23. februar 2012

Gode forslag fra undervisningsministeren

To gange inden for den sidste uge er jeg blevet glad for udmeldinger fra undervisningsminister Christine Antorini. Hun er nemlig kommet med to forslag, som svarer til, hvad Kristelig Fagbevægelse foreslår.

Det ene forslag var, at hun vil have tømrere og murere andre faguddannede ud at undervise i folkeskolen (Politiken 17. februar).

Forældre som gæstelærere
Det svarer til, at vi som en del af vores kompetencepolitik har foreslået at inddrage forældre i undervisningen for at fortælle om, hvad de laver, og hvordan de i deres arbejde bruger det, de har lært i skolen engang. Det kan dels give eleverne ideer til, hvad de kan blive, dels vise dem, at det, de lærer, kan bruges til noget.

Både gymnasial og erhvervsfaglig
En anden nyhed fra Christine Antorini er, at hun arbejder på at gøre det muligt med en fleksuddannelse, som kombinerer noget bogligt og praktisk (Ugebrevet A4 15. februar). Også det svarer til et forslag fra vores kompetencepolitik.

Vores forslag er, at en ungdomsuddannelse ikke behøver at være enten gymnasial eller erhvervsfaglig, men at det skal være muligt med en uddannelse, der kombinerer den traditionelle boglige gymnasieundervisning med praktisk erhvervsfaglig undervisning.

Et sådant uddannelsesforløb vil give flere mulighed for at blive så bogligt stærke, at de har en bedre basis for en videregående uddannelse, end hvis de alene havde taget en erhvervsfaglig uddannelse.

Flere gode forslag
Det var to forslag til, hvordan flere kan blive bedre uddannet i Danmark. Kristelig Fagbevægelse har flere forslag, som du kan læse om i vores kompetencepolitiske oplæg.

Vi vil også gerne høre, hvad du mener og måske har af helt andre forslag til, hvordan vi sikrer, at så mange som muligt tager en uddannelse og finder ud af, hvad der er den rigtige uddannelse for dem.

Søren Fibiger Olesen, formand, Kristelig Fagbevægelse
1 kommentar » Læs mere…

14. februar 2012

Er HK's nye lønforsikring bedre end Krifa’s?

HK Kommunal Sektor har foreslået at etablere en kollektiv lønforsikring for deres 45.000 medlemmer. Prisen for at få en dækning på 4000 kr. om måneden i seks måneder er 30 kr. ekstra.

Sammenligner vi Kristelig Fagbevægelses ordning med HK-ordningen, som endnu ikke er trådt i kraft, er prisen:
  • HK:      879 kr. om måneden, da fagforening er obligatorisk (maks. 4000 kr. dækning i 6 måneder)
  • Krifa:   833 kr. om måneden, hvis fagforening tilvælges!


Priserne dækker a-kasse, fagforening og lønsikring tilsammen for en heltidsforsikret uden efterløn.

Vi er billigere og dækker mere
Kristelig Fagbevægelses Extra Sikring er altså 46 kr. billigere om måneden. Og så dækker vi 4.500 kr./måned mod HK’s 4.000 kr./måned.

Samtidig dækker vi udbetaling op til 12 måneder, hvor HK kun dækker op til seks måneder.
HK Kommunals lønsikring er kollektiv og dermed obligatorisk. Kristelig Fagbevægelses Extra Sikring er individuel og mere fleksibel, da du køber, hvad du har behov for, og der er ingen fagforeningstvang.

Hos Krifa får du mere for mindre, og du bestemmer selv.

Af direktør Kurt Sørensen. Krifa Forsikring A/S
21 kommentarer » Læs mere…

7. februar 2012

Der er behov for en lov mod usaglige opsigelser

Mere end 100.000 på det danske arbejdsmarked har ikke ret til en erstatning, selvom de fyres uden saglig grund. Det vil sige af grunde, som ikke har at gøre med enten arbejdspladsens eller medarbejderens forhold såsom uegnethed til jobbet, omstruktureringer eller besparelser.

Kristelig Fagbevægelse mener, at alle skal have ret til erstatning, hvis de fyres usagligt. Derfor er det ikke godt nok at ville indføre retten gennem overenskomsterne, for mange har slet ikke en overenskomst.

Vi foreslår at indføre retten til en erstatning for en usaglig opsigelse gennem ansættelsesbevisloven, som gælder for alle, når de har været ansat i mere end en måned med en arbejdstid på mere end otte timer om ugen i gennemsnit.

Det er en forbedring i forhold til både overenskomster og funktionærlov. Som regel giver overenskomster ret til en erstatning for usaglige opsigelser efter 9 måneders ansættelse, mens det først er efter 1 år i funktionærloven.

Jyllands-Posten har skrevet om, at fagforeningen DJØF foreslår forbedringer gennem funktionærloven. De synes, at funktionærloven skal give ret til en erstatning for usaglige opsigelser fra den dag, man er ansat. Både Socialdemokraterne og de radikale er positive over for forslaget.

Det er fint, at der er politisk forståelse for vores forslag om at beskytte mod usaglige opsigelser gennem lovgivningen. Men en forbedring gennem funktionærloven er bare ikke nok, da den ikke hjælper de mange, der ikke er funktionæransatte.

Søren Fibiger Olesen, formand, Kristelig Fagbevægelse
21 kommentarer » Læs mere…

Senior-svigt

Regeringen svigter seniorerne, hvis ikke de lovgiver om, at alle arbejdspladser skal have en seniorpolitik.

Efterlønsreformen er vedtaget og betyder, at vi skal blive flere år på arbejdsmarkedet.  For nogle er det uproblematisk, men andre kan have problemer med at klare det.

På en række arbejdspladser er der mulighed for at aftale sig til seniorordninger om fx at få arbejdsopgaver, der tager hensyn til, at man måske ikke har de kræfter, man har haft, eller om, at man kan gå ned i tid eller få ekstra fridage.

Behovet for den slags ordninger må vi forudse bliver større, jo længere vi skal blive på arbejdsmarkedet. Derfor arbejder Kristelig Fagbevægelse for, at politikerne skal lovgive om, at alle arbejdspladser har pligt til at udforme en seniorpolitik, som beskriver seniorernes muligheder og rettigheder.

Hvad synes du, der skal være med i en seniorpolitik?

Erik Bertelsen, politisk konsulent i Kristelig Fagbevægelse
26 kommentarer » Læs mere…

3. februar 2012

Hit med ferien

Et af denne uges politiske temaer har været retten til erstatningsferie, hvis man bliver syg i sin ferie. Regeringen har taget initiativ til at få implementeret en EU-dom i den danske ferielov.
Loven skal nu gøre det muligt at få erstatningsferie, hvis man bliver syg i sin ferie. Men der er ingen erstatning for de første 5 dage. Dem må man selv betale.

Hvem har skylden
Den offentlige debat har blandt anden kørt på, hvem der har skylden for at man bliver syg og dermed også hvem der skal bære risikoen. Som medarbejder kan man hævde, at man ufrivilligt er blevet syg, og at man dermed uforskyldt har været forhindret i at holde ferie. Og arbejdsgiveren kan med lige så stor ret sige: ”Jamen, det er i hvert fald heller ikke min skyld”.

Hvad mener Krifa
Vi mener ikke det handler om, hvem der har skylden. Såvel medarbejder som arbejdsgiver har samme interesse i udbyttet af en ferie. Nemlig at medarbejderen kommer væk fra det daglige arbejde, slapper af og henter ny energi til at tage fat igen på nye opgaver. Og her er sygdommen en hindring. Det er ikke optimalt for nogen af parterne at en medarbejder kommer tilbage fra ferie, hvis ferien er gået op i sygdom. Derfor er det fint at man nu indfører i ferieloven, at der skal være ret til erstatningsferie. Men man bør ta’ skridtet fuldt ud og give mulighed for, at hele sygdomsperioden kan erstattes.

Hvad mener du
Har du prøvet at være syg i ferien, eller har du bare et synspunkt i denne debat? Så vil vi gerne høre din mening.

Allan Bruhn, sektionschef, Krifa
5 kommentarer » Læs mere…