5. juni 2012

Hvorfor ikke også afskaffe grundlovsdag?

Hvorfor fejrer vi grundlovsdag? Det tror jeg desværre, der er mange, der ikke kan svare på. Det er uhyggeligt i forhold til den symbolværdi, grundlovsdag har for Danmark og danskerne. Grundloven er symbol på demokrati og frihed.

Vi danskerne er så heldige, at vi er et af de mest beskyttede befolkningsgrupper i verden, for så vidt angår menneskerettigheder. Med grundloven blev de første grundlæggende menneskerettigheder indført ved dansk lov. Det er derfor, vi lige præcis i dag kan fejre, at vi lever i et demokrati og er international rollemodel. Dagen i dag kunne være en national festdag, hvor hele befolkningen fester. Hvor alt det, grundloven symbolisere for Danmark og danskernes frihed og velfærd er på dagsordenen. En fest, der virkelig går i hjertet og giver anledning til, at danskerne såvel unge som ældre forholder sig til denne mærkedag.

Grundloven: Første spadestik
Udvikling af menneskerettigheder i juridisk forstand begyndte i de enkelte lande med formulering af visse grundlæggende rettigheder for borgerne. Her kan bl.a. nævnes retten til livet, religionsfrihed, retten til retfærdig rettergang, ytrings-, forenings- og forsamlingsfrihed. Menneskerettighedstanken i Danmark blev indarbejdet med grundloven af 1849.
Det var det første spadestik til demokrati og folkestyre. Men arbejdet skal fortsættes. Det gør Kristelig Fagbevægelse blandt andet ved at arbejde for, at der skabes grundlæggende ansættelsesrettigheder for alle lønmodtagere ved lovgivning - altså en lønmodtagerlov.

Menneskeret selv at vælge fagforening
Kristelig Fagbevægelse har i over 110 år kæmpet for retten til frit fagforeningsvalg. Vi har en samling domme helt tilbage fra 1932, hvor den første sag blev ført i Højesteret om offentlige myndigheders diskrimination af Kristelig Fagbevægelses kunder. Og vi vandt ved Menneskeretsdomstolen i Strasbourg i 2006: Eksklusivaftalerne blev underkendt.
På trods af det må vi stadig se vores kunder blive tvunget eller mobbet, fordi de har valgt et medlemskab i Kristelig Fagbevægelse. Det er bare ikke o.k. Vi taler om folks levegrundlag og afhængighed af at være på deres arbejdsplads.

Vigtig viden går tabt
LO ønsker stadig medlemstvang og monopol på bekostning af det frie fagforeningsvalg, men vi kæmper for retten til at drive en forening på lige vilkår med resten af fagbevægelsen. I dag er Kristelig Fagforening den 4. største fagforening, og vi har en stærk faglig viden om lønmodtagerrettigheder og om de forhold, lønmodtagerne arbejder under på de danske arbejdspladser. Den viden, Kristelig Fagbevægelse opbygger som tværfaglig organisation, går tabt i den politiske debat, når så stor en fagforening, som Kristelig Fagbevægelse ikke er med, hvor dialogen foregår eller beslutningerne træffes på Christiansborg.


Dette blogindlæg er et uddrag af en grundlovstale holdt på De Radikale Hovedstadens grundlovsmøde på Vartov 5. juni 2012.


Mette Lykkegaard, advokat (H) og juridisk chef, Kristelig Fagbevægelse

.

-

3 kommentarer:

12. juni 2012 kl. 22.31 Anonym

Så kom den igen - "Lønmodtagerloven". I samme åndedrag nævnes at kun Krifa kæmper for retten til at organisere sig frit. Noget mærkeligt da den benævnte sag ved menneskeretsdomstolen jo egentlig kun omhandlede retten til frit at aftale organisationsforhold - arbejdstagere og arbejdsgivere imellem.
Hvis Krifa virkelig ønsker at være en vigtig spiller på det danske arbejdsmarked - som det fremføres på denne blog - må organisationen vise vijle at gå ind i en konstruktiv dialog med LO (eller et andet hovedforbund)om et samarbejde - Tommysmed.

14. juni 2012 kl. 10.33 Anita Holt, medlem af regionsbestyrelsen i Krifa i Nordjylland

@ Tommy

Hvorfor skulle Krifa samarbejde med nogen der ikke går ind for samme værdier som os, og hvorfor skulle vi tvinge vores medlemmer ned i kasser som LO har gjort det i årevis.
Krifa har da ret til at mene det vi nu engang mener. Og vi mener en lønmodtagerlov til sikring af mindstekrav, således alle har en chance for et rimeligt arbejdsliv, vil være på sin plads.
Vi ønsker at være en vigtig spiller på det danske arbejdsmarked, men ikke under de forudsætninger der stilles op for Krifa, men til genegæld under nye forudsætninger som vi vil være med til selv at skabe.

9. august 2012 kl. 20.19 MMM

Til Anita Holt.
Hvilken værdier har i. Kan en til videre kun se at folk taber penge på at blive kunde hos jer..... Men ok. Det hænger jo nok sammen med kvalitet skal jo passe til prisen

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.