28. juli 2012

Krifa-løsning på Vejlegårds-konflikten

Det sammenbrudte møde mellem 3F og Vejlegården understreger behovet for at gå nye veje. Krifa inviterer Poul Erik Skov Christensen til møde.

Allerede i fredags inviterede jeg Poul Erik Skov Christensen til et møde med baggrund i blokaden mod Vejlegården. Poul Erik Skov Christensen havde jo vist vilje til samtale ved at invitere sig selv til møde med Amin Skov på Vejlegården.

Skal være plads til alle
Men dette møde handlede kun om den konkrete blokade og en konkret løsning på den. Det, jeg inviterer Poul Erik Skov Christensen til, er et møde om det principielle i at bruge blokader og for at finde løsninger, så der er plads til både os og 3F på arbejdsmarkedet.

Vi skal respektere hinanden
Jeg vil gerne indgå i en dialog om, at vi kan respektere hinandens overenskomster og stå sammen som lønmodtagerorganisationer over for arbejdsgiverne, så vi i fællesskab kan få så mange virksomheder som muligt dækket af en overenskomst.

Behov for, at vi mødes, Poul Erik Skov Christensen
Nu er det forsoningsmøde, Poul Erik Skov Christensen havde inviteret sig selv til med Vejlegården, brudt sammen uden resultat. Det understreger bare endnu mere behovet for, at vi mødes for at drøfte de principielle spørgsmål om at begrænse brugen af blokader, så der er plads til os alle sammen, og så danske arbejdspladser ikke fremover skal udsættes for blokader som den, Vejlegården er ramt af.

Der er to veje
Jeg ser lige nu to veje. Enten finder vi, der er parterne på arbejdsmarkedet, en løsning selv, som vi alle kan være enige om, eller også må politikerne gribe ind med en løsning ved at lovgive mod blokader af virksomheder for at få en overenskomst, når en virksomhed allerede har en overenskomst med en anden fagforening.

Søren Fibiger Olesen, formand, Kristelig Fagbevægelse

36 kommentarer » Læs mere…

13. juli 2012

iPhone 4S versus arbejdsmarked 1.0


Jeg er rigtig glad for min iPhone. Faktisk ved jeg ikke, hvordan jeg klarede dagligdagens tekniske gøremål, før jeg fik den. Mails, Facebook, GPS, hjælpsomme apps til alle mulige ting.

Samtidig er det imponerede, hvor meget der er sket bare med udviklingen inden for iPhone. En iPhone 4S kan langt mere end iPhone 3, som var moderne for bare halvandet år siden. Den tekniske del af vores hverdag bliver hele tiden forfinet og videreudviklet.

Udvikling er fremskridt
Det er, som om der ikke er nogen begrænsninger, og vi kan blive ved med at udvikle nye produkter, der altid vil gøre det en smule bedre end det foregående.
Videreudvikling og optimering er nogle af de grundsten, vores moderne samfund hviler på. Tænk, hvis vi var stoppet ved telegrafen og havde besluttet, at det var den suverænt bedste kommunikationsform. Så havde vi aldrig set telefonen, mobilen eller mailen. Utænkeligt for de fleste!

LO imod udvikling
Men på et ret væsentligt område er der en stor gruppe mennesker, der har vedtaget, at udvikling er en dårlig ting. Vores alle sammens arbejdsmarked. Her er det, fornemmer man på LO-fagbevægelsen, at det stadig er version 1.0, der er gældende.

En stor gruppe mennesker gjorde et fantastisk stykke arbejde, da de byggede den danske model op. Arbejderne fik rettigheder, hjælp og bistand til at stå sammen og kæmpe mod en undertrykkende arbejdsgiver.

Slip fortiden
Det var dengang. Men det er det også i dag ifølge LO. De har taget patent på den danske model, og alle forsøg på videreudvikling og optimering bliver afvist med svaret: Vi har fundet den mest optimale måde at gøre tingene på.

Tænk, hvis Nokia havde brugt samme retorik over for Apple: Gå hjem med jeres nye mobiltelefon, vi har fundet det bedste produkt og den bedste måde at løse kundernes behov for telefoni på. Det er usandsynligt, at nogen ville finde sig i eller anerkende, at Nokia skulle have patent og ret til at slå konkurrence og modstand ned. Hvorfor er det anderledes på arbejdsmarkedet?

Krifa på vej med et arbejdsmarked 2.0
Kristelig Fagbevægelse mener, at vi hele tiden er på vej videre. Som mennesker, som medarbejdere - og som fagforeninger. Vi ønsker at være med til at understøtte den enkelte på det individuelle arbejdsmarked, og vi er parate til at formulere et arbejdsmarked 2.0.

Søren Fibiger Olesen, formand, Kristelig Fagbevægelse
10 kommentarer » Læs mere…