7. februar 2012

Senior-svigt

Regeringen svigter seniorerne, hvis ikke de lovgiver om, at alle arbejdspladser skal have en seniorpolitik.

Efterlønsreformen er vedtaget og betyder, at vi skal blive flere år på arbejdsmarkedet.  For nogle er det uproblematisk, men andre kan have problemer med at klare det.

På en række arbejdspladser er der mulighed for at aftale sig til seniorordninger om fx at få arbejdsopgaver, der tager hensyn til, at man måske ikke har de kræfter, man har haft, eller om, at man kan gå ned i tid eller få ekstra fridage.

Behovet for den slags ordninger må vi forudse bliver større, jo længere vi skal blive på arbejdsmarkedet. Derfor arbejder Kristelig Fagbevægelse for, at politikerne skal lovgive om, at alle arbejdspladser har pligt til at udforme en seniorpolitik, som beskriver seniorernes muligheder og rettigheder.

Hvad synes du, der skal være med i en seniorpolitik?

Erik Bertelsen, politisk konsulent i Kristelig Fagbevægelse

26 kommentarer:

8. februar 2012 kl. 16.02 Anonym

"at vi skal blive flere år på arbejdsmarkedet. For nogle er det uproblematisk, men andre kan have problemer"
også dem, der føler sig rask og rørig, kan have problemer.
Jeg oplevede at en rask dame på 62 med sund livsstil og 3x ugentlig fitness blev på det groveste mobbet ud af hendes 25 timers job, som hun til det bedste havde bestridt i over 20 år. En guldklumpe i virksomheden. Men man ønskede en yngre model. Den raske, rørige dame trak sig til efterløn - hørte dog, at hun fører en sag mod arbejdsgiveren. Hvad tror I, hvilke chancer man har med 62 at blive ansat igen? Man kigger jo kun på fødseldato.
Seniorpolitik talte man om for 15 år siden - uden at der skete noget.
Efterløn med 58/60, for alle dem, der røg ud af beskæftigelse i kritisk alder, er det eneste rigtige. Som efterlønner bliver man igen en efterspurgt kandidat for jobbe med skæve arbejdstider og kan klare sig med indtægter fra to søjler.

8. februar 2012 kl. 19.00 Anonym

"Jeg har arbejdet hos el-selskabet NRGI,som har en rigtig god skrevet seniorpolitik. Men hvad hjælper dette, når de ikke følger deres egen nedskrevne politik - laver omstrukturinger og fyrer seniormedarbejdere en efter en".

9. februar 2012 kl. 15.36 Poul Quist Pedersen

Jeg gik på efterløn, da jeg fyldte 62 år i februar 2011, ville gerne have forsat et par år mere med en seniorordning som vi have i Sønderborg Kommune, hvor vi kunne gå ned på 30 timer ugentligt, men hvad hjæper det at have en beskrevet seniorordning/personalapolitik, når ens overordnet leder selv bestemmer om de vil bevillige ordningen, i mit tilfælde godkendte min nærmeste leder en seniordning for mig, men centerlederen ville ikke godkende den, så mit valg blev efterløn, jeg spørger bare hvordan vil de få os ældre til at blive længere på arbejdsmarkedet, når vi ikke kan gå på nedsat tid ??

9. februar 2012 kl. 16.16 Gordon Shumway

Som jeg ser på det handler det ikke om at lovgive på området da det på ingen måde vil hjælpe.

Det handler mere om holdninger til vores ældre medarbejdere og det er lige netop her, at er der genne en årrække er sket en skred.

Nu det dags handler det kun om - hvorledes man selv får - så meget ud at det så muligt.

Vores ældre medarbejdere ville ikke blive presset ud hvis medarbejderne generelt stod sammen og bakkede de ældre kollegaer op.

for mange år siden var det således, at såfremt at chefen begyndte at lægge press en elle flere ældre medarbejder og som ikke ønskede at stoppe, blev det tages op i den faglige klub og tillidsrepræsentanten gik der efter til ledelsen og fortalte, at de øvrige medarbejdere ikke synes om det press som chefen lægger på deres ældre kollegaer - om at de skal stoppe og såfremt at det forsatte kunne tillidsrepræsentanten ikke garantere at det ikke ville kunne udløse faglige møder m.m.

Såfremt at ledelsen ikke lyttede, ja så satte de ansatte sig på "røven" indtil at der igen var orden i sagerne.

Det er derfor det er vigtige at havde en stærk og solidarisk fagforening som alle medarbejderne bakker op omkring. Også hvis man ikke er 100% enig i fagforeningens politik.

9. februar 2012 kl. 16.54 Lene

Nedsat tid med lønkompensation fra A-kassen, så ville jeg gerne blive længere i jobbet.
Jeg er 55 år og troede at jeg skulle på efterløn om 5 år - nu er der pludselig 8 år til, og det tror jeg ikke på at jeg klarer, da jeg har kæmpet med en kronisk sygdom de sidste 40 år.
Jeg vil gerne bidrage, men kan ikke holde til fuld tid, så det vigtigste for mig i en seniorordning er helt klart kortere arbejdsdage.

9. februar 2012 kl. 17.31 Anonym

leif
at man udsætte efterløn, er udmærket når der er brug for flere hænder, men som nu, er det jo bare sådan at de unge ikke kommer i arbejde, er det så ikke bedre, at jeg går på efterløn noget før, jeg er nu 56 år og har arbejdet i 40 år ved landbrug og på slagteriet og er godt brugt.

9. februar 2012 kl. 18.36 Anonym

Til Lene! (og andre)
Hvis du ikke magter et normalt fuldtidsjob, bør du søge flexjob. Det er en udbredt misforståelse, at efterløn er for de nedslidte, men reglerne har hele tiden været sådan, at man på sin 60-års fødselsdag (eller hvornår man nu ønsker at gå på efterløn)skal skrive under på, at man er FULDT arbejdsdygtig. Er man ikke det, er man ikke berettiget til efterløn - man skal nemlig være dagpengeberettiget for at gå på efterløn. Så efterlønnen udfaser faktisk de FRISKE fra arbejdsmarkedet - medmindre, at man lyver om sine helbredsforhold - og det kender jeg flere, der har gjort. Men det er jo ikke meningen.
Det, vi mangler, er en senior-flexjob-ordning parallelt med senior-førtidspensions-ordningen, således at ældre over en vis alder skal kunne få flexjob efter en kortere sagsbehandlingstid og uden, at man skal være fuldt sygemeldt forud for ansøgningen. Så kunne man hjælpe de mange, der gerne vil arbejde, men ikke længere kan klare et fuldtidsjob. Mvh Hanne

9. februar 2012 kl. 20.36 Anonym

Hvordan er Krifas seniorordning ?

11. februar 2012 kl. 15.39 Lene

Hej Hanne.
Jamen jeg arbejder skam på fuld tid!
Jeg kan bare mærke at kroppen er ved at være godt slidt efter mange års sygdom, og så var det da dejligt - og mere værdigt - at kunne trække sig tilbage inden man 'stiller træskoene', uden at skulle igennem diverse arbejdsprøvninger.
Jeg tror bare ikke på at jeg holder til 8 år mere i det tempo, der er på p.t.
Jeg ved jo også at for mit vedkommende skal jeg ikke regne med at opnå gennemsnitsalderen, p.g.a. den medicin jeg får, men det tages der jo ikke hensyn til ved bevillig af fleksjob eller lignende.
Og jeg ved også at langt de fleste med samme sygdom som jeg får afslag på fleksjob, fordi der er enkelte med samme sygdom, som i perioder har det bedre/er medicinfri (og så er det jo ikke en varig lidelse => ingen fleksjob). Men det hjælper jo ikke os andre, som konstant er i medicinsk behandling - men man kæmmer desværre alle over een kam, når der skal bevilges fleksjob, så det er IKKE en mulighed.
Og så er der jo kun kontanthjælpen tilbage, hvilket jo er 0 kr. når man er gift, har hus osv.
Så jeg savner en mulighed for at kunne bidrage med det, jeg nu kan, uden at skulle igennem flere års tovtrækkeri, lang sagsbehandlingstid osv.

12. februar 2012 kl. 22.32 Anonym

Nu er jeg ligeglad med om kommentar passer eller ej.
Jeg er sååååååååå sur. Krifa magasin eller blog.
Arbejdsløshed er forsvundet fra Krifas dagsorden.
For Krifa er alt i skønneste orden.
Og hvad så:
De over 100.000 arbejdsløse har de allerede afskrevet. Dem snakker Krifa ikke mere om. Mindre Bøvl? Formanden har medligdenhed med regeringen - og det kræftesugende mølle med samtale-cirkus og klick på hjemmesider og meningsløs doku om jobsøgning på uduelige Krifa-sider fortsætter, mens man sidder i en bolig med 15 graders varme, fordi man ikke længere har råd det det mest basale i ens liv. Krifa har sendt en CD som julegave - og så bliver man afskrevet.

13. februar 2012 kl. 17.20 Bjarne R

Lovgive om seniorpolitik, mage til vrøvl har jeg da aldrig hørt, nej det skal aftales på det enkelte arb plads og overenskomst parter så er den ikke længere, man kan altså ikke lovgive i folketinget om alt, kom nu ind i kampen krifa prøv at komme ud af jeres elfenbens tårn med jeres forretning.
MVH Bjarne R

14. februar 2012 kl. 08.38 Gordon Shumway

@ Bjarne R

Du er fuldkommen ret - Det drejer sig ikke om lovgivning men som jeg skrev tidligere her på bloggen - så drejer det sig om holdninger, således at vores seniorer er og bliver velkommen på vores arbejdspladser.

14. februar 2012 kl. 17.32 Bjarne R

Hej KRIFA husk nu i var bare så glaaaaaade for at få efterlønnen afskaffet, det er jo også nemt når man sidder inde i varmen og passer sin gule forretning, men det er noget helt andet med jeres undersåtter.
MVH Bjarne R

16. februar 2012 kl. 14.25 Anonym

Ja jeg er så en af dem regeringen elsker!!! jeg har fravalgt efterløn - hvor dum kan man være??? Tænk jeg var så naiv at tro at når jeg har betalt til en fagforening i 36 år (og gør det stadig) så ville de hjælpe mig med et job, hvis jeg blev arbejdsløs - men nej nej LOVEN siger er deres faste motto!!
Vi kan ikke gøre noget for dig!! Findes der ikke i dette land en eneste fagforening, der vil hjælpe alle fra 60 - 65 der ikke er tilmeldt efterlønnen!!! Jeg vil gerne arbejde.
Eller måske fagforeningerne skal til at være ærlige omkring det med job. Er det dem i tyverne der skal have de få BETALTE job der er eller er det os i 60'erne? Jeg vil ønske det er mig der får lov at komme tilbage på arbejdsmarkedet!
Der må laves en lov om garantijob eller en Stand By løn til alle dem der ikke er så heldige at have et job.
Jeg synes heller ikke vi skal lovgive om alt MEN når det er det eneste både fagforeninger og jobcentre henviser til er vi jo nødt til det!!

16. februar 2012 kl. 17.34 Gordon Shumway

@ Anonym 16. feb. 2012 14.25

Jeg er fuld forståelses for din situation, men det er nu ikke den fagforening som du er medlem af som du skal give skylden, men derimod arbejdsgiverne som ikke ønsker at ansatte ældre personer som dig og dermed give dig muligheden for at arbejde.

Jo der findes fagforeninger som gerne vil hjælpe. på industriområdet har de i deres nye overenskomst skabt bedre muligheden for at ældre medarbejdere kan arbejde på nedsat tid.

MEN det drejer sig ikke om at lovgive, MEN om en holdningsændring til vores ældre medarbejdere, således at vi alle på arbejdspladsen giver udtryk at vi naturligvis ønsker at der også skal være plade til de ældre, som ønsker at arbejde.

I efterlønordningen at der indbygget muligheden for seniorjob som man har krav på at kommunen SKAL skaffe en ældre medborger, som ikke længere har mulighedhed for dagpenge og har under 5 år tilbage indtil at vedkommende kan gå på efterløn. Men det kræver naturligvis at man har mulighed for at gå på efterløn.

Det ville måske hjælpe hvis aktiveringen af ledige på A-kasse lå hos a-kasserne/fagforeningen og ikke hos Kommunen eller private jobcentre.

A-kasserne/fagforeingen har netop kontakten til de enkelte arbejdspladser gennem tillidsmanden og dermed en meget bedre mulighed for at hjælpe ældre medarbejdere i arbejde.

17. februar 2012 kl. 14.39 Anonym

Det er jo netop det der er problemet. Min a-kasse og fagforening trækker på skuldrene, når jeg siger jeg SKAL have et job. De kan ikke gøre noget for sådan er LOVEN. Derfor mener jeg at fagforeninger skal lave et fælles notat til regeringen og spørge - hvad skal vi stille op med denne gruppe ( 60-65). Jeg har også mødt mange på min vej som er tilmeldt efterlønnen - de skal bare gå på efterløn, selv om mange slet ikke har lyst!.
Nej vi har ikke et valg - og jeg håber at både regering og fagforeninger vil forstå det og tage vare på problemet

21. februar 2012 kl. 16.45 Inge

Er lige blevet fyret som 63 årig med 2 uger til jeg fylder 64. Chefen vidste jeg ville blive til jeg blev 65, men fordi et firma i området gik konkurs, blev deres 42-årige sekretær ledig og hun er jo "Ung og frisk, Inge, det er du jo ikke" som han sagde. Så han tvang armen om på ryggen af mig, og fik mig på 27 timer resten af året så jeg i det mindste kan få hovedparten af mit skattenedslag for seniorer, men ikke om han ville høre på at beholde mig de sidste 2 måneder så jeg kunne nå at fylde 65 og få det hele. Og det var så takken for at jeg lagde krop og sjæl i mit arbejde i 6 år og 2 måneder. Så det kommer til at koste mig i omegnen af 50.000 kroner og er jeg gal? Ja, MON ikke? Og oven i købet skal jeg lære den nye op på en pæn måde! Jo, det skal jeg også nok, men da hun har henvendt sig selvom hun også vidste jeg ville blive ved til jeg fyldte 65, så bliver det uden smil og kun den venlighed jeg er NØDT til at vise.
Men den ordning jeg fik er trods alt bedre end hvis jeg var gået rettens vej, så jeg nøjes med det opnåede og så skal jeg "bare" mentalt indstille mig på, at det er snart jeg skal finde noget at beskæftige mig med i stedet for om 1 år.
Sådan kan arbejdsgivere OGSÅ være.

22. februar 2012 kl. 12.44 Anonym

Ja........du er endnu en i statestikken. Hvornår gør vores fagforening noget for de 60 - 65 årige????????
Vi er åbenbart et problem ingen vil TALE om - eller hjælpe! Vi er blevet USYNLIGE både for arbejdsgivere og a-kasser og fagforeninger. Jeg synes ærlig talt ikke din arbejdsgiver kan være bekendt at bede dig om at oplære den nye - kunne du ikke (med din alder :-)) komme til at glemme hvad det er du beskæftiger dig med? Eller med din alder få ondt et eller andet sted?? Det er simpelthen en uforskammet opførsel fra en arbejdsgivers side!!

23. februar 2012 kl. 08.57 Inge

Anonym:
Grinte da jeg læste dit indlæg.
Men men men, jeg blev i sin tid selv KASTET ind i arbejdet uden hjælp og det var skrækkeligt. Chefen mente, at hvis han havde sagt en ting en gang, så skulle jeg kunne huske det, men da der var rigtigt mange ting jeg ikke havde prøvet før (Multidata, excel m. ligninger, kontere osv. osv. så fik jeg "mange på hatten" og har i de godt 6 år kun modtaget meget få rosende ord. Jeg ønsker ikke for hende at hun skal opleve det samme (pudser glorien) men tanken strejfer mig da ind i mellem. Vi "gamle" piger er jo trods alt opdraget i flinkeskolen. Desværre. Og jo, jeg får da ondt tit, har flere sygdomme (blev faktisk ansat selvom han vidste det) så der er ikke mere med at gå syg på arbejdet som før, DET er jeg færdig med.
Ja, det er faktisk uanstændigt det han gør. Havde han så "bare" givet mig de sidste 2 måneder med, så havde der været noget ved det, men selv mine feriepenge måtte jeg slås for at få anerkendt til udbetaling til min gamle højere løn.
Men jeg skal videre. Det er jeg nødt til. Ikke noget med at gro fast i negative tanker og handlinger.
Tak for din kommentar - den lunede.

26. februar 2012 kl. 11.13 Birthe

Læste bagsiden af Politikens Viden-sektion sidste søndag d. 19 februar. Blev bare så glad og varm helt indeni. Her var et karriere portræt af Kim Benny Larsen, som er stærkstrømsingeniør og leder af afdelingen hos Rambøl. Et portræt af en leder, som der er meget få af, men de findes altså. Heldigvis! Det er svært at gengive hele portættet her i dette forum , men her er et par citater fra artiklen: Kim Benny Larsen er optaget af de fordele der er ved at have erfarne medarbejdere blandt de mange unge i hans afdeling. Har sågar ansat en på 66, som ellers har været på folkepension et år. " Vi er superglade for at have ham i afdelingen; han kommer og går lidt som det passer med opgaverne, for han har stor specialviden." Der er en fleksibilitet som går begge veje og er en enorm fordel.
Journalisten spørger: Hvilke fordele ser du for arbejdsgivere, der ansætter mennesker over 60 år?
" De er fleksible og har erfaring. Ofte har de mere ro på end yngre medarbejdere og et stort overblik - de ved på forhånd hvordan 80% af en opgave skal løses og skal finde ud af de sidste 20%, for unge er kan forholdet være omvendt."
Måske kan denne artikel stadig læses på Politikens hjemmeside, men jeg synes at vi der er nærmer os de 60 eller er derover, skal glæde os over at der trods alt findes ledere i dagens danmark, der tænker som Kim Benny Larsen, selvom de er meget sjældne. Lad os få de gode ledere frem i lyset. Tak til Politiken. Hilsen Birthe

26. februar 2012 kl. 16.04 Anonym

Jeg ville ønske der var mange flere af hans slags:-)
Tak

26. februar 2012 kl. 16.48 Anonym

Håber han har et virkeligt stort firma!
Mange ville ønske at arbejde for ham!!

7. marts 2012 kl. 12.42 Anonym

Endnu to beviser på at fagforeningerne er nødt til at lave en arbejdsgaranti for os over 60 år.
Jeg har tegnet en økonomisikring - til hjælp hvis jeg blev arbejdsløs - gælder KUN til man er 60 år.
Jeg har også en forsikring der dækker hvis jeg mister arbejdsevnen - gælder også KUN til jeg er 60 år!!!!!

2. april 2012 kl. 11.26 Anonym

I arbejde igen - så er det altså ikke helt umuligt at få job selv om jeg bliver 60 om 14 dage.
Og det helt uden tilskud!!!
Skønt at være bladt det arbejdende folk igen :-))

19. juli 2012 kl. 16.58 Anonym

Hej jeg valgt at gå på efterløn med 60 år. Årsagen var at jeg ikke vil slæbbe rundt med to af mine kolgger som var 62 63 år. Så de kunne have det godt på min bekostning. og at de stræbede efter at få mest muligt udbetalt i efterløn. Derfor blev de ved selom om de ikke magte arbedsogave.

25. september 2014 kl. 13.53 Anonym

kan man få senior job som ledig flexjobber

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.