6. december 2011

Sådan kan vi få flere praktikpladser

Lige nu mangler ca.10.000 unge en praktikplads. Kristelig Fagbevægelse har et forslag til, hvordan der kan skaffes flere praktikpladser.

Der er brug for de unge på fremtidens arbejdsmarked, og uanset krise eller ej er det nu, der skal investeres i de unges ressourcer og kompetencer. Det er for sent, når vi om nogle år kommer til at mangle deres arbejdskraft som faglærte.

For at få flere virksomheder til at tage praktikanter foreslår Kristelig Fagbevægelse:
  • at virksomheder, der udfører opgaver for det offentlige, skal have et vist antal praktikpladser.
  • at virksomheder over en vis størrelse skal have et fastsat antal praktikpladser.
Vi foreslår også, at mindre virksomheder kan indgå alliancer og oprette kombinationspraktikpladser.
Desuden mener vi, at virksomheder, der har særlig mange elever, kan betragte det som en del af deres CSR-arbejde (virksomhedens sociale ansvar).

Det er dagens unge, der er fremtidens medarbejdere. Det er derfor i alles interesse, at der investeres i, at de uddanner sig. Ellers svigter vi både de unge og os selv som samfund.

Søren Fibiger Olesen, landsformand, Kristelig Fagbevægelse

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.