23. februar 2012

Gode forslag fra undervisningsministeren

To gange inden for den sidste uge er jeg blevet glad for udmeldinger fra undervisningsminister Christine Antorini. Hun er nemlig kommet med to forslag, som svarer til, hvad Kristelig Fagbevægelse foreslår.

Det ene forslag var, at hun vil have tømrere og murere andre faguddannede ud at undervise i folkeskolen (Politiken 17. februar).

Forældre som gæstelærere
Det svarer til, at vi som en del af vores kompetencepolitik har foreslået at inddrage forældre i undervisningen for at fortælle om, hvad de laver, og hvordan de i deres arbejde bruger det, de har lært i skolen engang. Det kan dels give eleverne ideer til, hvad de kan blive, dels vise dem, at det, de lærer, kan bruges til noget.

Både gymnasial og erhvervsfaglig
En anden nyhed fra Christine Antorini er, at hun arbejder på at gøre det muligt med en fleksuddannelse, som kombinerer noget bogligt og praktisk (Ugebrevet A4 15. februar). Også det svarer til et forslag fra vores kompetencepolitik.

Vores forslag er, at en ungdomsuddannelse ikke behøver at være enten gymnasial eller erhvervsfaglig, men at det skal være muligt med en uddannelse, der kombinerer den traditionelle boglige gymnasieundervisning med praktisk erhvervsfaglig undervisning.

Et sådant uddannelsesforløb vil give flere mulighed for at blive så bogligt stærke, at de har en bedre basis for en videregående uddannelse, end hvis de alene havde taget en erhvervsfaglig uddannelse.

Flere gode forslag
Det var to forslag til, hvordan flere kan blive bedre uddannet i Danmark. Kristelig Fagbevægelse har flere forslag, som du kan læse om i vores kompetencepolitiske oplæg.

Vi vil også gerne høre, hvad du mener og måske har af helt andre forslag til, hvordan vi sikrer, at så mange som muligt tager en uddannelse og finder ud af, hvad der er den rigtige uddannelse for dem.

Søren Fibiger Olesen, formand, Kristelig Fagbevægelse

1 kommentarer:

1. april 2012 kl. 18.36 Anonym

I har fejl på jeres hjemmeside mht satser på befordring.
De er ændret pr 5. marts 2012, i forbindelse med aktivering og udd.ydelse

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.