng. A

5. december 2011 kl. 11.28 Gordon Shumway

@ Erik Bertelsen

Det er rettighedder for nedslidte dette ordning hedder førtidspension.

Fordelen ved den "gamle" efterløn var at man havde en rettighed til at kunne gå på efterløn.

Endvidere blev man ikke modregnet i sin efterløn pga. pensionsopsparing, såfremt at man ventede 2 år med at gå på efterløn og ikke hævede sin arbejdsmarkedspension.

Helt ærligt tror i virkeligt på at folketinget vil indføre ordninger som tager hensyn til personer som er delvist nedslidte. Som det er nu bliver syge borgere frataget deres sygedagpenge grundet at de ikke er syge nok - samtidigt med at de ikke er raske nok til at arbejde. De eneste som samfundet tager sig af er undskyld udtrykket er "totalt taberne" som f.eks. kontanthjælpsmodtagere Carina som hele sit har lever af overførselsindkomster.

Alm. hårdtarbejdende lønmodtagere som bliver ramt af arbejdsløshed og som ikke lige kan finde et nyt arbejde pga. krisen risikere at ryge ud at dagpengesystemet og blive overladt sit sin egen skæbne.

Det eneste rigtige at gøre - er at man max kan få efterlønnen i 3 år. man kan tidligst kommer på efterløn som 64 årig og man skal starte indbetalingen som 24 årig, således at man indbetalet til ordninger i 40 år og bidraget skal ligge på omkring kr. 700,00 således vil ordningen være selvfinansierende hvis man regner med en realrente på 2,5%

Alle andre ordninger ender med at de delvist nedslidte bliver i store taber da samfundet ikke har råd til at finansiere så mange personer på overførselsindkomster. Og jeg fårstår "sku" ikke at KRIFA kunne være tilhænger af den "nye" efterlønsreformen

8. december 2011 kl. 16.09 Anita Holt, Medlem af regionsbestyrelsen i Krifa i Nordjylland

@ Gordon

Altså i det store hele, så har du jo nogle af de rette tanker. Vi skal passe på alle, også de nedslidte/ delvist nedslidte, så langt er vi enige.
Men hvor har du en kedelig tendens til altid at give Krifa skylden for nærmest alle verdens problemer.
Vi i Krifa har på ingen måde sagt vi ikke skulle have nogle løsninger der tilgode så de mennesker der evt. ville kunne komme i klemme i den nye efterløn, men det skal jo også være sådant at vi kan lave en model for et arbejdsmarked der er holdbar for den situation vi i DK står i her og nu. Derfor ser Krifa med positive øjne på en reform, men påpeger der skal ændringer til for at tilgode se de grupper som måske ved første øjekast er overset.
Så i stedet for igen og igen at bebrejde os alle verdens ulykker, så skulle du måske melde dig på banen samme med os og hjælpe til og finde den helt rigtige løsning for det danske arbejdsmarked!!!!!!!!!!!!!

24. december 2011 kl. 13.28 Anonym

@Erik og Anita - Inden debatten bliver helt afsporet vil jeg rette en misforståelse. I forbindelse med dagpengereformen stillede den tidligere regering forslag om en "Seniorførtidspension" (for de der mister deres dagpengeret før efterlønsalderen) Tilbagetrækningsreformen ændrer ikke ved retten til efterlønnen som sådan (hverken tilgangen eller retten)- Den udskyder overgangen og reducerer perioden. Medhensyn til informationspligten svigter de folkevalgte som sædvanlig. - Det bliver Fagforeningerne/A-kasserne der kommer til at række læsset. - Kan Krifa stå distancen?
- Tommysmed

19. januar 2012 kl. 17.44 Anonym

Hehe er der mon nogen som har en krystalkugle ?. Det jeg mener med det er, hvordan ser Dk økonomi ud om 10-15 år, er jeg rask, hvordan ser min økonomi ud,har jeg stadig mit gode job, er jeg i live og meget meget mere. Det med at hæve efter-løns-biddraget og hvor det vil være bedst at placere pengene, er der stadigvæk ikke nogen som har turet svare på og heller ikke om det vil være klogt at lade dem stå hvor de står. Det er lige det man selv blir spurgt om når man er nede i banken til pensions-eftersyn. Det ville tror jeg, berolige alle lønmodtager i Dk hvis vores Fagforeninger forlanger et svar fra regeringen.Vh BB

5. februar 2012 kl. 10.22 Anonym

Er ufrivilligt havnet på kontanhjælp på grund af sygdom, men har indbetalt til efterlønsorning siden start, kan jeg få min efterløn udbetalt til april uden og blive modregnet i kontanthjælpen. Har prøvet og lede på nettet, men uden held, der er ikke nogen steder der står noget om det, så vidt jeg kan se. VH MP

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.