10. august 2012

LO´s og Krifas overenskomster – en sammenligning

Kollektive overenskomster er aftaler mellem en lønmodtagerorganisation og en arbejdsgiverforening. Kristelig Fagbevægelse er en tværfaglig lønmodtagerorganisation.
Når vi indgår overenskomster, er det som udgangspunkt for alle medarbejdere på virksomheden uanset faggruppe. Dermed kan arbejdsgiver nøjes med at forholde sig til én overenskomst og lønmodtagerne har i meget høj grad de samme vilkår uanset funktion. I LO-verdenen indgås der overenskomster for enkelte fagområder. En kontoransat på en restaurant vil derfor ikke være omfattet af en Horesta/3F overenskomst, på samme måde som en kantinemedarbejde på en større virksomhed ikke vil være omfatttet af en HK-overenskomst.

Æbler og pærer
Vores overenskomster er derfor mere generelle end de meget snævre og fagspecifikke overenskomster i LO.
Vores overenskomster er mere fleksible, så de kan tilpasses den enkelte virksomhed.
En sammenligning er derfor reelt ikke muligt på detalje-niveau, uden at man kommer til at sammenligne ”æbler og pærer”.
Vi har forskellige værdier. LO-overenskomster er bygget op om rettigheder og beskyttelse af
lønmodtageren. Det er vores overenskomster også, men vi vægter den enkelte lønmodtagers aftalefrihed højere.

Forskelligt lønniveau
Hvis man alligevel vil til at sammenligne LO og Krifas overenskomster vil man opleve, at Krifas er bedst på nogle områder, mens LO´s er bedst på andre områder.
F.eks. er mindstelønen for en tømrer kr. 118,00 i timen i Krifas overenskomster, mens den i LO´s overenskomster er kr. 113,60. En ufaglært murer har en mindsteløn på kr. 109,50 i Krifas overenskomster, mens mindstelønen hos LO er 113,60.

Søren Fibiger Olesen, Formand Kristelig Fagbevægelse

10 kommentarer:

13. august 2012 kl. 09.16 Bjarne Hansen

Jeg tror, at en af grundende til at mange i dag fravælger LO netpå er deres rigide tilgang til overenskomster. Har selv oplevet flere gange, at noget vi som medarbejdere ønskede ikke kunne lade sig gøre pga. ufleksible overenskomster.

Dejligt at høre, at Krifa har en mere nutidig tilgang til det.

Når det gælder løn så er det jo ultimativt et spørgsmål om udbud og efterspørgsel. Hvis mindstelønnen bliver for høj vil de svageste have vanskeligt ved at komme ind på arbejdsmarkedet, fordi de ikke kan tjene deres egen løn hjem. Og det er ikke en fordel for hverken medarbejderen eller samfundet. På den anden side skal der naturligvis være tale om en anstændig løn så begrebet mindsteløn mener jeg fortsat har en berettigelse.

Fortsæt det gode arbejde.

13. august 2012 kl. 12.23 Anonym

Når de "svageste" presses til at arbejde til en løn, som de ikke kan leve af, bliver de endnu svagere hhv. holdes i deres svaghed.

CITAT:
"Lønnen i Krifas overenskomster er i orden
Krifas overenskomst indeholder aftaler om minimumsløn. ....
....I Krifas overenskomst med Vejlegården er mindstelønnen 110,50 kroner. Den mindsteløn i 3F's overenskomst, som der kan sammenlignes med, er 112,39 kroner. ...." CITAT slut.
Både 110,50 og 112,39 er ring.
Dem der forhandler det, aner ikke. hvad brugsvand, varme, El, bus/togbilletter, mm. koster
Minimumsløn bør forhandles til noget, der ligger over den højeste dagpengesats, dvs. 120 kr + AMB = 130 kr. Og for dem, der nærmer sig efterlønsalderen bør det være 136 kr., så de kan få et minimumsindtægt, når de presses ud af arbejdsmarkedet.
Det tjener ikke samfundet, når mennesker lever på kanten.

13. august 2012 kl. 15.43 Anonym

Pkt. 1: Vi skal huske på, at det er MINDSTE-lønnen, som er bestemt i en overenskomt.
Pkt. 2: Husk på, at hvis lønnen bliver højere, så stiger varerne også i pris.
Alt er jo en balancegang - og alle skal også gerne have råd til at købe varen.
Du har ret - det tjener ikke samfundet, når mennesker lever på kanten.

13. august 2012 kl. 16.49 Anonym

krifa har danmarks dårligste pensionsordning laveste forrentning det kan man da kalde mafia metoder.
MVH Bjarne

14. august 2012 kl. 09.54 Kurt

Til Bjarne - mærkelig måde at debattere på.
Lidt ligesom - alle der hedder Leif er dumme - en påstand fuldstændig uden dokumentation. Det er helt ok at være uenig - men vær konstruktiv.
Din kommentar udstiller mere dig selv end Krifa.

14. august 2012 kl. 11.34 Henrik Jacobsen

Bjarne - I Vejlegårdens overenskomst er pension en af de punkter, hvor Krifa er bedre end 3f.

14. august 2012 kl. 16.08 Gordon Shumway

@ Henrik Jacobsen

At pensionen i KRIFA overenskomsten er bedre end pensionen i 3F overenskomsten, kommer lidt an på hvorledes at men ser på det.

Hos KRIFA får man pension at den ferieberettet løn og bidraget er på 14,5%

Hos 3F får man pension af den a-skattepligtige lønindkomst og bidraget er på 12%.

Hos KRIFA får man således ikke pension af feriepenge samt SH-tillægget på 3,5%

Hvis man regnet på det så er KRIFA pensionen ca. 0,3 procentpoint højre end hos 3F

Medarbejderen betaler selv 1/3 af pensionen og således lander vi på 0,2 procentpoint som KRIFA er bedre.

Men så er omkostningerne hos Danica Pension som KRIFA bruger - en smule højre end hos PensionDanmark som 3F bruger.

Endvidere koster div. forsikringen også noget mere hos Danica Pension end hos PensionDanmark.

Så alt i alt - så spare man mere op til pensionen med en 3F overenskomst end på en KRIFA overenskomst, forudsat at lønnen er dem samme.

Da grundlønnen hos 3F er højre ens hos KRIFA, bliver pensionen med en 3F overenskomst bedre end med en KRIFA overenskomst.

PS. i de samlet omkostninger til pensionen, det vil sige administration samt forsikringer, har jeg ikke medregnet omkostningerne til sundhedsforsikringen som er en del at Danica Pensionen.

15. august 2012 kl. 16.39 GGG

Igen viser det bare at krifa gerne vil sælge sig selv.Det er en virksomhed der skal tjene penge til deres bosser. Igen er alt det med småt undladt. Men ok, for arbejdsgiver er det nok de bedste at tegne ok med. nej folkens. Hold jer til enten en a-kasse alene eller støt de RIGTIGE fagforeninger... Ps er selv kun i a-kasse.

22. august 2012 kl. 19.49 Frank Pedersen

Din (LO & DIO) overenskomst er over 87.000 kroner værd.

Overenskomstens værdi er beregnet udfra en gennemsnitsløn på 178,99 kr. i timen med et arbejdsår på 1.665 timer (2012)
Fridage med løn -
5 feriefridage

8.404 kr.

Fritvalgslønkonto - 1. maj 2009 5,00 procent
(indeholdende den 'gamle' SH-betaling på 4 pct.) 14.901 kr.
Sygdom - ret til fuld løn i 5 uger + 4 uger minus genetillæg
Eksempel - syg i to uger 16.808 kr.
Barns første sygedag (ret til fuld løn)

Hospitalsindlæggelse med barn (ret til fuld løn) 10.085 kr.

8.404 kr.
Pension - 1. juli 2009 - arbejdsgiverbetalt 8,0 procent
+ pension ifm. barsel 28.014 kr.

Barsel
Med fuld løn:
4 uger før forventet fødsel
14 uger efter fødsel
2 ugers fædreorlov
Plus 11 uger til deling mellem forældrene
Lønnen udgør max. 140,00 kr. pr. time

Gennemsnitligt 26 dage for faderen 37.843 kr.

I alt 87.007 kr. eller 52,26 kr. pr. time

Ved ledighed
Ret til kursus á 2 ugers varighed 16.808 kr. (Kræver 3 års anciennitet, beløb til kurset er ikke regnet med).

Fratrædelsesgodtgørelse
(svarer til forskellen mellem dagpenge beløbet lønnen med fradrag af 15 %)
3 års anciennitet (1 godtgørelse) 7.319 kr.
6 års anciennitet (2 godtgørelser) 14.639 kr.
8 års anciennitet (3 godtgørelser) 21.958 kr.

5 Feriefridage
Timeløn incl. Pension, fritvalgslønkonto og ferietillæg. 8.404 kr.
(ubrugte feriefridage kan ikke indeholdes i opsigelsesvarslet)

PLUS!!! ikke at glemme
med en LO overenskomst har du faglig jurudisk bistand i et fagretligt system der ikke tager flere år at komme til en afgørelse.

Med en Krifa (gul) overenskomst har du kun det civile retssystem til at behandle din sag, og til dem skal der betales advokatbistand, uanset om du vinder sagen eller ej ;)

Tænk over det ;)

22. august 2012 kl. 22.39 Anonym

Til Søren - Problemet med jeres såkaldte overenskomster, er at modparten også er gul. Derved er "overenskomsterne" ikke forhandlet på plads med en modpart, med et reelt ønske om at sikre gode fornuftige forhold for jeres kunder (som du så fint selv fremhæver i dit indlæg)- De mange arbejdsgivere i jeres Hovedbestyrelse bekræfter antagelsen af at det er et fedt om man omtaler KAF eller Krifa. - Hvorledes skulle nogen kunne tage jeres "overenskomst" alvorlig ? - Tommysmed

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.