27. august 2012

Ny Krifa-kampagne: Ja, vi er anderledes


Krifa kører en landsdækkende annoncekampagne i en lang række af landets aviser. Kampagnens overskrift er ”Ja - vi er anderledes” og tager afsæt i det faktum, at vi ikke ligner vores konkurrenter - vi er faktisk stolte af at være anderledes.

- Oven på sommerens begivenheder i Vejle, har vi valgt at gå ud til befolkningen med en kampagne, der klart og tydeligt fortæller, hvem vi er, hvad vi tænker, og hvad vi kæmper for på det danske arbejdsmarked. For vi har et andet og positivt syn på arbejdsmarkedet, der står i skærende kontrast til blokade, kamp og negativ retorik, siger Søren Fibiger Olesen, formand for Krifa.

Service, frihed og dialog
Kampagnens tre annoncer har følgende kernebudskaber:
• Service: Vi er der for dig. Du skal have den rigtige service, når du har brug for den.
• Frihed: Du vælger selv. Mennesker har forskellige behov, og derfor skal der være frihed til at vælge den fagforening, der passer til en.
• Dialog: Lad os tale sammen. Arbejdsgivere og lønmodtagere er ikke hinandens modsætninger, men hinandens forudsætninger.

Vi er ikke som de andre
- Det har været afgørende for os at sige tingene lige ud: Vi er ikke som de andre. Vi er noget andet og vi vil noget andet. Så ja, vi er anderledes, siger Søren Fibiger Olesen.

- For nogle mennesker er røde faner, gule veste og skræmmebilleder appellerende - for andre mennesker er det en anden stil, der giver mening. Og det er fint. Hvad 3F vil, og hvad 3F gør, det må 3F fortælle. Vi vil med denne kampagne fortælle, hvem Krifa er, hvorfor vi er anderledes, og hvad det betyder for den enkelte, siger Søren Fibiger Olesen.

Kampagnen løber fire dage fra mandag 27. august til torsdag 30. august i et bredt udsnit af landets aviser. Annoncerne henviser til kampagne-websitet krifa.dk/anderledes, hvor man kan læse uddybninger af emnerne.

Søren Fibiger Olesen, formand, Kristelig Fagbevægelse
9 kommentarer » Læs mere…

22. august 2012

Det handler om at få mennesker i job

I mange år har beskæftigelsesministeriet haft en regel om, at a-kassernes formål udelukkende var at administrere penge.
A-kassernes formål har hidtil udelukkende været, at sikre sine medlemmer økonomisk bistand når de blev ledige.

En urimelig begrænsning
Kristelig Fagbevægelse har i mange år udfordret og protesteret mod denne snævre begrænsning. Vi har ønsket at være aktive med kurser og personlig sparring til den jobsøgende. Der er brug for hjælp og support også fra a-kassen, når en person er jobsøgende. Målet må altid være at hjælpe den jobsøgende tilbage til beskæftigelse, så ledighedsperioden bliver kortest mulig.
Det har undret os, at ministeriet kun har haft øje for den økonomiske side ved ledighed. Personlig sparring og hjælp med jobsøgning er afgørende i en ledighedsperiode. Pengene skal selvfølgelig udbetales til den ledige, men en ledighedsperiode kan også slide på selvtilliden. Derfor er der brug for aktiv hjælp til at finde nyt job.

Vort råb er hørt
Beskæftigelsesministeriet har i en vedtægt for a-kasserne åbnet op for dette urimelige og snævre formål. Den nye vedtægt for a-kasser har nu også som formål, at ”a-kassen skal medvirke til, at ledige medlemmer af a-kassen kommer i beskæftigelse.”

De jobsøgende bliver vinderne
Medlemmer i a-kassen kan nu også forvente af deres a-kasse, at den aktivt medvirker til at den ledige kommer i beskæftigelse. Vi vil rose Beskæftigelsesministeren for at have et bredere perspektiv på ledighed end kun at udbetale penge til tiden.
Det glæder os, at Kristelig Fagbevægelses mange årige indsats nu er lykkedes.

Erik Bertelsen, Politisk konsulent, Krifa4 kommentarer » Læs mere…

14. august 2012

Øget fokus på stress og mobning


      Regeringen er klar med et lovforslag, der sikrer ligestilling af myndighedernes indsats mod fysiske og psykiske arbejdsskader. Det betyder, at arbejdstilsynet som noget nyt nu kan udstede påbud på stedet ved problemer med det psykiske arbejdsmiljø.
I Krifa er vi rigtigt glade for det øgede fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Men lovforslaget er ikke nok, hvis problemerne omkring et dårligt psykisk arbejdsmiljø skal løses.
Krifa foreslår:
  • Øget fokus på sundhed og trivsel
  • Stress og mobing skal anderkendes som arbejdsskader
Øget fokus på sundhed og trivsel
Vi har overfor blandt andet beskæftigelsesministeren og statsministeren foreslået, at der kommer et helt nyt fokus på sundhed og trivsel på danske arbejdspladser.
Statistikker viser, at op imod 35.000 danskere er sygemeldt hver dag på grund af stress. Og rigtigt meget af den stress skyldes et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Der skal en kulturændring til på de virksomheder, hvor det psykiske arbejdsmiljø er dårligt, hvis tingene skal ændres. Og her er et lovforslag ikke nok.

Dårlig ledelse
Undersøgelser viser, at dårlig ledelse bærer en stor del af skylden for et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Derfor må de enkelte virksomheder tage et meget større ansvar, når det drejer sig om at sikre god ledelse. Krifa har tidligere foreslået, at en leder skal certificeres for at kunne blive leder.
I Krifa har vi lavet en hjemmeside: Krifa.dk/jobtrivsel. Her giver vi ansatte i virksomheder med et dårligt psykisk arbejdsmiljø redskaber til at komme videre – blandt andet med bud på, hvordan man får større arbejdsglæde.

Stress og mobing skal anderkendes som arbejdsskader
Kun en brøkdel af de anmeldelser Arbejdsskadestyrelsen får med baggrund i psykiske sygdomme anderkendes som en arbejdsskade. Det skal der gøres noget ved. F.eks bør mobning og stress kunne anderkendes som arbejdsskader.
Det lyder hult, når arbejdsgiverorganisationer påstår, at der ikke er noget særligt problem på de danske arbejdspladser med det psykiske arbejdsmiljø, da de fleste sager afvises. Det er klart, at de afvises, når der ikke er nogen lovhjemmel til at anderkende dem som arbejdsskader.
Derfor kan det kun gå for langsomt med at få anderkendt flere psykiske sygdomme som arbejdsskader. Det her handler om mennesker, der er i dyb krise.

Søren Fibiger Olesen, Landsformand Kristelig Fagbevægelse4 kommentarer » Læs mere…

10. august 2012

LO´s og Krifas overenskomster – en sammenligning

Kollektive overenskomster er aftaler mellem en lønmodtagerorganisation og en arbejdsgiverforening. Kristelig Fagbevægelse er en tværfaglig lønmodtagerorganisation.
Når vi indgår overenskomster, er det som udgangspunkt for alle medarbejdere på virksomheden uanset faggruppe. Dermed kan arbejdsgiver nøjes med at forholde sig til én overenskomst og lønmodtagerne har i meget høj grad de samme vilkår uanset funktion. I LO-verdenen indgås der overenskomster for enkelte fagområder. En kontoransat på en restaurant vil derfor ikke være omfattet af en Horesta/3F overenskomst, på samme måde som en kantinemedarbejde på en større virksomhed ikke vil være omfatttet af en HK-overenskomst.

Æbler og pærer
Vores overenskomster er derfor mere generelle end de meget snævre og fagspecifikke overenskomster i LO.
Vores overenskomster er mere fleksible, så de kan tilpasses den enkelte virksomhed.
En sammenligning er derfor reelt ikke muligt på detalje-niveau, uden at man kommer til at sammenligne ”æbler og pærer”.
Vi har forskellige værdier. LO-overenskomster er bygget op om rettigheder og beskyttelse af
lønmodtageren. Det er vores overenskomster også, men vi vægter den enkelte lønmodtagers aftalefrihed højere.

Forskelligt lønniveau
Hvis man alligevel vil til at sammenligne LO og Krifas overenskomster vil man opleve, at Krifas er bedst på nogle områder, mens LO´s er bedst på andre områder.
F.eks. er mindstelønen for en tømrer kr. 118,00 i timen i Krifas overenskomster, mens den i LO´s overenskomster er kr. 113,60. En ufaglært murer har en mindsteløn på kr. 109,50 i Krifas overenskomster, mens mindstelønen hos LO er 113,60.

Søren Fibiger Olesen, Formand Kristelig Fagbevægelse

10 kommentarer » Læs mere…

3. august 2012

Trusler på livet hører ingen steder hjemmeTrusler på livet og hærværk hører ingen steder hjemme i debatten om frihed på arbejdsmarkedet.
Mens debatten om konflikten på Restaurant Vejlegården de seneste par uger har raset, så har flere af konfliktens parter modtaget trusler. Heriblandt har restauratør Amin Skov modtaget trusselsbreve med patroner, og 3F formand, Poul Erik Skov Christensen har fået tilsendt billeder, hvor han og familiemedlemmer er afbilledet med kors på.

SkræmmendeDet foruroliger mig, at man kan finde på at true folk på livet eller med hærværk. Lige meget om det er hacking af hjemmesider eller trusselbreve, så kan jeg kun på det skarpeste tage afstand fra sådanne metoder.

Dialog

De seneste ugers debat må ikke ende i had, men vi må i stedet for indgå i en fredelig debat om uenighederne. Kristelig Fagbevægelse støtter op om dialog.

Søren Fibiger Olesen, Landsformand, Krifa


7 kommentarer » Læs mere…