3. februar 2012

Hit med ferien

Et af denne uges politiske temaer har været retten til erstatningsferie, hvis man bliver syg i sin ferie. Regeringen har taget initiativ til at få implementeret en EU-dom i den danske ferielov.
Loven skal nu gøre det muligt at få erstatningsferie, hvis man bliver syg i sin ferie. Men der er ingen erstatning for de første 5 dage. Dem må man selv betale.

Hvem har skylden
Den offentlige debat har blandt anden kørt på, hvem der har skylden for at man bliver syg og dermed også hvem der skal bære risikoen. Som medarbejder kan man hævde, at man ufrivilligt er blevet syg, og at man dermed uforskyldt har været forhindret i at holde ferie. Og arbejdsgiveren kan med lige så stor ret sige: ”Jamen, det er i hvert fald heller ikke min skyld”.

Hvad mener Krifa
Vi mener ikke det handler om, hvem der har skylden. Såvel medarbejder som arbejdsgiver har samme interesse i udbyttet af en ferie. Nemlig at medarbejderen kommer væk fra det daglige arbejde, slapper af og henter ny energi til at tage fat igen på nye opgaver. Og her er sygdommen en hindring. Det er ikke optimalt for nogen af parterne at en medarbejder kommer tilbage fra ferie, hvis ferien er gået op i sygdom. Derfor er det fint at man nu indfører i ferieloven, at der skal være ret til erstatningsferie. Men man bør ta’ skridtet fuldt ud og give mulighed for, at hele sygdomsperioden kan erstattes.

Hvad mener du
Har du prøvet at være syg i ferien, eller har du bare et synspunkt i denne debat? Så vil vi gerne høre din mening.

Allan Bruhn, sektionschef, Krifa

5 kommentarer:

4. februar 2012 kl. 07.47 Gordon Shumway

Skal jeg forstå det således at KRIFA mener, at det er i orden at hvis man under en skiferie brækker benet, skal havde mulighed for at kunne sygemelde sig og dermed få en erstatningsferie.

4. februar 2012 kl. 10.00 Gordon Shumway

Det ville være på sin plads hvis KRIFA oplyste hele baggrunden for at regeringen fremstiller det overnævnte lovforslag.

EU domstolen har afsagt en dom som siger - at man har ret til en erstatningsferie, hvis man er så uheldig af blive syg i sin ferie.

Men dommen tager udgangspunkt i retten til 4 ugers ferie og da vi i danmark har 5 ugers ferie, skal vi selv betale for den første uge.

Jeg er lodret uenig med KRIFA i overnævnte artikel. naturligvis skal regeringen ikke blande sig de aftaler, som er indgået på den danske arbejdsmarked, med mindre at regeringen er nødtvunget til dette grundet EU.

Det ville være mest rimeligt at reglen om de 5 karensdage også kom til at omfatte sygdom opstået inden ferien påbegyndelses, således at arbejdsgiver siden på den måde kompenseres en smule for den ekstra udgift, som lov forslaget kommer til at medføre.

9. februar 2012 kl. 23.43 Ines H.

Jeg syntes, at det er på tide, at man har samme regler i alle EU lande. Jeg kommer fra Tyskland , hvor der findes (eller i hvert fald fandtes) denne ordning allerede for lang tid siden og der har ingen karensdage. Jeg blev for 2 år siden syg under min ferie og da jeg efterspurgte erstattning for de missede feriedage, fik jeg med det samme et afslag af min danske arbejdsgivere. Lige som Krifa skriver, mister man DET en ferie er for, nemlig at få tanket ny energi til de næste flere måneder. Derfor er jeg helt klart tilhænger af denne lovforslag.

13. februar 2012 kl. 10.53 Allan Bruhn

Tak for de kommentarer der er kommet i debatten om retten til erstatningsferie, når man bliver syg i sin ferie. Jeg vil fastholde, at erstatningsferie bør gives uden at man skal betale de første 5 dage selv. I Danmark har vi på nogle områder bedre rettigheder end de minimumsrettigheder EU medlemskabet giver os. Således har vi 5 ugers ferie, hvor EU siger minimum 4. Men hvorfor skulle den 5. ferieuge omsættes til karensdage, hvis man bliver syg i sin ferie. Så bliver EU jo gjort til et laveste-fællesnævner-foretagende.

14. februar 2012 kl. 08.47 Gordon Shumway

@ Allan Bruhn

Hvorfor vil KRIFA pålægge arbejdsgiversiden flere udgifter en end nødvendigt - Sagen drejer sig ikke om, at politikerne ønsker at give lønmodtagerne ret til en erstatningsferie, hvis man er så uheldig af blive syg i sin ferie. Men at EU tvinger dem til det.

Såfremt at lønmodtagerne ønsker en sådan ordning uden 5 karensdage, ja så er der i øjeblikket overenskomstforhandlinger på LO områder, hvor lønmedtagersiden kunne rejse det som en krav, hvilket de ikke har gjort.

Men KRIFA kan ved deres næste overenskomstforhandling rejse det som krav, således at de som arbejder under en KRIFA overenskomst undgår kravet om 5 karensdage

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.