2. marts 2012

Bland ikke fleksjob og a-kasse sammen

Regeringen blander tingene sammen, når de foreslår, at fleksjobbere uden for en a-kasse skal have mindre i tilskud end fleksjobbere, der er med i en a-kasse.

Men ellers er det gode ved regeringens nye pensionsreform, at den afspejler den holdning, at det er bedre for folk at kunne gøre nytte end at blive parkeret på en social forsørgelse.

Kunstigt åndedræt til et gispende LO
Men jeg må begynde med at tage afstand fra det konkrete forslag om at gøre størrelsen af fleksjobtilskuddet afhængig af, om man er med i en a-kasse eller ej. Det skaber et A-og et B-hold. De, der har pengepung til det og opfylder betingelserne for at være med i en a-kasse, kan købe sig til en højere ydelse end andre.

Forslaget om at favorisere a-kasse-medlemmer lugter langt væk af at være et forsøg på at give kunstigt åndedræt til et gispende LO ude af stand til selv at finde ud af, hvad de skal gøre for at vende det faldende medlemstal.

Skræmmende tankegang
Hvad bliver det næste? Skal adgangen til kontanthjælp, folkepension, sociale tilskud, og hvor meget man kan få, også til at være afhængig af, om man er med i en a-kasse? Er det overdrevet og et skræmmebillede?

Ja, måske, men det jo denne tankegang, der er i regeringens forslag om at stille fleksjobbere uden a-kasse-medlemskab ringere end dem, der er med i en a-kasse. Det er skræmmende. Alle borgere må have lige adgang til sociale ydelser og få det samme, uafhængigt af hvilke foreninger man er medlem af.

Det gode ved reformen
Denne kritik betyder ikke, at jeg ikke synes, reformforslaget på mange måder er godt. Det er godt at tænke i at få systemer, som betyder, at så mange som muligt kan bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet, selvom de ikke kan yde en fuld arbejdskraft.

Det er positivt, at der lægges op til, at man kan komme på fleksjob på mindre end 12 timer om ugen, og det er positivt at gøre mere for, at personer under 40 kan bevare en vis tilknytning til arbejdsmarkedet i stedet for at give dem permanent førtidspension.

Den store udfordring bliver at udføre det i praksis.

Hvad mener du om chancerne for det, og om, at størrelsen på flekstilskud bliver gjort afhængig af, om man er medlem af en a-kasse?

Søren Fibiger Olesen, formand, Kristelig Fagbevægelse

21 kommentarer:

4. marts 2012 kl. 16.11 Gordon Shumway

@ Søren Fibiger Olesen

Lidt underlig udmelding, at det skulle være "Kunstigt åndedræt til et gispende LO". Alle A-kasser får vel gælde af det og da LO A-Kasserne mister medlemmer og bla. Krifa's a-Kasse får flere og flere medlemmer må resultatet vel være, at det er krifa som kommer til at tjene mest på forslaget.

Det er underligt at krifa ikke kan se det positive i at "tvinge" fleksjobber til at være medlem af e A-kasse. fleksjobberne er netop dem som har alle sværest ved at finde nyt job i tilfælde af arbejdsløshed.

Det er også en noget mærkelig kommentar som krifa kommer med, at det en "Skræmmende tankegang" at et medlemsskab at en A-kasse giver forlede i forhold til sociale ydelser.

Der er som det er nu - er der flere sociale ydelser som kræver medlemsskab af en A-kasse.

For at kunne tilmelde sig efterlønsordningen og modtage efterløn skal man være medlem af en A-Kasse. Det samme gælder for seniorjob og naturligvis retten til at kunne modtage dagpenge som også er en sociale ydelses.

Hvad mener krifa med at "Alle borgere må have lige adgang til sociale ydelser"

Mener krifa at alle borgere i Danmark, f.eks. skal havde ret til fuld folkepension, pensionstillæg samt ældrecheck. Og ikke som det er i dag, at man skal havde opholdt sig i landet i mindst 40 år.

Det samme gælder mht. førtidspension som også er afhængig af antallet af år man har opholdt til i danmark. endvidere er der også et optjeningsprincip mht. til at kunne modtage børnecheck.

Jeg mener - at hvis krifa mener, at man skal afskaffe disse regler, således at alle borgere i Danmark får lige adgang til disse sociale ydelser. Så er krifa meget langt ude.

Det ville betyde, at en ældre Polsk EU borger, blot skulle flytte fra Polen til Danmark når denne fyldte 65/67 år - Og ville så være berettet til at modtage fuld Dansk Folkepension.

5. marts 2012 kl. 15.11 Anita L

Til Søren Fibiger-Olesen. Hvad er Krifa's holdning til, at man indfører en fleksjob reform, med tilbagevirkende kraft. Det betyder, alle nuværende fleksjobbere - ledige og i arbejde - rammes virkelig hårdt. De i job, vil af økonomiske mv. grunde ikke turde skifte - være angst for fyringer. De ledige, der troede, de blot kortvarigt var på ledighedsydelse, men som har sat deres lid - og ikke mindst disponeret økonomisk, vil blive ramt. Regeringen prøver at "sælge" fleksjobreformen med, at fleksjobbere er forgyldte. Det er ikke korrekt. Se blot data på linket her: STOPfleksjobreformen@groups.facebook.com - Altså, er det ok, at lave reformer med tilbagevirkende kraft?- Så vil jeg også høre om, hvor fleksjobberne skal finde arbejde henne? - Hvis arbejdsgiverne nu skal betale løn for det antal timer, som fleksjobberen har, hvilken arbejdsgiver vil så mon vælge en fleksjobber frem for en af de mange kvikke og raske arbejdsløse, der ikke har funktionsnedsættelser. Kommunerne og regioner og stat, har eksempelvis fyret rigtig mange fleksjobbere. Jeg kan desværre ikke finde tal herfor. - Og ikke mindst ledighedsydelsen, der nedsættes til 60% efter to års arbejdsløshed. Her sidestiller man reel, syge fleksjobbere med folk på det ordinære arbejdsmarked. Prøv engang at kigge på de mange job portaler, og se hvor mange fleksjob der har været oprettet siden december. Det er meget meget få. - Så spørgsmålet her er: synes I det er ok, fleksjobbere skal sparkes på kontanthjælp, når de ikke kan arbejde? Og rent økonomisk, troede mange jo, at fattigdomsydelserne lige var afskaffet. Desværre var det kun for en meget lille gruppe, ikke de syge - og ikke de handicappede. Vi tænkes helbredt, hvis bare vi bliver gjort fattige nok. Udspillet siger nemlig, at man får mere i løn, jo flere timer man tager. Jamen ex. en med muskelsvind, vil alt andet lige kun få det værre af at tage flere timer. Hvad synes du om dette? - Vi mangler virkelig nogen politiker - fagforening - a kasser mv. der vil tage stilling til alle disse og mange flere spørgsmål. Håber du vil svare -og fortsætte med at debattere og udbrede fleksjobbernes indsigelser:-)

5. marts 2012 kl. 15.30 Anita L

Fik desværre fejlagtigt - skrevet en mailadresse til Stop fleksjobreformen. Det rigtige link kommer her:

https://www.facebook.com/groups/STOPfleksjobreformen/311856348871550/?notif_t=group_activity

5. marts 2012 kl. 16.53 Anonym

hvad så hvis man betaler til a- kasse og fagforening kontra med hensyn til efterløn vi betaler i forvejen a-kasse og til fleksordning for at kunne gå af når vi ikke kan mere vi skal vel ikke betale begge steder er der tænkt på det eller

7. marts 2012 kl. 11.09 Søren Fibiger Olesen, formand, Kristelig Fagbevægelse

§Anita L

Tak for dine kommentarer og spørgsmål.

Som a-kasse koncentrerer vi os om de dele af den danske lovgivning, der har betydning for arbejdsmarkedet. Som det også fremgår af min oprindelige kommentar, har jeg ikke forholdt mig til hele reformen.

Jeg forholder mig til det arbejdsmarkedspolitiske og mener, at tilskud til fleksjob ikke skal være afhængigt af, om man er med i en a-kasse eller ej.

Jeg har noteret mig dine oplysninger og synspunkter, men vurderer at jeg ikke vil gå dybere ind i dem her og nu, da jeg mener, de primært hører til inden for socialpolitikken.

7. marts 2012 kl. 14.33 Merete Hornecker

Hej Søren Fibiger Olesen, jeg vil blot rette en misforståelse - i dag er det muligt at visitere personer til fleksjob under 12 timer om ugen. Jeg mener du, vores beskæftigelsesminister m.fl. blander tingene sammen. Det er ikke nødvendigt at ændre på visitationsreglerne for at indføre ændrede refusionsregler for arbejdsgiverne - hvis regeringen fx ændrede på tilskuddet så der kunne udbetales tilskud til arbejdsgiverne ud over 50% eller 2/3, så kunne Mette Frederiksen prøve at se om hun kunne "sælge" fleksjob til personer der kun kan arbejde ganske få timer om ugen.

7. marts 2012 kl. 19.47 M P

Hva med og bruge krudtet på, at skaffe jobs til alle de personer - som nu skal ud på arbejdsmarkedet. Mig bekendt er verden i krise, og arbejdsløsheden stiger dag for dag - var det ikke på tide at virkelighedensverden snart kunne gå op for vores "kære" folkevalgte på christiansborg.?

7. marts 2012 kl. 20.04 HS

HVIS os som er tilkendt fleksjob skal ind i en A-kasse for at være berettiget til højeste ydelse/løn, vil alle som på nuværende tidspunkt er tilkendt fleksjob have mulighed for at blive medlem af en A-kasse uanset om man er i job eller ej? Jeg har personligt altid været medlem af en A-kasse, men meldte mig selvfølgelig ud, da jeg blev visiteret til fleksjob for 2 år siden.

7. marts 2012 kl. 20.50 Katrine Olsen

Jeg forstår ikke hvor et medlemskab af a-kasse kommer ind i billedet, når man taler om flexjob.
Vil der blive lavet om på reglerne for udbetaling af dagpenge hvis en sådan reform gennemføres?
Så hvidt jeg har været orienteret hele vejen igennem mit forløb frem til visitering af flexjob, var man ikke berettiget til dagpenge fra a-kassen, så længe man ikke var til rådighed for arbejdsmarkedet på ordinære vilkår.
Da jeg blev visiteret til flexjob for knap et år siden, fik jeg af vide, at jeg i tilfælde af ledighed ville få udbetalt en ledighedsydelse svarende til 90% af dagpengesatsen, og denne sats ikke ville kunne være højere, selvom jeg fortsatte mit medlemsskab i en a-kasse. Derfor valgte jeg at spare de penge hver måned, for i stedet at indbetale på pensionsordning, hvilken der ikke var indbetalt en krone til i de 3½ år jeg var sygemeldt efter arb.ulykke

8. marts 2012 kl. 13.56 AM

Da jeg blev syg fik jeg at vide at min a-kasse ikke længere ønskede mig som medlem da man skal være fuldt arbejdsdygtig og stå til rådighed for det ordinære arbejdsmarked for at få dagpenge. Er det overhovedet muligt at få understøttelse istedet for ledighedsydelse? I såfald er jeg da blevet grundigt snydt i sin tid af socialpædagogisk landsforbund.

8. marts 2012 kl. 20.10 Anonym

Hejsa
Jeg blev nærmest også smidt ud af a-kassen,da de jo ikke kunne hjælp mig ved ledighed. Jeg forstår heller ikke sammenhængen med at man får mest, hvis man er tilmeldt en a-kasse??
Er det rigtigt forstået, at vi der allerde er i flexordningen ikke bliver ramt, hvis vi er i job eller, hvordan skal deres udspil forståes?

9. marts 2012 kl. 10.57 Anonym

jeg tror ikke at der endnu er nogle der ved hvad denne reform får af offre og ingen ved havd det rigtige er endnu. Jeg syntes at det var bedre mette frederiksen og helle thorning tog fra deres egne store lønninger, pensioner osv til gamle ministrre først inden de træder på os der allerede ligger ned og som nu står på kanten af om man bliver tabt af systemet helt eller hvad der sker. Hvor er det de fleksjob stillinger er??? det har ministeren ikke sagt noget om. Kan man melde sig ind i a-kassen igen hvis det bliver vedtaget det med a-kasserne? er det så alle der er visiteret til fleksjob der får mulighede for at melde sig ind i a-kassen igegn eller er det kun de der er i job der må komme ind i a.kassen? jeg kan ikke forsørgge mig selv og mine 3 børn med mindre end jeg får nu i ydelse som ledig fleksjobber hvem kan leve 4 mennesker for de 6-7000kr de skriver om??? den bliver svær hvis jeg skal have penge til det hele, husleje,forsikringer,mad,tøj,fødselsdage,

9. marts 2012 kl. 15.18 Bittermusen

Til "Anonym":

Jamen hvem siger da, at du og din familie skal kunne leve som en normal famile med fødselsdage, tøj, mad og husleje etc.? Du er jo bare fleksjobber, og du kan lige så godt se i øjnene, at du og din familie fremover kan flytte ind i "Fattiglejren" - i gamle dage kaldet "Fattiggården". Nu har man fundet ud af, at telte er billigere end mursten, og da de er umulige at varme op, sparer man også varmeudgifterne. Undskyld, men jeg kunne ikke dy mig! Jeg er så rasende og ked af det, og jeg har ikke ord for hvor meget jeg ønsker visse personer i regeringen skulle ryge helt ud over kanten. Der er kun Dansk Folkeparti og Enhedslisten, der er værd at overveje for mit vedkommende.

9. marts 2012 kl. 17.20 Anonym

@Søren:
A-holdet er dem i a-kasserne.
B-holdet er dem udenfor arbejdsmarkedet - på sociale ydelser.
- At lade fleksjobberne blive i a-kasserne er da en værdsættelse af vore kompetencer, arbejdsevne og vilje til at ville.
Derfor synes jeg det er et skulderklap af format, hvis vi må blive i arbejdsmarkedssystemet så længe vi kan præstere nogen. A-kasserne kan sagtens finde ud af at administrere en ledighedsydelse under andre rådighedsbetingelser end dagpenge til de som klarer fuld rådighed.

23. marts 2012 kl. 14.30 Anonym

Fuldstændig enig i, at fleksydelse ikke skal gøres afhængig af en a-kasse. Idag er det jo sådan, at har man et flexjob, så behøver man ikke være med i en a-kasse, da man jo ikke står til rådighed for det 'normale' arbejdsmarked. Så efter min mening hul i hovedet, at man nu pludselig skal være med i en a-kasse - man får jo ikke mere brug for sin a-kasse af den grund !

30. marts 2012 kl. 12.29 C. Jansson

Fleksydelse er en social ydelse hvorimod dagpenge er en forsikrings ydelse.

Man kan/skal/bør ikke føre social arbejde i a-kasserne, da man flytter ansvaret og dermed retssikkerheden for den pågældende gruppe omfattet af social lovgivningen.

Jeg kan godt se og har fuld forståelse for at hr. Søren Fibiger Olesen indledningsvis ikke ønsker at gå ind i reform området som ikke vedrører a-kasserne.

Men faktum er at man er nød til at sætte sig ind i tingene og gøre op med sig selv, om man rent faktisk har et valg. Krifa er mere end en a-kasse.

Krifa er OGSÅ faglig repræsentant for en læng række lønmodtagere og endda selvstændige erhvervsdrivende - og om man vil det eller ej, så VIL reformen i foreliggende udgave få en afgørende indflydelse også for fremtidens førtidspensionister og fleksjobbere med de deraf hørende behov for faglig repræsentation.

Det er nødvendigt at sætte sig ind i hele reform forslaget "En del af fællesskabet" ellers ved man ikke, hvad det er man fravælger. Kun ved at tage stilling kan man få den nødvendige indflydelse og mulighed for at påvirke debatten.

Jeg føler som fleksjobber, at alt for mange er blevet direkte misinformeret i den offentlige debat - men hvad værre er, alt for mange har ikke sat sig ind i tingene endnu.

Håber med dette indspark at flere sætter sig ind i tingene og drager deres konklusioner før de fravælger vores eksisterende danske velfærdsmodel uden at have taget stilling til tingene - det er faktisk også en debat om værdikampen i den verden som kan komme til at omfatte dig og dem du holder af.

Claus Jansson
http://www.facebook.com/groups/STOPfleksjobreformen/
http://www.facebook.com/reform2012

1. april 2012 kl. 10.40 Anonym

hvor må det være fedt bare at have en eller anden form for indtægt!!!!! min mand kan hverken få det ene eller andet, og kan ikke komme i fleksjob, og kan ikke få kontant hjælp - jeg ville være lykkelig for om han bare kunne slippe for at betale bidrag til fagforeningen, når hun han alligevel ikke har gav af at betale.

Vi holder altså heller ikke fødselsdage og tager heller ikke på ferie. Sådan er det bare. Stram balderne sammen.

4. april 2012 kl. 12.22 Louise

Syns det er fuldstændig urealistisk at de forventer man kan finde et fleksjob på samme tid som et alment job. Der er jo næsten ingen jobopslag til fleksere , og dertil kommer yderligere at timetal og skånehensyn skal passe til den enkelte. Til sammenligning var der 3000 jobs min kæreste kunne søge og 2 jobs i hele dk jeg kunne søge sidste uge. Hvordan forventer de at de ved at trække tæppet væk under mig får mig hurtigere i job når der ikke er noget at søge?

12. april 2012 kl. 19.56 Anonym

@Søren: Du skriver: "Men ellers er det gode ved regeringens nye pensionsreform, at den afspejler den holdning, at det er bedre for folk at kunne gøre nytte end at blive parkeret på en social forsørgelse." - fleksjobbere er da netop ikke parkeret! De er ude og arbejde præcis det de kan (når de kan få et job!) - og bidrager derved! Dvs at fleksjobordningen som den ser ud nu STØTTER dem der har svært ved et almindeligt job pga sygdom til at yde noget og til at føle sig som en del af den "almindelige" samfund. Isolation og en følelse af nyttesløshed og mindreværd rammer tit kronisk syge.

Om man så skal være medlem af en a-kasse eller ej, ja det må tiden jo vise, men hvis det er tilfældet, så går jeg da stærkt ud fra at alle som i sin tid blev meldt ud fordi de blev visiteret til fleksjob selvfølgelig bliver meldt ind igen uden problemer! Alt andet vil da være rungende forkert - hov vent! Hele den reform er rungende forkert!

Reformen gør at syge pludselig skal presses økonomisk for "så bliver de nok raske" - og her gik jeg og troede at det kun var den forrige regering der tænkte sådan. Kroniske og alvorlige sygdomme går ikke bare væk igen - og at tro at syge bare gerne vil gå hjemme eller pludselig ikke er syge bare fordi de er under 40 - ja det afspejler i mine øjne en kynisk og urealistisk holdning til de svage og syge i samfundet.

16. april 2012 kl. 21.22 DC

Kære Søren Fibiger Olesen.
Jeg synes faktisk du skal bruge tid på at gå ind og se på www.stopreformen.blogspot.com, som flere tidligere indlæg har henvist til.
Hvis du vil stå ved, at Krifa er en fagforening (du er jo formand for både A-kasse og fagforenig) - hr Leif Lahn skal vel ikke have ret? Ja så synes jeg faktisk at du er nødt til at forholde dig til reformen - eller Krifa er nødt til at tage stilling og arbejde for medlemmerne og påvirke politikerne.
De har ikke opdaget, at vi fleksjobbere arbejder flere timer end arbejdsgiver betaler for - bare for at have et fleksjob.
OG er det rimeligt at lovgive med tilbagevirkende kraft. Os der har arbejde - vi er enten stavnsbundet, hvis vi vil beholde nuværende vilkår. Alternativt hvis vi bliver opsagt, så risikerer vi at blive dette lands nye kontanthjælpsmodtagere.
Jeg synes også at det er skjult skat, hvis regeringen overfører arbejdet med jobformidling for fleksjobbere til A-kasserne. Staten slipper for arbejdet - sparer resourcer og A-kasserne skal enten løbe stærkere eller sætte kontingentet op for at kunne udføre opgaven(altså den skjulte skat)Håber du vil bruge tid på at kigge på den side....der er mange relevante spørgsmål.

9. august 2012 kl. 11.01 Anonym

Er der en grænse for aldersmæssigt om man kan få flexjob, og kan man få flexydelse til man bliver folke pensionist er født i 1954.

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.