19. juni 2012

Trepattede forhandlinger


Der var noget 3-pattet ko over regeringens forhandlinger med de såkaldte arbejdsmarkedets parter, fordi det blev fremstillet, som om regeringen lyttede til lønmodtagerne. Men sandheden er, at de kun lyttede til nogle udvalgte.

De fagforeninger, der var med til trepartsforhandlingerne, repræsenterede næsten kun halvdelen af lønmodtagerne. 40 procent af alle på arbejdsmarkedet er med i andre fagforeninger eller slet ikke med i en fagforening.

Tavs statsminister
Før forhandlingerne skrev jeg til statsminister Helle Thorning-Schmidt for at orientere om, hvad Kristelig Fagbevægelse gerne ville byde ind med i trepartsforhandlingerne. Hun har overhovedet ikke svaret.

Mindre stress
Vi ville gerne have givet ideer til, hvordan vi kan få mere arbejdskraft ved at gøre mere for trivsel og sundhed på vores arbejdspladser.
Hver dag er 35.000 danskere sygemeldt pga. stress. Stress koster samfundet 14 milliarder kroner om året på grund af sygefravær, tidlig død og udgifter til sundhedsvæsenet.

Mere sundhed
Vi synes, der skal findes måder at arbejde på, som stresser os mindre, og som gør os raskere, sundere og mindre syge.
Det vil være en god og positiv måde at få mere arbejdskraft på frem for at presse os til at arbejde mere, så der bare er flere, der går ned med stress.

Større fleksibilitet
Vi foreslår også et mere fleksibelt arbejdsmarked som en positiv løsning til, hvordan vi kan producere mere. Det er lidt tosset, at vi alle møder på arbejde på stort set samme tidspunkt og tager hjem på samme tidspunkt. Det ville frigøre tid fra køerne på vejene, hvis vi arbejdede mere forskudt i forhold til, hvornår det passer den enkelte bedst.

Større innovation
Vi ser også muligheder i at være innovative og finde på nye måder at arbejde på frem for bare at knokle mere på den samme gamle måde.
For eksempel giver de nye digitale kommunikationsværktøjer nye muligheder. Der kan spares udgifter til arbejdspladser, hvis flere har hjemmearbejdspladser, og videomøder er tidsbesparende, fordi man ikke skal bruge tid på transport frem og tilbage til hinanden.

Jeg hører gerne om dine ideer til, hvordan flere kan komme i arbejde.


Søren Fibiger Olesen, formand, Kristelig Fagbevægelse

12 kommentarer:

20. juni 2012 kl. 11.46 Henrik Jacobsen

Ja, Helle Thorning meldte jo ellers ud, da hun tiltrådte, at hun ville være hele Danmarks statsminister og ville samarbejde med alle interesserede. Det gjaldt så åbenbart ikke for de mange der er medlemmer af Krifa, Danmarks bedste fagforening.

23. juni 2012 kl. 16.46 Anonym

Kære Søren - Mere suppe på den samme sten. - I første afsnit i dit indlæg nævner du at LO kun repræsentere halvdelen af arbejdsstyrken i DK. - Håber der mod bedre vidende du udtaler dig. - At du så i samme afsnit tager du fribytterne med (de der ikke er med i nogen forening) understreger vel kun at du anerkender at Krifa ikke har legimitet iforhold til 3-parts forhandlingerne, da jeres medlemmer ligeså lukrere på de rigtige fagforeningers forhandlinger. - Tommysmed

3. juli 2012 kl. 14.14 Anita Holt, medlem af regionsbestyrelsen i Krifa i Nordjylland

@ Tommy

Jamen hvad er det for noget sludder. Det eneste Søren påpeger er da at LO ikke repræsenterer en ret stor gruppe mennesker i forhold til dem de IKKE repræsenterer. Der er mange mennesker der vælger noget andet en LO. Det kan være andre fagforeninger eller det kan være helt at være udenfor en sådant. Og helt ærlig jeg så da gerne alle dem du så grimt kalder fribyttere meldte sig ind i en fagforening og gerne Krifa,men nu er DK engang et frit land hvor man selv vælger om man vil i en fagforening og i givet fald hvilken. Vil man passe på den store mænge af folk der ikke står i en fagforeninge ville et godt skridt i den rette retning for ALLE være at få vedtaget en lønmodtager lov.

4. juli 2012 kl. 18.40 Gordon Shumway

@ Anita Holt

Nu taler i igen for vigtigheden af en lønmodtagerlov. Men set i lyset af de seneste trepartsforhandlinger hvor hovedorganisationerne LO, FTF, AC samt LH stort set ikke blev hørt og at meget tyder på, at de eneste regeringen ville havde ud af disse forhandlinger var, at hovedorganisationerne kikkede JA til at afskaffe 3 helligdage eller 2 feriedage.

KRIFA fik i denne forbindelses ingen gang et svar fra regeringen på KRIFA's skrivelses til regeringen vedr. KRIFA's forslag til hvorledes at arbejdsudbuddet kunne udvides.

Så hvad får dig til at tro at det vil gå meget bedre hvis regeringen ville indføre en lønmodtagerlov.

Kunne det ikke tænkes, at en sådan lønmodtagerlov i stedet for at sikre lønmodtageren nogle basale rettigheder. I stedet ville blive brugt til at sikre et støre arbejdsudbud, ved at sætte en mindsteløn på en absolut minimumssats.

Det er intet som tyder på at der fra regeringen eller Venstre, konservative samt liberal alliance er nogen opbakning til en lønmodtagerlov som indenholder de krav, som KRIFA meget gerne ser indført ved lov.

Såfremt at der skulle blive indført i general lønmodtagerlov, bliver regeringen også nød til at "forbyde/forringe" blokader og strejker som har til hensigt at "tvinge" virksomhed til at tegne en overenskomst.

Men ikke har havde en resttilstand hvor en virksomhed som overholder bestemmelserne i en lønmodtagerlov, bliver mødt med blokader og strejker fordi at lønmodtagerne gerne vil havde mere i løn m.m.

Ingen strejkeret eller brug af blokader vil efter min bedste overbevisning medføre, at rigtig mange virksomheder vil opsige deres overenskomster og udelukkede aflønne efter gældende dansk lov.

Tilbage bliver kun de store virksomheden hvor der er en meget stærk organisering og som er villige til at bryde loven og etablere ulovlige strejker og blokader

6. juli 2012 kl. 21.28 Anonym

Til Gordon - Blot for at tilslutte mig dit indlæg. - Skulle LO kunne tilslutte sig en lønmodtagerlov, ville dette kræve vetoret på alle fronter - hvilket ikke er sæligt sandsylig. Se blot reaktionen fra økonomiministeren på Metal`s afvisning af arbejdsgivernes krav om reduktion af fridagene. - Tommysmed

9. juli 2012 kl. 10.58 Anita Holt, medlem af regionsbestyrelsen i Krifa i Nordjylland

@ Gordon

Hold nu op du spinder historier på noget du ikke ved om det overhovedet kommer til at ske. Det er jo ikke sådant vi skal have en lov der er strikket sådant sammen man kan indføre stavnsbåndet igen, det er ca. det spor du er ude af nu.

Store virksomheder der vil bryde loven, jamen i guder. Du tror ikke det er muligt vi finder et par kompetente mennesker der kan sætte dig ned og skrive en lov tekst der kan give folk mindste krav ikke hindre dem i at få mere. Altså, du har ikke meget tiltro til folks evner.

Jeg mener sådant set heller ikke den nuværende regerings måde at håndtere tre-parts forhandlingerne på var ret elegant, men de håndterer så heller ikke ret meget, ret godt, sååååååå!!! Men det gør jo ikke vi ikke i fremtiden vil være i stand til at råbe en politiker eller to op. Kampen om politisk fornuft er jo ikke tabt som det lidt lyder på dig som om den er!

9. juli 2012 kl. 14.53 Gordon Shumway

@ Anita Holt

Når du nu mener at det må være muligt at finde et par kompetente mennesker der kan sætte dig ned og skrive en lov tekst der kan give folk mindste krav ikke hindre dem i at få mere.

Kunne KRIFA så ikke starte med at finde nogle sådanne kompetente mennesker og bede dem om at få tilrette den Danske Ferielov, således at arbejdsgiverne eller staten ikke kan stjæle uafhentet feriepenge, som man endvidere også har betalt skat af således at uafhentet feriepenge, automatisk bliver indsat på ens NemKonto.

Hvis du læser dagen avisen melder Venstre (som en selv stemmer på)ud, at såfremt de kommer i regering ikke ønsker at indlede trepartsforhandlinger.

De vil åbenbart hellere forhandle arbejdsmarkedspolitik i enerum med arbejdsgiversiden i de forskellige VL-grupper som de er med i.

Anita jeg hat stor tillid til Danskerne, MEN jeg er INGEN tillid til vores folkevalgte.

De var så venlige at forkorte dagpengeperioden, således at mange nu risikere at ryge ud af dagpengesystemet og dermed stå uden indtægt.

De var også så venlige at forringe efterlønnen således, at lønmodtagere som har været fornuftige at spare ekstra op til pensionen, nu pga. modregning ikke længere har den store mulighed for efterløn.

Nu vil de selv samme folkevalgte også straksbeskatte kapitalpensioner, således kommer vi til at mangle disse skatteindtægter en gang uden i fremtiden. En tid hvor der vil være færre arbejdsmarked til at betale for stadig flere på pension.

Den tidligere regering indførte også den såkaldte fedt-skat, som i værste flad kan komme til at koste danske arbejdspladser.

Men de kære folkevalgte havde ingen problemer med at komme med en håndfuld bankpakker, uden på nogen måde at stille nogle krav. Således betaler den alm. bankkunde uden mulighed for realkreditløn nu for bankernes fejlagtige udlånspolitik. Det vil sige at helt alm. lænmodtager som f.eks. har en lån til en andelsbolig, i øjeblikket betalet en overpris for deres lån, således at bankerne kan få finansieret deres mange tab på fejlslagne udlån.

11. juli 2012 kl. 10.35 Anita Holt, medlem af regionsbestyrelsen i Krifa i Nordjylland

@ Gordon

Hold nu op, nu er vi vidt omkring.

For nu at tage det med om ikke vi kan finde et par folk der kan skrive loven om ferie penge. Det kan vi sikkert godt, men vi skal jo også lige have lov;)
Det er ikke fordi jeg ikke mener du har delvist ret, men helt ærlig, så kan folk vel også bare tage sig selv i nakken og bede om at få deres penge udbetalt. Der gik ikke en krone min næse forbi da;) så det er vel også et spg. om at have tillid til folk at de selv evner at bede om deres penge bliver udbetalt!!!

Så er der det med folkgevalgte( havde for øvrigt ikke taget dig for en venstre mand).
Jeg ved ikke rigtig hvad jeg skal sige. Det er i mange tilfælde rigtigt at de er mere eller mindre ustabile. Men det er jo os selv der har stemt på dem, fået dem ind og så kan de ellers skalte og valte med rammerne vi lever under. Undertegnede overvejer selv at stille op til info;)
Men det er heller ikke let at være folkevalgt altid. Jeg tænker på visse partiers banken folk på plads osv. osv. det er forrykt at man ikke kan få lov at have egne holdninger som ofte stemmer overens med det man nu engang brugte som opstillings grundlag da de skulle vælges.

Med hensyn til trepartsforhandlingerne, jeg mener sådant set ikke de skal afskaffes. De er bare ikke opdateret til at passe til det danske samfund af idag. Så hvis man fik det mere up to date kunne Venstre måske overbevises om der er mening med forhandlingerne.

Dagpengeperioden, ja det er skidt for dem der bliver fanget, det er det virkelig, og det samme med efterlønnen, men det er vedtaget af politikere der prøver at finde løsninger. Det bedste vi som fagforeninger/organiserede kan gøre er at prøve at påvirke de politikere vi nu har adgang til. Og jeg ved Krifa gør deres bedste. Hvad jeg også er sikker på dem du nu er organiseret ved gør.
Fedt afgiften er et helt område for sig, jeg arbejder i fødevare industrien pt. så jeg VED hvor meget den har slået fejl. Det mener jeg personligt er en kæmpe ommer, UAGTET hvem der fik ideen.
Iøvrigt sidder jeg også i en andelslejlighed der har et lån jeg betaler en meget uheldig rente for. Så du har ret, det rammer hårdt rundt omkring.

Også derfor jeg overvejer at stille op så jeg måske kan få lov at få lidt indflydelse på tingene politisk. Jeg har svært ved ikke at blande mig. Og det på alle niveauer.

Men Gordon, vi ender jo med at blive helt enige om nogle ting hva;)

13. juli 2012 kl. 14.31 Gordon Shumway

@ Anita Holt

Det store problem med ferieloven er at man kun med stort besvær, kan få udbetalt den 5 ferieuge.

Når man f.eks. kun af afholde 3 ugers ferie så er den 4 ferieuge gået tabt.

Det er simpelthen noget svineri at staten og arbejdsgiver kan tilbageholde penge, som man oven i købet også har betalt skal af.

Hvad er problemer i, at udbetalte "ikke udbetalte" feriepenge efter ferieårets udløb og indsætten på ens nemkonto ?.

Du ønskes held og lykke med at stille op for Partiet Venstre. Jeg håber at du ved hvad du går ind til.

Jeg stemmer ikke på Venstre fordi at jeg er enig i Deres Politik. Men fordi at Venstre er den som jeg er mindst uenige med. SUK

25. juli 2012 kl. 10.10 Lene Larsen

Hej Krifa, det er alle tiders at I skrev til HTS. Jeg har luftet tanken på Manus profil, da der åbenbart ikke er ligestilling her. Det undrer mig, at det kun er LO, der er inviteret med i trepartsforhandlingerne.

26. juli 2012 kl. 11.47 Monsar

Sådan har det altid været. Jeg savner et paradigmeskift i den danske arbejdsmodel.

28. juli 2012 kl. 02.52 Kenneth Rasmussen

Hvis i vil være med til at få flere i arbejde så lad venligst være med at lave overenskomster med øget arbejdstid og løndumping som i har gjort ved Vejlegården.Ved en ugentlig arbejdstid på 37 timer som jo er i 3F´s overenskomst er der arbejde til 12 personer mod 10 personer ved en ugentlig arbejdstid på 45 timer i jeres overenskomst. Så hvis i vil være med til at skabe flere arbejdspladser SÅ GØR DET DOG i stedet for at skabe mere arbejdsløshed.

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.