9. maj 2012

Krifa i overhalingsbanen

Kristelig Fagforening er rykket en plads frem, fra 5. største til 4. største fagforening.

Kristelig Fagforening er nu 4. største fagforening, viser nye tal fra Danmarks Statistik over antal medlemmer i fagforeninger for 2012. Det er en plads frem i klassementet i forhold til 2011. Kristelig A-kasse er som den har været i flere år 3. største a-kasse.

Kristelig Fagforenings avancement gør det endnu en gang tydeligt, at Kristelig Fagbevægelse er blandt de store og betydelige aktører på det danske arbejdsmarked. Vi er dem, de andre ikke kan komme uden om.

Vi er med helt i front og repræsenterer så mange lønmodtagere, at det bliver mere og mere udemokratisk, hvis vores kunders stemme ikke bliver hørt, for eksempel i de kommende trepartsforhandlinger.

Vores fremgang betyder selvfølgelig også, at vores synspunkter står med stadig større vægt, fordi vi taler på vegne af stadig flere og flere.

Vi er også klar over, at jo større rolle vi spiller på arbejdsmarkedet, jo større ansvar må vi påtage os. Det er vi også parat til. Og det gælder både i forhold til at sikre vores kunder deres individuelle rettigheder og i forhold til at arbejde for kollektivt bestemte rettigheder på arbejdsmarkedet.


Fakta om Kristelig Fagbevægelses antal kunder 1.1.2012
Det totale antal: 211.435
Kristelig A-kasse: 190.706
Kristelig Fagforening: 131.092

Søren Fibiger Olesen, formand, Kristelig Fagbevægelse

33 kommentarer:

9. maj 2012 kl. 17.49 Michael Bundgaard Nielsen

En god nyhed! Og ser man på udviklingen over de seneste 1-2 år, og den ellers fortsætter, så overhaler Krifa også FOA, der lige nu er 3. størst, indenfor maks. to år.

Samtidig er det slet ikke utopi, at LO indenfor 3-4 år er under 1 mio. medlemmer.

Man må sige, at de danske arbejdstageres valg taler et tydeligt sprog. Lad os håbe, politikerne så også forstår det - og det er nok tvivlsomt med den nuværende regering!

9. maj 2012 kl. 18.20 Gordon Shumway

@ Søren Fibiger Olesen

Da KRIFA stort set ikke har nogle overenskomster af betydning, tjener det intet formål for regeringen, at invitere KRIFA med til de kommende trepartsforhandlinger.

Grunden til at regeringen indleder forhandlinger med de store hovedorganisationer er at de sidder inde med og forhandler de store toneangivende overenskomster.

9. maj 2012 kl. 18.38 Gordon Shumway

@ Michael Bundgaard Nielsen

LO kommer helt sikkert ned under 1 mio. medlemmer inden for de kommende år.

Men det skyldes altså ikke kun at KRIFA og andre "gule" fagforeninger tager alle deres medlemmer.

Langt den største nedgang i antallet af medlemmer at LO familien skyldes at især de unge helt fravælger fagbevægelsen.

Du skriver blandt andet at "de Danske arbejdstageres valg taler et tydeligt sprog - Lad os håbe at, politikerne så også forstår det"
Hvis vi skal sige noget om udviklingen - så er det at langt størstedelen af fravalget at den traditionelle fagbevægelses som sagt skyldes, at fagbevægelsen helt fravælges. Altså at -fagbevægelsen helt skal blande sig uden om.

En anden overset grund er også, at der simpelthen bliver bliver færre og færre arbejdspladser under LO området.

9. maj 2012 kl. 22.56 Morten

Sådan Krifa,

Forsæt det gode arbejde :-)

Det er vi mange der er rigtig glade for. Stor ros til jer !

10. maj 2012 kl. 09.01 Anonym

Tillykke Krifa!

10. maj 2012 kl. 09.15 Michael Bundgaard Nielsen

Gordon Shumway - på hvilket grundlag siger du, at den største nedgang i LO skyldes, at folk fravælger fagforeningerne?

I 2011 mistede forbundene under LO godt 40.000 medlemmer, og i samme periode fik Krifa knap 30.000 nye medlemmer. Det kan da meget vel vise, at arbejdstagerne fravælger LO til fordel for Krifa og andre frie fagforeninger, ligesom der selvfølgelig også er nogen, som helt fravælger fagforeningerne. Men jeg tror nu ikke, det er flertallet...

Men har du en viden, der beviser det modsatte, vil jeg da gerne høre om den.

10. maj 2012 kl. 10.24 Anonym

hmm det kan jo skræmme at så mange bliver snydt hver måned for deres hårdt tjente penge....

10. maj 2012 kl. 10.32 Gordon Shumway

@ Michael Bundgaard Nielsen

Hvis du læste Krifas årsrapport fra 2011, ville du kunne se at Krifa ca. fik 11.000 nye medlemmer i deres fagforening i 2011 og ikke 30.000. Endvide komme alle 11.000 ikke alene fra LO forbund, der kommer også en del fra bla. FTF forbund.

10. maj 2012 kl. 11.38 Bjarne

Jeg er helt enig med "Anonym". Godt at vi har et alternativt til den dyre LO-familie :-)

10. maj 2012 kl. 19.24 Michael Bundgaard Nielsen

Jeg forholder mig til tallene fra Danmarks Statistik, der siger, at Krifa fra 01.01.2011 til 01.01.2012 havde en fremgang på 29.157 medlemmer.

11. maj 2012 kl. 07.34 Kim Rohde

@ Gordon Shumway

Hvad er en overenskomst ?

11. maj 2012 kl. 14.17 Kenneth

Den størrelse Krifa har, giver jer en legitimitet, som gør at i SKAL høres. Og vi skal også have rettet op på, at i ikke kan bruge arbejdsretten.

11. maj 2012 kl. 21.24 Anonym

Krifa`s "fremgang" skyldes den discount levevis som danskerne i stigende grad lever. De allerfleste er udmærket klar over at Krifa - og de øvrige nasserøvsforeninger - ikke leverer varen på en måde, således den på nogen måde modsvarer LO-foreningernes ydelser. - Kort sagt "købogsmidvæk" mentaliteten hersker i stor stil iblandt de danske lønmodtagere, - og er den direkte årsag til at bla. Krifa har fremgang. Desværre har tendensen meget uheldige konsekvenser for arbejdsmarkedet - og direkte medvirkende til at vi om føje år har tyske tilstande i DK - Tænk over dette i gule "medlemmer" - Tommysmed

12. maj 2012 kl. 00.38 Gordon Shumway

@ Kim Rohde

Hvad en overenskomst er ?

Ja der er en aftale mellem en arbejdsgiverorganisation og en lønmodtagerorganisation, som regulere løn og arbejdsforhold hos de medarbejdere som arbejder under denne overenskomst.

Overenskomsterne er ejet og bliver vedligeholds/genforhandlet af de respektive organisationer.

Da det er organisationerne som ejer disse overenskomster, er de enkelte medarbejdere som arbejder under disse overenskomster, uden betydning for regeringen under de kommende trepartsforhandlinger.

Derfor er det uden betydning er KRIFA nu er landets 4 største fagforening.

12. maj 2012 kl. 03.12 Gordon Shumway

@ Tommysmed

Jer tror at der er rigtig mange grunde til at mange vælger KRIFA frem for fagforbund under hovedorganisationerne.

Prisen er en vigtig faktor.

Den tidligere regering har fjernet fredraget for fagforeningskontingent som overstiger kr. 3.000

Jeg tror også det spiller ind at bla. 3F massivt støttet om omkring Socialdemokraterne & SF under valgkampen.

At der fra bla. 3F side skydes meget på Dansk Folkeparti.

At rigtig mange ikke ved nok om den Danske Model. Mange tror at løn m.m. er noget som er bestemt ved lov.

At man ikke ønsker at støtte Socialdemokraterne & SF økonomisk

At Krifa er mere tydeligere i medierne med reklamer som meget handler om at man kan få det samme hos KRIFA - men bare meget billigere.

At mange ikke ved, at KRIFA ikke har adgang til det fagretsligesystem og KRIFA således skal føre faglige sagen gennemjdet alm. restsystem.

Dette er bare nogle få eksempler. Men jeg er enig med dig i at denne udvikling med stor sandsynlighed vil medføre, at vi får Tyske & Engelske tilstande i Danmark inden for en årrække.

Desværre er det for sent at gøre noget ved det - når vi først er nået dertil. Skal der gøres noget - så skal det gøres nu og det er der ikke den store sandsynlighed for vil ske.

Så jeg håber at man har fået sparet op til pensionen og betalt af på gælden.

12. maj 2012 kl. 05.04 Kim Rohde

@ Gordon Shumvay

Hvis det forholder sig, som du skriver, at overenskomsterne er en aftale mellem eks. Dansk Industri og 3F (industriens overenskomt) som regulere løn og arbejdsforhold hos de lønmodtagere som arbejder under denne.
Fortæl mig så om det noget steds fremgår, at tillidsmanden rolle den er at blive misbrugt snydt og afskediget, uden grund, alene for at ville forsvare de løn og arbejdsvilkår som du nævner der reguleres af en kollektiv overenskomst. Kan du ikke svare så stik piben ind i dit forsvar af et system med en rådden fagbevægelse ført an af tyvebanden 3F.

12. maj 2012 kl. 05.34 Gordon Shumway

@ Kim Rohde

At du engang er blevet fyret fra dit arbejde, hvor du også var fællestillidsrepræsentant og du i samme andledning også mener, at det var en urimelig fyring og at 3F ikke bakkede dig op, har intet at gøre med de kommende trepartsforhandlinger, hvor KRIFA gerne vil deltage.

Om din fyring var urimelig, har jeg ikke nogen mulighed for at tage stilling til, da jeg ikke kender noget til sagen.

Måske er du blevet urimeligt behandlet og svigtet af 3F. Måske er din fyring rimelig og 3F ikke havde mulighed for at hjælpe dig. En sådan historie har altid 2 sider.

Man kan ikke leve et fagligt system som forhindre urimeligheder, hvis både fagforening og arbejdsgiver rotter sig sammen i mod en.

12. maj 2012 kl. 16.34 Kim Rohde

@ Gordon Shumway

Det er ikke mig det handler om.

Måske måske måske er dit svar, men den dom som jeg har bekræfter min påstand.

3F er og bliver et forbund som snyder bedrager sine medlemmer og tillidsvalgte.
Den dom kan 3F ikke løbe fra.

Intet under at lønmodtager de flygter i hobetal.

12. maj 2012 kl. 19.21 Anonym

Jeg vil bare sige tilykke til krifa for et stort stykke arbejde det er nu frugterne af jers arbejde i høster et stort tilykke her fra

14. maj 2012 kl. 14.57 Anonym

http://m.b.dk/article.pml?guid=20029761

15. maj 2012 kl. 07.57 Anonym

Tommysmed det jo DIN holdning at folk emdler sig ind fordi det er billigt. personligt, tror jeg at mine medmennesker har lidt mere dybde. (Henvis gerne til den statistik du har det fra). Jeg tror i lige så høj grad at folk melder sig ind i gule fagforeninger, fordi de er trætte af at være tvunget sammen med socialdemokratiet, jeg tror folk er trætte af tvang. Jeg tror bestemt også at folk et trætte af at LO og Arbejdpladserene er i lommen på hinanden. LO betaler for at være på arbejdspladserne og kommer der en sag mod arbejdsgiver, tøver de med at tage den, da de gerne vil blive på arbejdspladsen. Jeg tror folk er trætte af gammeldages metoder. Og ja jeg tror bestemt også, at folk gerne vil have billigere alternativer, end de dyre LO forbund.... men igen det bare hvad jeg tror. Jeg er selv i HK, det som fint nok, men jeg kunne lige så godt være i en gul, HK gør ikke noget for mig de andre ikke kan, men jeg har ikke noget valg Hilsen Maria

16. maj 2012 kl. 15.29 Anita Holt, medlem af regionsbestyrelsen i Krifa i Nordjylland

@ Maria.

Måske det var på tide at skifte hehe:) Man kan jo snilde spare penge man evt. kan bruge på noget andet.
Men du har ret, folk er træt af tvang, og gamle tunge systemer.
Det er helt rigtig set.

@ Gordon

Jamen er vi ved at nå igennem til dig, de er jo lige før vi forstår hvad du skriver nu hehe.
Der er mange fordele ved at være i Krifa, rigtig mange endda;)

17. maj 2012 kl. 06.23 Kim Rohde

@ Gordon

Ja, der er sikkert mange fordele ved at være medlem hos Krifa.
Det kan jo ikke just siges om 3F som har dom på, at de snyder og bedrager deres medlemmer.

17. maj 2012 kl. 12.09 Gordon Shumway

@ Anita Holt

Jeg forstår ikke rigtigt din kommentar "Jamen er vi ved at nå igennem til dig, de er jo lige før vi forstår hvad du skriver nu"

Fordi at jeg nævner nogle at de grunde som flere KRIFA medlemmer nævner som grunden til, at de vælger KRIFA fremfor traditionelle fagbevægelses, er ikke det samme som jer er enig.

Jeg er stadig af den opfattelses, at man er medlem hos det forbund som forhandler og vedligeholder overenskomsten. Vil man nyde af goderne så man også bidrage til dette fællesskab. Også selv om man ikke er enig. Alt andet er efter min mening et nasse på de som betaler for goderne.

17. maj 2012 kl. 12.26 Gordon Shumway

@ Kim Rohde

Om der er mange fordele ved af være medlem af KRIFA ved jeg ikke, da jeg aldrig har været medlem hos KRIFA.

For år tilbage arbejde jeg under en 3F overenskomst (dengang SID). Jeg har kun gode oplevelser omkring 3F og mit medlemsskab af forbundet.

I den til hvor jeg var medlem hos 3F, har jeg udelukket haft den oplevelses, at de bakkede deres fagligt aktive 100% op. og jeg var selv meget faglig aktiv og ikke altid enig. Men fordi jeg ikke var enig - blev jeg på ingen måde behandlet dårligt.

Jeg har aldrig oplevet at 3F på nogen måder har og bedrager deres medlemmer. (har for god ordens skyld - ej heller hørt at KRIFA skulle havde bedraget nogle af deres medlemmer - Jeg er bare MEGET uenig med KRIFA)

Da jeg som sagt intet kender til sin sag og din såkaldte DOM - Kan jeg på ingen måde tage stilling til at du skulle være blevet snydt og bedraget af 3F.

Jeg kommer af og til en tur forbi min gamle 3F afdeling og hilser på dem og føler mig altid godt modtaget og jeg stemmer ikke på rød blok.

17. maj 2012 kl. 14.13 Anonym

Har Krifa overhovedet ret til at forhandle? Hører man ikke ofte om steder, der bliver blokkeret, når man har forsøgt at forhandle overenskomster med Krifa?

18. maj 2012 kl. 09.52 Anonym

Anita - Din kommentar til Maria om at der er penge at spare, understreger fint konceptet ved de gule foreninger. Discount er ordet = Men pris og kvalitet hænger som bekendt ofte sammen. Kender desværre en del der har måttet gå forgæves til Krifa for assistance over for en arbejdsgiver. - Beskeden til disse kunder er blot, sorry du arbejder ikke under den kristelige overenskomst. - Prøv evt. lykken ved 3F eller Metal hvis du er blevet snydt.- sådan er Krifa. - Tommysmed

18. maj 2012 kl. 17.57 Anonym

At Krifa bliver større og større sender vel et signal om, at lønmodtagerne kan - og ønsker, at tænke selv. Den højt besungne solidaritet, som lyder fra LO´s medlemmer, lyder lidt hul mange steder, når forskellighed ikke accepteres fx. kortere arbejdstid for ældre medarbejdere, fleksibel arbejdstid for mennesker med nedsat funktionalitet og endelig, så er det vel ikke super solidarisk at være velvillig til dobbeltvagter, når vi har så mange ledige ? Jeg håber, at LO medlemmerne stemmer NEJ til at arbejde mere og sløjfe helligdage, så det kan høres!

19. maj 2012 kl. 15.13 Gordon Shumway

@ Anonym 18. maj 2012 17.57

Hvad mener du med LO ikke acceptere fx. kortere arbejdstid for ældre medarbejdere, fleksibel arbejdstid for mennesker med nedsat funktionalitet og endelig.

Ved de netop afsluttet overenskomstforhandlinger på LO området blev der indført en senior ordning for ældre medarbejdere som er 5 år tilbage inden de skal på folkepension, således at de kan arbejde på nedsat tid.

Mht. Fleksibel arbejdstid for mennesker med nedsat funktionalitet og endelig. Så er det regeringen som ønsker at forringe Fx. forringer vilkårene for flexjobbere.

Mht. Dobbeltvagter. så er en af grundene til at arbejdsgivere skifter deres LO overenskomst ud med en KRIFA overenskomst, at LO overenskomsterne er for stive i forhold et arbejdetid m.m. Så jer kan ikke rigtig se at LO skulle synes godt om Dobbeltvagter.

Endvidere kan dobbeltvagter vel godt være en rigtig god ide, såfremt at de bytter ud med fridage. Man tager en dobbeltvagt og holder fri dagen efter.

21. maj 2012 kl. 13.02 Anonym

Tommy smed jeg er ikke enig! Pris og kvalitet høre så absolut ikke altid sammen og det er i mange mange sammenhæng. Jeg køber ikke altid det dyreste tøj, den dyreste bil, det dyreste mad, det dyreste hus mv. Jeg vælger heller ikke den dyreste kommune, den dyreste forsikring, det dyreste mobil abonnement, og hvis jeg kunne vælge frit ville jeg heller ikke vælge den dyreste fagforening osv osv osv osv. Gør du det? Så vil jeg anbefale dig at læse div tests, anbefalinger, konklussioner osv, du kan finde dem på nettet, blade magasiner rundspørgeundersøgelser osv, hvilket produkt der egentlige er testet til at være bedst ud fra forbrugernes meninger. Modsat LO tvinger krifa ingen til at være medlem, så man må gå ud fra at alle der er medlemmer i krifa har valgt det selv fordi de syntes det er bedst for dem, jeg tror på mine medmennesker selv kan tænke og der er trods alt næsten 200.000 der har valgt krifa og derved selv valgt hvad de vil bruge deres penge på. Jeg kender også en del der er gået forgæves til LO. Der er for og imod både gule og LO fagforeninger, og det er lige præcis hvad de har til fælles. Hilsen Maria

23. maj 2012 kl. 19.00 Anonym

Maria - Du misser min pointe. Jeg siger ikke at dyrt automatisk er godt, men i dette tilfælde sælger Krifa en vare de ikke kan levere. De allerfleste Krifa kunder arbejder nemlig under en LO-overenskomst, hvor Krifa ikke har mulighed at anlægge sag mod arbejdsgiveren. - Ligesom Krifa sælger sig som en fagforening på ligefod som fx. Metal. En "fagforening" uden strejkeret er IKKE en fagforening. - Tommysmed

25. maj 2012 kl. 10.42 Bjarne Hansen

Tommysmed: Det har du ikke fået helt rigtigt fat i. Det er rigtigt, at mange arbejder under en LO-overenskomst, men Krifa kan sagtens anlægge sag mod arbejdsgiveren (og det har du vist også fået at vide en del gange efterhånden...). Går du ind på krifa.dk kan du se mange eksmpler på det: http://www.krifa.dk/fagforening/historier.aspx

At du ikke mener at en fagforening kan være fagforening uden strejkeret må vel stå for egen regning. Jeg kunne til gengæld aldrig drømme om at melde mig ind i en fagforening der kan tvinge mig til at strejke mod min vilje, som det jo sker i LO!

27. maj 2012 kl. 15.07 jens

At være medlem af en fagforening handler selvfølgelig om overenskomster og hvad der dertil høre, men det er også som navnet antyder, et fags forening. Jeg bruger FOA´s faglige afdeling når jeg er i tvivl eller vil gøre mig bedre i mit fag. Derfor er jeg glad for at de er specialiseret indenfor mit område og det vil jeg gerne betale for, da jeg tager mit arbejde seriøst og ikke mener at det kun handler om mig selv og hvor meget jeg kan spare. Hvilket fag er KRIFA specialiseret indenfor?

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.