15. december 2011

Fyret uden grund

Hver fjerde opsigelse opfattes som usaglig. Og hver fjerde opsigelse er ikke skriftlig. Det fremgår af en analyse, YouGov har lavet for Kristelig Fagbevægelse.

23 procent af de lønmodtagere, der er blevet sagt op inden for de seneste fem år, mener, at opsigelsen har været usaglig. Før de svarede på spørgsmålet, fik de at vide, at en usaglig opsigelse er en opsigelse, som ikke er begrundet i enten medarbejderens eller arbejdspladsens forhold såsom uegnethed til jobbet, misbrug, omstruktureringer eller besparelser. Også 23 procent, som er blevet sagt op inden for de seneste fem år, er blevet det uden en skriftlig opsigelse.

Mere end 100.000 uden rettigheder
Med så mange usaglige og ikke-skriftlige opsigelser er det et problem, at over 100.000 lønmodtagere på det danske arbejdsmarked hverken har ret til en erstatning for en usaglig opsigelse eller til at kræve en skriftlig opsigelse. Så mange er nemlig hverken omfattet af en overenskomst eller beskyttet af funktionærloven.

Lovgiv mod usaglige opsigelser
Kristelig Fagbevægelse foreslår derfor, at retten til at kræve erstatning for en usaglig opsigelse og til at kræve en skriftlig opsigelse bliver en del af ansættelsesbevisloven. Den gælder for alle, der har haft en ansættelse på mere end en måned med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på mere end otte timer.

Bedre end både funktionærlov og overenskomster
En sådan udvidelse af ansættelsesbevisloven vil endda også være en forbedring for funktionær- og overenskomstansatte. Funktionærloven giver nemlig først ret til at kræve en skriftlig begrundelse efter 3 måneders ansættelse og mulighed for en godtgørelse for en usaglig opsigelse efter 1 års ansættelse. Overenskomster giver typisk først ret til en skriftlig begrundelse og godtgørelse for en usaglig opsigelse efter 9 måneders ansættelse.

Bred opbakning til lov mod usaglige opsigelser
Blandt danske lønmodtagere er der opbakning til Kristelig Fagbevægelses forslag. I YouGov-analysen svarer 85 procent af danske lønmodtagere, at de synes, at alle på arbejdsmarkedet bør have ret til en skriftlig og sagligt begrundet opsigelse.

Konkrete eksempler på usaglige opsigelser
Vi hører gerne om konkrete eksempler på usaglige opsigelser, som kan understrege behovet for en lov om ret til en erstatning for usaglige opsigelser.


Søren Fibiger Olesen, landsformand, Kristelig Fagbevægelse

19 kommentarer:

18. december 2011 kl. 17.21 Anonym

@Søren - Du fortsætter ufortrødent med at fremsættte ønsker til lovgivning på arbejdsmarkedsområdet. - Fair nok, men heldigvis bliver ikke alle ønsker opfyldt.
De 100.000 du fremfører, der skulle mene at deres opsigelse var usaglig - jævnfør en undersøgelse som man desværre ikke kan se på Yougos hjemmeside - lyder meget usandsynligt. Sandheden er vel nærmere at ovennævnte er tilpasset Krifa`s verden, hvor man for en hver pris vil have en arbejdsmodtagerlov. - Skulle det lykkes sættes arbejdsmarkeds parter endegyldig ud på sidelinien. - Tommysmed

19. december 2011 kl. 08.49 Anonym

Blot for at korrigere - der står ikke i artiklen, at der er 100.000, som mener, at deres opsigelse er usaglig. Der står, at der er 100.000 på arbejdsmarkedet, som ikke er omfattet af en overenskomst eller beskyttet af funktionærloven. Og de tal er taget fra virkelighedens verden - og dermed også fra Krifa´s verden.

23. december 2011 kl. 12.19 Anita Holt, medlem af regionsbestyrelsen i Krifa i Nordjylland

@ Tommy Smed

Det vigtige her er jo heller ikke i denne sag hvad tal du mener vi bruger og hvad vi ikke bruger. Det vigtige er, at der er et højt antal folk der ikke får en opsigelse der er saglig. Det må gøre ondt på hver eneste der står med sådant en fyreseddel, og det er det vi i Krifa gerne vil prøve at lovafhjælpe.
Det er ikke alle de 100.000 der er kunder ved os, så som sådant er det jo ikke kun noget vi profiterer ved hvis det er det du mener. Det er faktisk alle på arbejdsmarkedet der kunne få glæde af noget sådant. Men jeg må tilstå jeg til tider ikke forstår en brik af den snævert synede holdning at alle skal være i netop de fagforeninger du/I ønsker, ellers må forholdene ikke blive på NOGEN måder forbedret for nogen. For tænk hvis ikke det kun var jeres tropper der fik glæde af tingene.
Krifa har et meget menneskelig syn på tingene og mener det er vigtigt at alle på det danske arbejdsmarked har det godt. Det er vel i teorien ikke for meget at forlange!!!!

24. december 2011 kl. 13.17 Anonym

@Anita - Min holding til Krifa er vist velkendt. Derudover er min pointe at det SKAL være arbejdsmarkedets parter der aftaler løn og arbejdsforhold i Danmark. - Og ikke som i mange andre lande nogle tilfældige folkevalgte, der har fået en post uden nogen egentlig forudsætning for at kunne agere indenfor området, og som en sen nattetime ændrer på regelsættet. Desværre for Krifa har de sat sig uden for indflydelse i forhold til de forhandlinger der påbegyndes i foråret. - Dette kunne måske være den egentlige grund til Søren`s indlæg. - Tommysmed

30. december 2011 kl. 11.38 Per

@tommysmed Krifa er vel slet ikke uenige i at det skal være arbejdsmarkedets parter der aftaler løn og ansættelsesvilkår.
Når Krifa ønsker lovsikrede minimumsrettigheder er det ikke som et alternativ til den danske model, men et supplement på samme måde som funktionærloven, ansættelsesbevisloven, ferieloven, virksomhedsoverdragelsesloven, arbejdsmiljøloven osv. osv.

Men LO familien skylder at komme emd et bud på hvordan vi skal løse problemet med at flere hundrede tusinde danske lønmodtagere er uden overenskomst. Vi kan jo konstatere at det ikke er muligt i virkelighedens verden, at blokere og forhandle sig til en løsning.
Krifa foreslår vel bare at disse mennesker (uaset om det er polakker, tyskere, danskere, medlemmer af Krifa eller 3F) skal have nogle basale rettigheder, på samme måde som alle har ret til 5 ugers ferie. Hvorfor er du dog imod det? - Per Dyrholm

30. december 2011 kl. 12.21 Anonym

jeg er beskyttet af funktionærloven og er blevet opsagt uberettigt, krifa vil ikke hjælpe og henviser til job og vision, som man selv skal betale for hvis der skal køres sag, man kan ikke bruge krifa til ret meget når man skal ha stukket sådan en op i næsen, troede krifa var til for medlemmerne

30. december 2011 kl. 14.25 Gordon Shumway

Ja lad os endelig får mere lovgivning.
Ferieloven et bygget og på en sådan måde at hvas du ikke afholder din ferie kan arbejdsgiveren uden nogen stor risiko stikke pengene i egen lomme. Såfremt at der indbetales til feriekonto, har de folkevalgte til vane at stikke snablen ned i feriefondens kasse og ”stjæle” disse penge
Dagpengeloven ar nu skruet således sammen, at arbejdsgiveren elektroniks skal indberette ens løntimer og såfremt at arbejdsgiveren ikke indberettet korrekt og indberetter for sent. Bliver ens dagpenge beregnet ud fra et for lavt timetal.
Dagpengeperioden blev pludselig forkortet med risiko at særligt de ufaglærte falder ud at dagpengesystemet.
Man indgår en aftale med staten og at man kan gå på efterløn og så ændre de kære folkevalgte på efterlønnen.
Arbejdsmiljøloven funkgere meget dårligt og at arbejdstilsynet på banen er næsten umuligt grundet store besparelser.
Så NEJ jeg har ingen tillid til at tro på at lovgivning er vejen frem.
Til de 100.000 uden rettigheder – meld jer ind i en fagforening og på tegnet en overenskomst, så simpelt er det – Men det koster jo penge

30. december 2011 kl. 15.34 Margit Denner

Mener selv jeg havde en god sag da jeg fik en gammel kollega som chef som jeg havde et dårlig forhold til det endte med at jeg fik et brev om at hun desværre blev nød til at sætte mig ned i tid ( så meget at hun var sikker på jeg ikke kunne leve af det )ellers kunne jeg betragte skrivelsen som en opsigelse , hvilket jeg valgte , havde 34.5 timer pr uge og skulle ned på 30 time og da hun ansatte en ny i min stilling fik denne 37 time pr uge plus vores kok stoppede selv og hun havde 30 timer og igen ansatte hun en i 37 timer og dette mens jeg stadig var ansat ...undre mig stadig over Krifa siger jeg ikke har en god sag ...er blevet udsat for chikane af denne chef de sidste 2 år og var ansat på stedet i ca 14 år ..uden klager ..ja så hvad skal vi med en lov hvis I ikke mener at dette er en sag I vil tage jer af

30. december 2011 kl. 17.19 Gordon Shumway

@ Margit Denner

Kære Margit din sag med at KRIFA ikke mener at de kan hjælpe dig, da du har en dårlig sag. Deter desværre mit indtryk, at den er den måde hvor på KRIFA arbejder. KRIFA ønsker ikke at tage dårlige sager op, KRIFA overvejer meget nøje hvor store mulighederne for at vinde er og hvis der ikke er de store muligheder for sejr, tager KRIFA ganske enkelt ikke sagen.

Jeg er lige den modsatte opfattelses af f.eks. 3F. Her er min opfattelses at de rent faktisk tager sådanne sager og få dem behandlet gennem det fagrestligesystem om nødvendigt det civilrestlige syatem.

31. december 2011 kl. 07.56 Kim Rohde

@Krifa

Godt forslag fra Krifa, men..
Jeg tror forslaget er dømt til at afgå ved døden.

Tror Krifa selv på at jeres forslag har nogen gang på jord ?

Hvis forslaget iøvrigt ikke skal være varm luft så offentliggør venligst den opsigelse som jeg Læs: 3F bekræftede ved min afskedigelse som "3F" fællestillidsmand.

En offentliggørelse vil unægtelig sætte jeres forslag i rette perspektiv.

Her mangler også den begrundelse som Krifa søger med deres forslag.

Ved offentliggørelse af aftalen, omfattende bl.a min opsigelse som fællestillidsmand, bør de naive personer som har så travlt med at skyde forslaget ned, stille sig følgende spørgsmål:

Hvad er var den tvingende årsag.

Forliget er udfærdiget forhandlet og accepteret af de 2 "store" 3F og Dansk Industri.

Til bekræftelse af min påstand kan jeg oplyse, at denne er bekræftet ved dom.

Begge er parter i det overenskomstsystem som visse naive sjæle forherliger som den danske model.

Godt nytår.

Kim Rohde

12. januar 2012 kl. 13.17 Helle

Jeg er en af dem der har prøvet at mangle 28 dage af en ansættelse, som efter min mening var fuld beregnet fra arbejdsgivers side. Min tidligere fagforening erklærede den uberettiget og krævede 75.000 i erstatning. Men nej, min fritstillingens med 3 mdr. Løn kunne ikke sidestilles med ansættelse, selvom jeg på papiret stadig var på lønningslisten. !!!??? Havde det kunnet, var min tidligere arbejdsgiver blevet 75.000 fattigere!!! Det er ikke rimeligt at arbejdsgivere skal kunne udnytte huller på den måde. Ligenu bliver det udnyttet at vikarer og korte kontraktansatte er billigere, da de ikke skal have fuld løn ved sygdom. Hvad bliver det næste. Vi er jo ikke slaver, vel!?

15. januar 2012 kl. 20.10 Morten Poulsen

Det er tankevækkende at dette emne pludselig optager Krifa og pludselig ligger på Krifa´s hjemmeside, når jeg gentagne gange har gjort opmærksom på netop denne problemstilling og blot er blevet mødt med denne sætning fra Krifa´s A-kasse : " Det er jo desværre ikke ulovligt for arbejdsgivere at være dumme svin"..Jeg har på egen krop mærket, hvad det vil sige at blive opsagt på usagligt grundlag, og derfor er der efter min mening behov for en ordning, hvor dem der er ansat uden overenskomst og ej heller som funktionær, har mulighed for at blive hjulpet.
Min arbejdsgiver havde ret mange personsager gennem de år jeg var ansat og da jeg blev opsagt gav Krifa mere eller mindre min arbejdsgiver ret i hans horrible påstande og jeg blev derfor opfattet som selvforskyldt ledig, selvom der på ingen måde var hold i de beskyldninger arbejdsgiver fremførte i opsigelsen.
Det kostede mig 3 ugers dagpenge, ligesom det kostede mig de obligatoriske 3 G-dage som arbejdsgiver normalt skal betale.
Problemet er, at min arbejdsgiver helt bevidst udnytter loven og derfor hverken har overenskomst eller er medlem af nogen organisation og det er efter min mening helt i hegnet, at man som arbejdstager kan blive beskyldt for alverdens ting og efterfølgende intet kan stille op og det udnytter de arbejdsgivere der er mindre fine i kanten og det er noget svineri.Jeg måtte oveni de 3 ugers manglende dagpenge, selv spendere 3.000 kr på egen advokat, for at konstatere at det ikke kunne betale sig at slæbe fjolset i retten, selvom det var åbenlyst forkert det jeg blev udsat for. Nu er det så op til Ankestyrelsen at afgøre, hvorvidt jeg er blevet behandlet forkert af Krifa´s A-kasse og det er de så 7 måneder om !! Det er helt forrykt at jeg har betalt til Krifa gennem mange år og når jeg så har brug for hjælp, så er der ingen hjælp at hente.
Meget dårlig stil både af min tidligere arbejdsgiver, men så sandelig også Krifa.
/Morten Poulsen

16. januar 2012 kl. 12.28 Gordon Shumway

@ Morten Poulsen

Nu kan du altså ikke give KRIFA skylden for at folketinget har vedtaget nogle tåbelige regler når det kommer til A-kassen og retten til dagpenge.

Husk også på at hverken en overenskomst eller funktionærloven eller anden lovgivning kan beskytte en lønmodtager mod chefer som misbruger loven.

Det eneste som kan beskytte en lønmodtager med sådanne overgreb er sammenhold mellem lønmodtagerne på den pågældende virksomhed

16. januar 2012 kl. 19.26 Morten Poulsen

@Gordon Shumway :
Selvfølgelig kan jeg bebrejde Krifa, at de ikke hjælper deres medlemmer, når disse bliver udsat for grove beskyldninger fra arbejdsgivers side - det har INTET med folketinget eller lovgivningen at gøre.
Sagen i mit tilfælde er, at der er tale om en påstand-mod-påstand og jeg står derfor fortsat meget uforstående overfor Krifa´s håndtering af sagen eller mangel å samme.
Jeg synes du skal være varsom med at fortælle folk hvad de kan eller ikke kan, når du ikke er i besiddelse af alle sagens detaljer.
Jeg har anket Krifa´s afgørelse helt efter bogen og sagen ligger nu hos Ankestyrelsen, som måske underkender Krifa´s afgørelse.
Jeg har dog betalt for A-kasse i mange år og det kom derfor helt bag på mig, da Krifa afviste at gøre noget - og den afvisning bunder i Krifa´s tolkning af min opsigelse - det har på ingen måde noget at gøre med lovgivningen.
Jeg forstår ikke man kan blive opsagt på grundlag af falske beskyldninger og dernæst blive straffet yderligere ved at miste dagpengene i 3 uger !

16. januar 2012 kl. 19.33 Morten Poulsen

@Gordon Shumway :
Nu er det jo ikke medarbejderne alen der bestemmer om der skal være overenskomst på arbejdspladsen - der er i høj grad arbejdsgiveren - så dine svar længere oppe i denne tråd er total ubrugelige - man kan ikke "bare" løse problemerne ved at melde sig i fagforening og derefter tegne overenskomst - det kræver ligesom at arbejdsgiver er med på idéen og det er de mindre virksomheder ofte ikke - da det ville indebære at de pludselig er underlagt helt andre regler og det er de IKKE interesseret i.. så drop de der fantasier der ikke har hold i virkeligheden.

17. januar 2012 kl. 06.55 Gordon Shumway

@ Morten Poulsen

Jeg er nu ret sikker på at KRIFA er bedre til fortolke en opsigelses en du er. Og hvis der som du skriver i dit tilfælde - Er tale om påstand-mod-påstand er der ikke meget som KRIFA kan gøre, da det er en sådan tilfælde er KRIFA, som skal løfte bevisbyrden og det er meget svært om ikke umuligt, når der er tale om påstand-mod-påstand.

Mht. at tegne overenskomst. Ja så kan man f.eks. melde sig ind i en LO fagforening og anmode fagforeningen om at den skal forsøge at tegne overenskomst. såfremt at arbejdsgiver stritter imod så hat LO fagbevægelsen modsat KRIFA mulighed for en blokere virksomheden for at sætte den under maksimal pres og dermed prøve at tvinge virksomheden til at tegne en overenskomst.

Ja Morten der er op af bakke, men sådan er virkligheden. Man får ikke noget gratis

27. januar 2012 kl. 15.37 Bjarne ras

Det er ret sjovt at krifa er optaget af usaglig furinger, det er nemt at løse meld krifa ind i LO ligeledes går der rigtig mange mennesker rundt uden arb marked pension de har ikke noget at leve af til den tid hvor er krifas interesse for dem ? det er muligt at løse udfordringer men det kræver sammenhold så mit bedste bud er KRIFA tiden nærmer sig hvor i skal til at tage stilling hvad er vigtigst at have kunder eller sørge for menneskers ve og vel.KRIFA I LO.

28. maj 2012 kl. 23.02 Anonym

sjovt så kan jeg nikke ja til det morten poulsen skriver for jeg har stået i samme situation, blevet fyret uberettigt...
beskyttet af funktionærloven som jeg ikke ku bruge til en pind fordi chefen var et dumt svin og krifa ville ik hjælpr men henviste til job og vision hvor man selv skulle betale sagsomk.

10. august 2012 kl. 07.29 Anonym

Har været på arbejdspladsen 3 år 7 mnd, skal så ved en meget uheldig situation, have orlov chefen går med til dette,uden dikke dare. jeg for et stk parpir hvorpå der står jeg har orlov 1 år, firmaet betaler ikke min løn,og skal de heller ikke. efter 1 mnd 10 dage ringer chefen om efter middagen, ber mig sende min egen opsigelse pr mail til ham,hvorfor grunden er at jeg stadig er i deres system, og det er bøvlet for dem, jeg spørger til om der er mulighed for at komme tilbage igen, men det kan han ikke give mig på skrift,hvis jeg siger min stilling op vil det få konserkvenser for mig. jeg vælger at skrive en mail, til chefens chef, og høre om det virkelig kan passe, han anede intet om dette, og jeg måtte endelig ikke gøre noget som helst, han ville lige førhøre sig om hvad det var for noget, håber nu på det bedste, og ønsker da for begge parter at det bliver løst på en behagelig måde. Tak fordi jeg lige fik luft.

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.