16. april 2012

Søge eller få nyt job?

Hvordan får man et job? Det er et godt spørgsmål, som specielt jobsøgende gerne vil have svaret på. Men det er et spørgsmål, der egentlig har et forkert udgangspunkt. For et arbejde er ikke noget, man får – det er noget man søger.

Ja, rigtig nok … I sidste ende får man jobbet tilbudt, men for at komme dertil, skal man først søge jobbet. Og er man ledig, skal man søge mange stillinger. De fleste skal faktisk søge rigtig mange stillinger, inden de bliver tilbudt et job. Og lige netop det med at blive ved med at søge mange stillinger, når afslagene tikker ind, og man går meget alene derhjemme, er meget svært. Faktisk så svært, at de fleste har brug for hjælp.

I Krifa vil vi hjælpe vores kunder med at holde både søgefrekvensen og humøret højt gennem hele ledighedsforløbet. Vi vil gerne være en seriøs træningspartner på vej mod næste job. Det kræver, at vi inspirerer og opmuntrer. Men det kræver også, at vi stiller krav og lægger en realistisk plan for vores kunders jobsøgning, som tager udgangspunkt i, hvad der skal til for at få et job.

Forestil dig, at du hyrer en træner for at komme i bedre form eller tabe sig. Hvis den træner laver en plan, der er let at gennemføre, men ikke hjælper dig med at nå dit ønskede mål, ville du så ikke være utilfreds? Du får godt nok ikke nogen sved på panden og ømme muskler. Du bliver ikke presset til din grænse. Du har det godt og er i din komfort-zone. Men du når heller ikke dine mål. Du får ikke den vare, som du har købt.

Omvendt, hvis træneren laver en hård plan for dig. En plan, som du skal strække dig an for at følge. En plan, hvor du bruger af de ressourcer, som du knap vidste du havde. Ville du så ikke føle, at du nok måtte slide for det, men samtidig kunne glæde dig over fremgang og over hver dag at nå tættere på dit mål? Over at få den vare, som du har købt.

Som kunde hos Krifa har du valgt os som din træner på vej mod næste job – i hvert fald, hvis du bliver ledig. Så skal du ind i vores afdeling med jævne mellemrum, og her skal vi sammen med dig lave en træningsplan, der virker. Altså en plan, der får dig i job. En sådan plan har som omdrejningspunkt, at der skal søges mange job. Rigtig mange job … for det er sådan, at man finder et arbejde.

Vi vil også inspirere, motivere og støtte dig på din vej. Vise dig, hvordan du søger jobbene på den bedste måde? Hvor de ledige stillinger er? Hvordan du brænder igennem til jobsamtalen. I det hele taget kan du som ledig i Krifa forvente at møde konsulenter, der fokuserer på, hvad der skal til, for at du kommer i arbejde, og ikke bare, hvad der skal til, for at du kan få dagpenge. Der er ingen mennesker, der har en drøm om en lang periode på dagpenge. Men næsten alle har en drøm og et godt arbejdsliv. Den drøm vil vi gerne hjælpe dig med at realisere!


Thomas Højen, a-kasse-chef, Kristelig Fagbevægelse

9 kommentarer:

22. april 2012 kl. 17.18 Top 3 lån

God artikel hvor i rammer hovedet på sømmet.

24. april 2012 kl. 09.08 Peter Pan

Ja"" det lyder da meget godt det hele,men der jo igen jobs,jo der er løntilskuds og praktikpladser, så arbejdsgiver hjulpler,så kan vi holde lønnen ned,hurra for det.

24. april 2012 kl. 11.36 Anita Holt, medlem af regionsbestyrelsen i Krifa i Nordjylland

@ Peter Pan

Det er altid dybt frustrerende når man søger job og der ikke er ret meget at få, men en målrettet job jagt er da ikke noget man kan se negativt på.
Jeg kan måske til en vis grad godt følge din frustration over løntilskud og praktikpladser, men det er nu engang en metode til at få de unge igang der står desperat og mangler en praktik plads. Det er ikke alle der kan læse sig igennem en pokkers masse år på skolebænken og af den vej sikre sig en fremtid. For dem er en praktik plads alt afgørende. Og løntidskud er ofte en løsning der følger folk der er udsat i forhold til arbejdsmarkedet. Det er folk der ikke er i deres bedste( arbejdsmæssige) alder og stadig har meget at byde på, det er folk der har været ude af arbejdsmarkede i lang tid osv. osv. de får en enestående mulighed for et skub i den rigtige retning.
Os der så kan søge job uden disse ting i ryggen har det efter min mening hverken mere svært eller lettere, vi er jo dygtige og arbejdsduelige folk som der helt sikkert på et tidspunkt er nogen der ikke kan undvære. Og hvis ikke, så er der nok plads til en hjælpende hånd via din a-kasse/fagforeningen, uanset hvad for en du står i!

27. april 2012 kl. 14.14 Karen Wethje

Kære Anita Holt,

I en ansættelseskontrakt er de første 3 måneder prøvetid, hvor arbejdsgiver og -tager kan se hinanden an, finde ud af om man er/har rette person i rette job. DERFOR er især løntilskud en komplet overflødig indretning, som kun er med til at skæv-vride arbejdsmarkedet i retning af løntrykkeri og generel udnyttelse af arbejdskraft. Virksomhedspraktik kan til nød accepteres som en prøveperiode for begge parter, men at gå som gratis arbejdskraft i flere måneder uden at ane, om det fører til ansættelse eller ej er simpelthen ikke acceptabelt - hverken for den enkelte eller for samfundet som helhed.

Der er ikke brug for jobsøgnings-forløb, men JOBSKABELSE. Når de ledige jobs er der kan du være sikker på, at de ledige nok skal finde ud af at søge og blive ansat i dem.....uden "hjælp" fra jobsøgnings-forløb eller andre kunstige "hjælpe-foranstaltninger"!

Beskæftigelsesindsatsen er kørt totalt af sporet med alle disse gratis-ordninger. Retter vi ikke fokus på jobskabelse og løbende faglig opkvalificering via kurser (det er forhåbentlig så småt ved at ske nu) er der mange, som bliver ved at sidde fast i diverse tilskudsjob. Det er ikke rimeligt for den enkelte, ej heller gavnligt for samfundsøkonomien på sigt.

Jeg har undervist ledige sidste år og oplevet enorm frustration hos både dem og mig selv, fordi systemet tilbyder forældede og firkantede "løsninger", hvor jobsøgende redes over én kam til trods for mange fine ord om "individuel vejledning". Efter min vurdering er det med til at fastholde dem på overførselsindkomst i stedet for at bringe dem tættere på arbejdsmarkedet.

Det var faktisk nærmest direkte ubehageligt at skulle kontakte arbejdsgivere for at skaffe løntilskudsjobs til ledige i stedet for rigtige jobs. Det er og bliver altså helt bagvendt. Derfor holdt jeg op.

Som ledig mødes man ofte enten med nedladenhed eller med over-smarte konsulenter, som "bager gammelt brød" og forsøger at sælge det som nyt - se bare Krifas aggressive markedsføring, som i sidste ende kun dækker over et krav om at "søge rigtig mange jobs". I en tid med mangel på jobs virker sådan en sådan "hjælp" fuldkommen utidssvarende og helt uden forståelse for situationens alvor.

Der savnes i dén grad en holdningsændring til dette at være uden arbejde, således at Janetelovs-baseret beskæftigelsesindsats ophører og erstattes af velkvalificeret FAGLIG sparring.

30. april 2012 kl. 11.26 Ole Albertsen

løn tilskud er godt, når det bliver brugt til at oplære folk i noget i den periode. men det bliver det ikke brugt til for der er sjældent job til en bag efter. spildte lære penge for staten og spildt tid, for den ledige.
da timerne ikke tæller. Jeg har selvarbejdet et halvt år inden for det offentlige. på løntilskud og der er slet ikke job bagefter når de har ansættelse stop.Jeg kunne godt lide den gamle metode med at få løntilskud og timerne talte til den arbejdsløse fordel og arbejdsgiverne fik også mere ud af det. i løn tilskud får man de typer job ellers ikke vil blive udført at nogen, hvis man ikke var der. det bliver det brugt til.
Vores unge mennesker rejser til udlandet - og jeg forstår dem godt.
Jeg har selv gjort det.

30. april 2012 kl. 12.33 Anita Holt, medlem af regionsbestyrelsen i Krifa i Nordjylland

@ Karen

Jeg kan godt følge dig derhen af det kunne være dejligt hvis der blev skabt flere jobs, eneste problem er, jeg ved virkelig ikke hvodan du vil trylle en stor mængde jobs frem, det virker for mig helt som ønske tænkning. Det er det vi skal arbejde på på sigt, men de kommer jo ikke ud af ingenting. Har du gode konkrete bud på hvordan disse skulle skabes eller?

Løntilskuds ordningen er bestemt ikke optimal. Derfor er jeg nok tilbøjelig til at være enig med Ole herovenfor. Det kunne være smart hvis det tæller på den arbejdsløses "konto" således de rent faktisk gik ind som beskæftigelse.
Den arbejdsløse kan ihvert fald ikke se og føle arbejdet anderledes.

Grunden til man nok ikke har det som løsning er nok, at man deraf mener man giver folk chancen for endnu engang at blive arbejdsløs og så starte på ny dagpenge periode. Det kan man selvf. have en holdning til, men måske man også bare skulle stole en smule på folk rent faktisk aller helst vil have et job. Hvad jeg personligt tror de fleste gerne vil.

Men lad mig høre Karen hvad du har af ideer til at skabe jobs i et seriøst omfang.

1. maj 2012 kl. 09.47 Anonym

Godt skrevet Karen.Nu kan Anita fra krifa også se, at det ikke bare sådan lige er at få et job,selv om der antydes noget andet i teksten for oven.(i søge eller få nyt job) Afskaf løntils-virksomhedspraktik og der vil komme masser af jobs,lige nu er det kun billig arbejdskraft og ødelægger det vi har kæmpet for en ordentlig løn,den bliver totalt smadret hvis vi fortsætter på den her måde

1. maj 2012 kl. 15.20 Anita Holt, medlem af regionsbestyrelsen i Krifa i Nordjylland

@ Anonym

Hvis der er NOGET jeg ikke påstår så er det at det er "bare lige" at få et job. Det er hamrende svært. Jeg har også været der, og jeg var dybt frustreret, men på den anden side, så skal man jo gøre noget for at få folk i arbejde, og løntilskud er helt sikkert en ide der er kommet for netop at hjælpe nogen i retning af arbejdsmarkedet, især dem der har været væk rigtig længe.
Men jeg siger jo også ovenfor at det ikke er nogen optimal løsning, især fordi det ikke tæller som beskæftigelse, det vanskelig gør mange ting for en arbejdsløs.

4. juli 2012 kl. 22.14 Karen Wethj

Det har været et par travle måneder med foredrag og undervisning, men nu er der igen tid til blog-skriveri.
Helt konkret mener jeg det vil gavne jobskabelsen at afskaffe løntilskudsordningen i sin eksisterende form. Den er blevet en sovepude for alt for mange virksomheder, private og især offentlige. Jeg har set alt for mange eksempler på dette til at jeg kan overbevises om det modsatte. Løntilskudsjob kan ganske rigtigt give faglig erfaring, men selvom timerne derfra skulle tælle med i optjeningskravet løser det bare ikke problematikken omkring et A- og et B-hold i medarbejderstaben - ej heller løser det udfordringen omkring jobskabelse og hjælper dermed stadig ikke ledige tilbage i ordinær beskæftigelse.


I stedet for at give virksomhederne økonomisk belønning for at ansætte folk i de nuværende tilskudsjobs, hvor de reelt set arbejder for dagpengene, tror jeg det vil adfærdsændre om de får økonomisk belønning for at ansætte i ordinære jobs. Det kunne f.eks. ske ved at virksomheden stadig får et løntilskud, men kun hvis den ansætter i ordinære jobs så medarbejderen får overenskomstmæssig løn der er til at leve af og ikke en løn svarende til dagpengene. Løntilskuddet kunne gives i en lovmæssigt fastsat periode.

Jeg er ganske klar over, at danske virksomheder er afhængig af mange mekanismer fra udlandet i forhold til at få ordrer ind og dermed få brug for mere arbejdskraft. Omvendt tænker jeg det kunne være ønskeligt om bestyrelser, direktioner, direktører og lignende bidrog til økonomien ved at begrænse deres grådighed og gå ned i løn, honorar, bonus, osv. Der udbetales enorme summer, som jeg mener de pågældende simpelthen FÅR. Ingen kan tjene - eller yde en indsats, der er flere millioner i årsindtægt værd!

Et konkret eksempel: Jysk Sengetøjslager søgte Det lokale beskæftigelsesråd om økonomiske midler i form af over kr. 300.000 til ansættelse af kontanthjælps-modtagere i løntilskud for at "hjælpe" dem et skridt nærmere arbejdsmarkedet. Men ærlig talt, så er Dyne-Larsen god for adskillige millioner, så hvis han virkelig mente noget alvorligt med "social ansvarlighed" og ville hjælpe mennesker, så ansatte han dem til en anstændig løn i stedet for at søge om skatteborgernes penge til at "hjælpe" for! Heldigvis fik han afslag. Det manglede da også bare!
Dette blot et ud af flere eksempler for at illustrere min påstand.

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.