17. september 2012

Underlødig debattone

I Krifa kan vi godt lide at diskutere arbejdsmarkedspolitik. Det er altid spændende, når meninger brydes og forskellige synspunkter kommer på banen. Det er åbenbart ikke alle, vi kan blive enige med om, at det er en god idé.
Desværre oplever vi en tiltagende debattone fra blandt andet 3F og DSU som ikke bare er usaglig men også løgnagtig. Her til morgen kunne man i helsidesannoncer blandt andet læse, at Krifa støtter Indre Mission og at alle medarbejdere i Krifa – under trussel om fyring – tvinges
til at bede morgenbøn hver eneste dag. Det er løgnagtige påstande som er grebet fuldstændig ud af den blå luft.
Lad os da få en ordentlig og saglig debattone.

Vi er anderledes
I Krifa er vi anderledes – og det er vi stolte af. I stedet for at kaste mudder, så lad os på en ordentlig måde diskutere med hinanden, hvordan vi løser de udfordringer det danske arbejdsmarked står overfor. I virkeligheden arbejder fagforeningerne for det samme, nemlig at forbedre vilkårerne for lønmodtagerne på det danske arbejdsmarked. Vi vælger bare at gøre det på en anderledes måde:

Lad os tale sammen
Krifa talte omdialogen, allerede før det blev moderne. Dialog handler ikke om at tale til hinanden men med hinanden. Det princip gælder også på arbejdspladsen. Arbejdsgivere og lønmodtagere er ikke hinandens modsætninger men hinandens forudsætninger.

Vi er der for dig
Hos Krifa er du ikke bare et medlem. Du er kunde fordi du som kunde kan tillade dig at stille forventninger til den ydelse, du betaler for. Det forpligter os. Vi er ikke bundet af hvad branchen plejer at gøre. Vi forpligter os på, at du får den rigtige service, når du har brug for den.


Du vælger selv

Nogle mennesker kan bedst lide Samsung andre foretrækker Apple.  214.000 fortrækker Krifa, andre vælger alternativt. Og det er helt i orden. Du har ikke nødvendigvis brug for det samme som din nabo – heller ikke på arbejdsmarkedet. Behov er forskellige, og derfor har du selvfølgelig frihed til at vælge det, der passer dig. Det er jo dit liv.

Fup eller Fakta
Der bliver sagt meget i medierne om Krifa. Læs her hvad der er fup eller fakta


Søren Fibiger Olesen, formand Krifa

22 kommentarer » Læs mere…

7. september 2012

Støt det frie valg

Amin Skov, som har sin Restaurant Vejlegården blokeret af 3F, er gået i gang med at indsamle underskifter til støtte for at få det forbudt at lave den form for blokader, som han er udsat for.

I underskriftsindsamlingen spørger han:
Synes du, at det er o.k., at 3F blokerer for virksomheder, der allerede har en lovlig dansk overenskomst?
Synes du, at det er o.k. at være afskåret fra at få hentet affald, modtage post, og at være lukket ude af jobnet?
Synes du, det er fint, at den danske model hænger fast i industrisamfundets forældede kassetænkning?

Kristelig Fagbevægelse har ikke noget med denne underskriftsindsamling at gøre. Men vi er enige i, at der er behov for nye spilleregler for, hvornår en fagforening må gøre brug af blokadevåbnet.
Vi er ikke imod blokadevåbnet som sådant, men vi bruger det ikke selv. Vi vil, at alle aftaler, vi laver, bliver indgået frivilligt.
Men vi er imod, at blokadevåbnet må bruges for at få en overenskomst, hvor der er en fagforening i forvejen.

Så vi er enige i holdningen bag denne underskriftsindsamling.

Er du også enig og vil skrive under på det, kan du gøre det via dette link til underskriftsindsamlingen.


Søren Fibiger Olesen, formand, Kristelig Fagbevægelse
19 kommentarer » Læs mere…