3. april 2012

Skal, skal ikke hæve efterlønnen

Det svære efterlønsvalg. Nej for mig er det ikke svært. Jeg traf allerede mit valg i 1999, hvor jeg fravalgte at indbetale til ordningen.

Ærgerligt, at jeg ikke i stedet har sparet pengene op, så jeg  kunne have deltaget i forbrugsfesten.
Men jeg har en spændende dialog med min ægtefælle. Hun har betalt til ordningen og ser nu store perspektiver i at få penge mellem hænderne.
Hvem kan ikke bruge en ny taske eller en spændende ferierejse.
Men jeg forsøger at få hende ud af drømmene og overveje, om der ikke alligevel kunne være nogle gode år på efterløn

Ingen rådgivning
Det er svært at få gode råd. A-kassen må gerne oplyse, men man må ikke rådgive.
Bankerne har brændt fingrene i et utal af sager, så de tør nærmest ikke rådgive.
Pensionsselskaberne er nok mere tilbøjelige til at rådgive. Men er de uvildige - eller vil de bare have os til at spare mere op til pension?

Alle de ubekendte
Min kone forsøger at argumentere med, at ingen jo kender fremtiden. ”Måske lever jeg slet ikke til den tid, og hvad nu, hvis der sker et statsbankerot, eller hvis et senere lovindgreb forhindrer mig i at få pengene? Spændende rejser og gode oplevelser her og nu kan ingen tage fra os”.
Hvor meget får man sparet op til pension, og hvilket job har man til den tid? Og har man overhovedet lyst til at trække sig tilbage tidligere end pensionsalderen? Hvornår har man i virkeligheden det største behov for at få lidt luft i økonomien? Der er mange spørgsmål, og de fleste findes der ikke et entydigt svar på.

Stol på dig selv
Du må selv træffe en beslutning og tro på, at du har truffet det rigtige valg.
Her handler det ikke kun om faktuel viden. Det handler om, hvad man tror på, hvilke forventninger man har, og ikke mindst, hvad man har lyst til.
Det er her du kommer ind i billedet. Du kender bedst svarene på alle de svære spørgsmål. Og det er dig, der skal leve med konsekvenserne af dit valg.

Held og lykke med din beslutning.

Allan Bruhn, sektionschef, Kristelig Fagbevægese

11 kommentarer:

6. april 2012 kl. 18.32 Gordon Shumway

Man kan havde mange meninger omkring efterlønnen. Men faktum er at de som betaler ind til efterlønnen, har indgået en aftale med staten. En aftale som nu den Danske stat er løbet fra.

Men når det kommer til Mærsk og Nordsøen og mener de samme politiske partier og løb fra efterlønsaftale, som de havde indgået med den enkelte borger, at aftalen med Mærsk naturligvis skal overholdes.

Jeg forsætter naturligvis med at indbetale til ordningen, grundet at jeg vil se hvorledes den kommen retssag som FOA, NNF og BUPL vil anlægge med den Danske stat ved de danske domstole og om nødvendigt og indklage sagen til Menneskeretsdomstolen, falder ud. Et forløb som vil tage op til 7-8 år.

9. april 2012 kl. 18.23 Anonym

skal ikke :)

11. april 2012 kl. 14.50 Anita Holt

Man kan helt sikkert have mange holdninger til efterlønnen. Jeg ved godt a-kassen ikke må rådgive på den måde, men jeg synes faktisk stadig i har været god til at give mig det input jeg havde brug for i overvejelsen.
Det er naturligvis 100% mit valg, men derfor er det rart at have kvalificerede folk til at svare på spørgsmål. Og i den her sag er jeg bare mig selv, nemlig en medarbejder der gennem nogle år har indbetalt til efterløn sådant mest fordi jeg egentlig synes man burde.
Jeg er blevet enig med mig selv om der som end ikke er noget der hedder efterløn når jeg når den alder. Og jeg vælger derfor at sætte dem ind på min pension i stedet. Om det er den rigtige beslutning, tja det er jo så helt op til mig.
Men jeg mener faktisk vores A-kasser gør hvad de kan for at vejlede os under de vilkår de er givet.
Men lad os se om FOA osv. får noget ud af den laaaange sag. Det er da et interessant perspektiv. Så Gordon, jeg vil følge spændt med, også selvom jeg ikke er enig med jer.

11. april 2012 kl. 16.18 Gordon Shumway

@ Anita Holt

Du skriver"Jeg er blevet enig med mig selv om der som end ikke er noget der hedder efterløn når jeg når den alder"

Jer er desværre meget enig i din påstand. Der er en meget stor sandsynlighed for at efterlønnen på sigt bliver helt afskaffet. Særligt hvis mange under 45 år vælger at udtræde af ordningen.

Dette får nogle meget store negative konsekvenser for personer med nedslidende job og særligt kvinder i denne gruppe bliver særligt hårdt ramt.

De tjener mindre end mænd i samme gruppe

De arbejder ofte på deltid.

De betaler en større del at deres pensionsindbetalinger til div. forsikringer og få således mindre beløb til opsparing.

I dag er det således at kvinder ofte finder sammen med en mand som er nogle år ældre. Således bruger kvinder ofte efterlønnen således at hun kan gå på pension sammen med sin mand.

Nu kan disse kvinder under 30 år. Se frem til først at kunne gå pension som 70-71 årig. Altså skal de arbejde i over 50 år med nedslidende arbejde (De starter ofte deres arbejdsliv lige efter skolen)

Da deres pensioner derfor bliver mindre end mænd i samme gruppe, har de ikke som manden sammen mulighed for evt. at bruge noget af pensionen som et alternativ.

En mand har typisk en opsparing som er 50 procent større. Lad os sige at en kvinde på 62 år får et pensionsdepot kr. 1.700.000. Så har manden ca. kr. 850.000 mere.

Det giver ham muligheden for at bruge nogle af disse penge som et alternativ til efterlønnen. F.eks. en kort livrente kombineret med en kapitalpension i f.eks. 4 år

Kort livrente i 4 år kr. 120.000 = kr. 480.000

Kapitalpension i 4år kr. 92,500 = kr. 370.000

Svarende til en pension på 212.500 pr. år.

Faktum er at kvinder med de høre job nu risikere at bliver fremtidens pensionstabere - Velsindet af KRIFA

12. april 2012 kl. 12.53 Anita Holt, medlem af regionsbestyrelsen i Krifa i Nordjylland

@ Gordon

Jeg kan slet ikke følge dit eksempel, men nu er det nok fordi jeg er yngre kvinde og faktisk sagtens kan tage vare på mig selv, nu er jeg jo så også i modsætning til alle dine fordomme om os kvinder single. Så jeg skal passe på mig selv.

Jeg mener ikke at det er afhængig af om vi hæver vores pension eller ej, hvorvidt der er noget der hedder efterløn om skal vi sige 20 år eller mere. Det er en politisk beslutning der er taget. Hvorvidt vi er enige i beslutningen eller ej er også noget helt andet. Jeg er helt personligt, faktisk temmelig enig i beslutningen, ellers ender vi bare med slet og ret at være for få hænder til at løfte arbejdsbyrden.
Men jeg er helt med på der er nogen der har brug for ekstraordinært at få hjælp til noget andet når de er nedslidt efter mange år på en skal vi kalde den hård arbejdsplads. Det er jo så ikke lige hverken den ene eller den anden fagforening eller a-kasse der skal søge for der er et tilbud til disse mennesker, det er op til det politiske system at sørge for det. Hvorvidt det kommer til at ske, tja det har jeg også min tvivl om( i hvert fald på helt betryggende vis) men vi må jo vente og se. Og evt. kæmpe for noget andet hvis det bliver nødvendigt. Det vil både vi og jer sikkert gøre med det samme hvis vi oplever en gruppe af vores medlemmer kommer i klemme!
Og iøvrigt lever vi jo ikke i stenalderen, de fleste kvinder i dagens danmark er fuldt i stand til at forsørge sig selv, og ligeløn osv, det er jo en HELT anden snak en det vi er inde på her, som jo er efterløn eller efterløn IKKE!
Den sidste sætning fatter jeg slet ikke noget af, du skriver at det er kvinder i en eller anden type job der risikerer at blive fremtidens pensions tabere, og med vores velsignelse. Ja jeg går ud fra det er det du mener.....men sludder og vrøvl, vi kæmper for alle vores medlemmer, også kvinder i den marginaliserede gruppe du sætter dem i.
Skal jeg være ærlig, det her eksempel virker på mig meget mandschauvinistisk. Men måske det bare er mig???

14. april 2012 kl. 09.02 Gordon Shumway

@ Anita Holt

Hvis vi kommer i den situation at det kun er et fåtal som betaler til efterlønsordningen, Så vil ordningen på sigt blive afskaffet. Det vil ikke være politisk holdbart, med en "lukrativ" ordning for de få.

Det er godt at du kan tage vare på dig selv og der er der rigtig mange kvinder som kan. MEN rigtigt mange kvinder arbejder stadig på deltid. Nogle fordi de ikke kan få fuld tid, nogle fordi at de har valgt at bruge tiden til at varetage familien, nogle fordi at de ikke ønsker at arbejde så meget.

Men fakta er, at disse kvinder risikere at komme i den situation hvor de har langs færre penge til pensionsalderen end mændene har. Hvilket giver mændene langt bedre mulighed for at kunne få tidligt på pension.

Endvidere bliver langt flere kvinder slidt ned på jobbet end mænd gør, desværre ikke nok til altid at kunne få førtidspension.

Her er efterlønnen en rigtig god mulighed for at kunne trække sig tilbage uden at skulle gå tiggergang.

Da KRIFA og dig støttede op om efterlønsreformen, så har i vel også velsignet, at mange især kvinder med nedslidende job, får forringet deres muligheder for at kunne trække sig tilbage inden at de er totalt udbrændte, grundet den mindre pensionsopsparing i forhold til mændene. Og du vil vel ikke benægte der fakta at mænd spare mere op til pensionen end kvinder gør. Men prøv at google "kvinder pension"

Jeg finder det skræmmende at mændene grundet end meget større pensionsopsparing, får langt bedre mulighed for at kunne bruge noget af denne opsparing til at kunne på pension nogle år før, at de kan få folkepension. Særlige da en 30 årig først kan få folkepension som 70-71 årig.

16. april 2012 kl. 11.48 Anita Holt, medlem af regionsbestyrelsen i Krifa i Nordjylland

@ Gordon.

Altså med hensyn til deltid, jeg ved godt der faktisk stadig er mange kvinder der af den ene eller anden grund vælger det, men det er jo et valg man træffer, også sammen med med sin mand. Jeg indrømmer man så ved skilsmisse eller noget andet senere i livet måske ikke er så heldigt stillet.
Men vælger man at gå på nedsat timer, så må man tage ALLE forhold med i overvejelserne, dermed også at der bare går færre pensions kroner ind på bogen.
Jeg siger ikke der ikke kan være rigtig gode grunde til nogen føler sig nedslidt, men du skriver de ikke er syg nok til en førtidspension. Jeg mener grav alvorligt det er vores førtidspensions system vi skal have revideret. Jeg har meget tæt på oplevet hvad horrible krav der stilles til at få sådant en. Og jeg mener man sender en bulldozer ind over folk der i forvejen har det rigtig skidt. Men det er jo en væsentlig anden debat ikke sandt.
Nu skal Krifa så ikke blandes ind i min personlige holdning til tingene, Krifa gør som de skal og vejleder om ordningen og dens betydning. De guider os ikke til hvad vi skal beslutte!
Og med hensyn til om kvinder får mindre i pension/løn er jo den evige snak om ligestilling. Er kvinderne tilfreds i deres arbejdsliv, jamen så må de da også være det med deres pension. Jeg kan ikke se det er ok ikke at tænke ud i fremtiden. Kvinder er jo i stand til at regne og tænke.
Og jeg er enig med dig i det er skræmmende at mænd har langt bedre muligheder, men det er mest fordi jeg finder det skræmmende at kvinder ikke tænker over det.

17. april 2012 kl. 14.50 Anonym

Mht. til rådgivning....
Den rådgivning der har været her og der allevegne er så dårlig og så elendig og givet i så brede vendinger at det ikke kan bruges til noget som helst.

eks. hvis efterlønnen hæves, hvor er det så bedst at placere pengene ? i en bil eller ??

spurgte en ejendomsmægler og fik svaret, at det var en dårlig idé at gøre det. hvis jeg spurgte i a-kassen eller pension, dem der har de overenskomst bestemte pensioner- de henviser bare til a-kassen; så siger de bare at det skal jeg selv afgøre.... når det nu er rådgivning man har brug for. lorteland slet det hvis i vil gøre det der er ikke råd til noget mere.

23. april 2012 kl. 16.06 Anita Holt, medlem af regionsbestyrelsen i Krifa i Nordjylland

Hmmm jeg fornemmer en vis form for irritation, er det over manglende rådgivning eller??? Fornemmer det stikker dybere, men det er jo noget svært at vide når du er anonym og ikke skriver nøjagtigt hvad din klage går på.....

2. juni 2012 kl. 13.23 Anonym

først efterlønnen så folkepensions grundbeløb det bliver et dejligt land at leve i og hvad er grunden (udlændinge udgifter ca 250 mia om året)vi ender med at skal arbejde til vi dør j.jensen

18. september 2012 kl. 08.52 Anonym

Kvinder i parforhold skal bare lære at stille det krav, at der bliver indbetalt et beløb svarende til partnerens pensionsindbetaling UANSET om hun er på nedsat tid eller barsel af hensyn til familien. Hensynet til familien går vel begge veje - eller?

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.