10. januar 2012

Dobbeltmoralsk magtdemonstration

Et malerfirma i Hobro er blokeret af Malerforbundet. Hvorfor? Jo, Malerforbundet vil have en overenskomst med firmaet. Ja, men er det da ikke rimeligt? Nej, for firmaet har allerede en overenskomst med Kristelig Fagbevægelse. Malerforbundets blokade har ikke til formål at få indført ordnede løn- og arbejdsvilkår på arbejdspladsen, for det er der allerede. Blokaden er rent magtbegær.

Jobcentre lammes
En blokade medfører, at jobcenteret ikke må formidle job til den blokaderamte virksomhed. Kristelig Fagbevægelse har skrevet til Folketingets Beskæftigelsesudvalg for at understrege det helt urimelige i, at private foreningers handlinger på den måde kan forhindre offentlige myndigheder i at udføre bestemte arbejdsopgaver. Det betyder, at jobcentrene er forhindret i at godkende, at de blokaderamte virksomheder kan have personer ansat i virksomhedspraktik, på løntilskud eller i arbejdsprøvning. I det konkrete tilfælde i Hobro har det fået den groteske konsekvens, at en langtidssygemeldt person, der har været i virksomheden på arbejdsprøvning, nu ikke længere kan være der på grund af blokaden, fordi den betyder, at jobcentret ikke kan godkende hans arbejdsprøvning.

Magtfordrejning af Malerforbundet
Desuden optræder Malerforbundet dobbeltmoralsk i denne blokade. En blokade indebærer, at medlemmer af den fagforening, der står for blokaden, ikke må arbejde i den blokaderamte virksomhed. Men der er et medlem af Malerforbundet i denne virksomhed, men Malerforbundet trækker ikke vedkommende ud af ansættelsen. Malerforbundet vil tilsyneladende kun chikaner virksomheden ved at forhindre at de offentlige kan samarbejde med virksomheden.

Kristelig Fagbevægelse mener
- Det burde være ulovligt at blokere virksomheder for at prøve at tvinge dem til en overenskomst, når de allerede har en overenskomst.
- Det er urimeligt, at private foreninger som fagforeninger blot ved at erklære en virksomhed blokaderamt, kan forhindre offentlige myndigheder som f. eks. jobcentret i at formidle arbejdskraft til virksomheden. Det er til skade både for ledige, som kan blive fastholdt i ledighed, for staten, som har udgiften til dagpenge, og for virksomhederne, som ikke kan få formidlet arbejdskraft.

Erik Bertelsen, politisk konsulent, Kristelig Fagbevægelse

13 kommentarer:

10. januar 2012 kl. 17.20 Gordon Shumway

@ Erik Bertelsen

En overenskomst er en aftale om løn og arbejdsforhold tegnet af medlemmerne af hovedorganisationerne i Danmark.

Da KRIFA ikke er medlem af en af hovedorganisationerne er der vel ikke tale om en "rigtig" overenskomst. Men blot en aftale løn og arbejdsforhold.

Hvis blokader skal være forbudt skal det gælde alle blokader og ikke kun såfremt at hvis KRIFA eler andre "gule" fagforeningerskulle havde indgået en aftale.

Du skriver "at Desuden optræder Malerforbundet dobbeltmoralsk i denne blokade. En blokade indebærer, at medlemmer af den fagforening, der står for blokaden, ikke må arbejde i den blokaderamte virksomhed. Men der er et medlem af Malerforbundet i denne virksomhed, men Malerforbundet trækker ikke vedkommende ud af ansættelsen".

Du kan forbundet ikke forhindre Deres medlemmer at forsætte med at arbejde, såfremt at nogle af deres medlemmer de ønsker dette. Hvem siger at medlemmet ikke bare ønsker at passe sit arbejde og ikke være en del af konflikten. Malerforbindet kan så vælge at ekskludere medlemmet og de er vel også i deres gode ret til at lade være.

Men måske mener KRIFA - at såfremt man er medlem af f.eks. malerforbundet så SKAL man også vælge at forlade arbejdspladsen.

Nu kan en private foreninger som fagforening ikke bare blokere en virksomhed en sådan blokade at indbringes for arbejdsretten.

Men held og lykke med jeres henvendelses Folketingets Beskæftigelsesudvalg - Jeg kan ikke forestille mig at de vil gøre med ved den gældende lovgivning. hverken V-K eller S-SF samt enhedslisten. Og så længe at der ikke kan samles flertal lige så længe må KRIFA finde sig i de beskrevet forhold (Tja - sur røv. Men sådan er det nu engang)

11. januar 2012 kl. 08.37 Niels Henrik Kjær Lassen, formand for Krifa´s bestyrelse i Østjylland

@ Gordon

Der er 2 forhold i sådan en sag, som ikke har ret meget med hinanden at gøre.

Det ene er, at en blokade, iværksat af en forening, kan tilsidesætte det offentliges arbejde, med at få ledige lønmodtagere i arbejde igen. Som Erik skriver, så kan Jobcenteret ikke formidle eller godkende eller henvise ledige til en stilling på en blokaderamt virksomhed.
Skulle virksomheden få ansat en ny medarbejder alligevel, så kan denne nye medarbejder heller ikke flytte sit a-kasse mellemskab, selvom a-kassen loven siger at man skal lade sig forsikre i en a-kasse der varetager ens faglige område.
En blokade af en virksomhed burde ikke have disse konsekvenser.

Man kan dog godt lege med den tanke - at det er i Malerforbundets interesse, at en blokade netop har disse konsekvenser - for de har jo det syn på virksomheden, at arbejdsforholdende er helt til hundende, når den ike har overenskomst med dem. Derfor må det også være i deres interesse, at få blokeret for flere ansættelser på stedet, indtil der kommer "ordnede" forhold. Men så er det vel også lidt dobbelt moralsk, at de ikke trækker deres egne medlemmer væk fra virksomheden.
Hvis medarbejderene så ikke ønsker at imødekomme kravet fra Malerforbundet, så modarbejder medlemmet jo forbundets arbejde - og dette bør vel have den konsekvens, at medlemmet bliver ekskluderet, som vedtægterne foreskriver.

Det andet er accepten og respekten for en eksisterende overenskomst.
Jeg mener at arbejdsretten har anerkendt Krifa´s overenskomster som fuldt gyldige overenskomster. Det er bare LO der ikke vil - vel nok mest fordi den ikke anerkender Krifa som en fagforening.

Når man spørger LO hvorfor den ikke vil anerkende Krifa som fagforening, skyldes det udelukkende, at Krifa ikke vil benytte sig af strejke og blokade retten.
Men skulle Krifa begynd at bruge disse kamp våben, så kan jeg ikke lade være med at tænke den tanke, at så finder LO nok bare på en anden undskyldning for ikke at anerkende Krifa som en fagforening.
LO har sovet for længe - vågn nu op.
Der er nye udfordringer på arbejdsmarkedet, som kræver nye løsninger. Nye kampe om du vil - men de kræver nye våben.
LO kan ikke kæmpe disse nye kampe, og forvente at vinde dem, hvis de fastholder brugen af deres gamle forældede våben.

Krifa forsøger at kæmpe de samme kampe - men med nytænkning. LO kan da se at Krifas nytænkning møder accept fra dem de kæmper for. LO kan da se at de selv mister den støtte fra deres medlemmer de havde tidligere - og det skyldes ikke kun afskaffelsen af eksklusivaftalerne.

Men LO nægter bare katagorisk at kæmpe sammen med Krifa, og ser derfor Krifa som endnu en modspiller der skal nedkæmpes.
Hold nu op LO - det er på tide at få sadlet om - arbejdsmarkedet har brug for det.

11. januar 2012 kl. 11.46 Henrik Jacobsen

Ja, det er fuldstændig urimeligt at blokere når virksomheden har tegnet overenskomst. Der findes tusindvis af især mindre virksomheder der ikke har overenskomst, så det er da mærkeligt at malerforbundet vælger netop denne. Desværre tror jeg heller ikke at regeringen vil gribe ind. Men man har da lov at håbe de kommer til fornuft på et tidspunkt.

11. januar 2012 kl. 21.41 Gordon Shumway

@ Niels Henrik Kjær Lassen

Nu er det ikke sådan at det er LO som er skyld i at at loven er skruet sådan sammen som den er. der er nu en gang sådan at det er folketinget som beslutter disse ting og folketinget lev logive således at overnævnte situationer ikke kunne opstå

Men er det ikke interessant at KRIFA på den ene måde ønsker en lovgivning på arbejdsmarkedet og samtidigt raser mod love og regler på arbejdsmarkedet.

12. januar 2012 kl. 12.12 Per Dyrholm

@ gordon
Undskyld mig, men det er noget vrøvl. Blokade er ikke en lovfestet ret men en selvbestaltet ret som domstolene ikke har villet underkende. Godt eller skidt - det kan du mene om hvad du vil, men det har ikke noget med lovgivning at gøre.

12. januar 2012 kl. 20.31 Gordon Shumway

@ Per Dyrholm

Når domstolene ikke har fundet grundlag for at underkende fagbevægelsen brug af blokader, har domstolene lige netop lovfestet at brug at blokader er lovlige.

12. januar 2012 kl. 22.44 Henrik Jacobsen

Blokader er lovlige. Det gør dem ikke mindre urimelige.

22. januar 2012 kl. 18.56 Anonym

til Niels Henrik - Dine betragtninger holder ikke hjem. De eneste overenskomster som Krifa kan hævde holder, er disse indgået med KA. Du appellere til LO om at "kæmpe" sammen med Krifa - hvilken kamp kunne man spørge ?. Krifa modarbejder konstant arbejdernes interesser i DK, - så hvor skulle kræfternes samles ? - Krifa må anerkende at LO-forbundene organisere hovedparten af arbejderene i DK, og dermed er i deres god ret til at kræve overenskomst, ved hvilken arbejdsgiver de måtte vælge. vh. Tommsmed

23. januar 2012 kl. 08.31 Niels Henrik Kjær Lassen, formand for Krifa´s bestyrelse i Østjylland

til Tommysmed - Krifa har altså også indgået overenskomster med andre end KA - både som hovedoverenskomst og som tiltrædelsesoverenskomst. Men lad nu det ligge - du vil jo ikke godkende dem alligevel.
Du skriver i din bemærkning fra 22. jan, at Krifa konstant modarbejder lønmodtagernes interesser i DK. Så længe det er din holdning, så kan jeg godt se at vi aldrig kommer til at "kæmpe sammen". For vi har jo åbenbart fundamentale forskellige opfattelser af hvad der er i lønmodtagernes interesse.
Men hvornår har du sidst spurgt lønmodtagerne hvad de er interesseret i. Vi kan jo se at de flytter fra LO i stride strømme. Kan det slet ikke få dig til at åbne øjnene for, at det kunne være lønmodtagerne efterspurgte noget andet her i 2012, end det LO har leveret siden 1899.

23. januar 2012 kl. 08.40 Gordon Shumway

@ Niels Henrik Kjær Lassen

Hvorledes mener du at LO fagbevægelsen og KRIFA skal kunne kæmpe sammen.

Såfremt at det opstår en lovlig varslet konflikt, skal KRIFA's kunder stadig forsætte med at arbejde, alt i mens at LO medlemmerne har nedlagt arbejde for at kæmpe for bedre løn og arbejdsforhold.

Og husk på at en lovlig varslet konflikt opstår jo kun når alle muligheder for en forlig er opbrugt.

24. januar 2012 kl. 08.25 Niels Henrik Kjær Lassen, formand for Krifa´s bestyrelse i Østjylland

@Gordon
Jeg ser flere steder hvor LO og Krifa kunne, måske ikke direkte samarbejde, men så i hvertfald trække i samme retning.
Der er spørgsmålet om uddannelsespolitik. 80.000 unge står uden uddannelse. Hvordan får vi dem igang. Det kunne da være rigtig spændende at drøfte tanker om dette LO og Krifa imellem.

Nu går denne blog artikkel jo mere på kampen om overenskomster,
så lad os bringe dem ind i billedet igen. Også her ser jeg en lang større mulighed for at trække i fælles retning, men det kræver nok en alt for stor villighed fra LO´s side.

Der er også mange andre områder, hvor Krifa byder sig til. Der er flere politiske udvalg som Krifa gerne ville deltage i, men hvor LO holder os ude.

Jeg tror et samarbejde på mange områder ville kunne flytte noget politisk. Men et samarbejder kommer nok aldrig på tale, så længe LO opfatter Krifa som en modpart.

13. februar 2012 kl. 11.23 Anonym

Kristlige overensomster holder ikke distancen.

Krifa/Kristelig Arbejdsgiverforening er i retten blevet dømt til at respektere, at deres aftaler IKKE er gældende på de danske arbejdsmarked. Senest har Krifa/Kristelig Arbejdsgiverforening forsøgt at underbetale en smedelærling med særligt lave lønsatser. De blev dømt til at følge den landsdækkende LO-overenskomst.

Så længe at Krifa forsøger at underminere den danske model, og de danske overenskomster, vil et medlemskab af Krifa eller Kristelig Arbejdsgiverforening aldrig kunne sættes i stedet for en rigtig overenskomst.

John Andersen

27. marts 2012 kl. 16.01 Anonym

Syntes kun det er rimeligt at Malerforbundet handler som de gør.
De skal jo ikke sidde og anvise arbejde til en virksomhed, som ikke er overenskomsdækket inden for dem selv. Hvorfor dælen skulle de det???
Derudover ser jeg ikke virksomhedens problem, hvorfor søren tegner de ikke bare overenskomst med Malerforbundet, det er jo dem som har den faglige expertice, og som kender overenskomsten for malerene i søvne, hvorfor gå på tværs af nogen som varetager fagets interesser i samarbejde med Danske malermestre, det giver absolut INGEN mening, MEDMINDRE man har en bagtanke, med ikke at være på vognen, og følge spillereglerne i overenskomsten, hhmmm, ja man kan undre sig.

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.