7. september 2012

Støt det frie valg

Amin Skov, som har sin Restaurant Vejlegården blokeret af 3F, er gået i gang med at indsamle underskifter til støtte for at få det forbudt at lave den form for blokader, som han er udsat for.

I underskriftsindsamlingen spørger han:
Synes du, at det er o.k., at 3F blokerer for virksomheder, der allerede har en lovlig dansk overenskomst?
Synes du, at det er o.k. at være afskåret fra at få hentet affald, modtage post, og at være lukket ude af jobnet?
Synes du, det er fint, at den danske model hænger fast i industrisamfundets forældede kassetænkning?

Kristelig Fagbevægelse har ikke noget med denne underskriftsindsamling at gøre. Men vi er enige i, at der er behov for nye spilleregler for, hvornår en fagforening må gøre brug af blokadevåbnet.
Vi er ikke imod blokadevåbnet som sådant, men vi bruger det ikke selv. Vi vil, at alle aftaler, vi laver, bliver indgået frivilligt.
Men vi er imod, at blokadevåbnet må bruges for at få en overenskomst, hvor der er en fagforening i forvejen.

Så vi er enige i holdningen bag denne underskriftsindsamling.

Er du også enig og vil skrive under på det, kan du gøre det via dette link til underskriftsindsamlingen.


Søren Fibiger Olesen, formand, Kristelig Fagbevægelse

19 kommentarer:

8. september 2012 kl. 10.07 Anonym

Hvad hvis man er uenig ...hvor kan man så sætte sin underskrift ....måske det begynder at blive hverdag for Amin og dermed en slunken kasse !!!!

8. september 2012 kl. 10.19 Ann

Hej Anonym.
Jeg er med i støtteforeningen og dermed tilhænger af det frie valg. Hvis du vil "skrive under" så gør DU det nok bedst ved at melde dig ind i 3F.Du har i hvert tilfælde misforstået hvad dette handler om. Det handler ikke om at Amin kan have en slunken kasse men om friheden til at vælge hvad fagforbund man vil være i. Du skal være velkommen til at besøge vores støtteside til Vejlegården hvor du kan læse om hvad det handler om og sagen som sådan. Det vi prøver på er at få frihed både til os men så sandelig også til de kommende generationer

8. september 2012 kl. 10.36 Anonym

Frihed til løndumping Ann!!!NEJ TAK ....Støtter aldeles IKKE Vejlegården og kommer ALDRIG til det ej heller KRIFA og deres fagforretning og det er skrevet her som tidligere lønmodtager og nu arbejdsgiver med OK hos 3F. Jeg ville som lønmodtager nemlig gerne have en ordentlig løn ...derfor skal mine ansatte sandelig os ha det !!!!

8. september 2012 kl. 13.04 Anonym

Vorherre til hest. Jeg kan forstå at underskriftindsamlingen handler om at det frie valg af fagforening.
Så har man vist ikke forstået ret meget. Forpagteren vil blot have at han har ret til at vælge en ringere overenskomst for de ansatte - og så må de ansatte bare acceptere det

8. september 2012 kl. 13.06 Anonym

Så nu bakker Krifa op bag ved en forpagter der snyder de ansatte og indpakket i kønne ord forsøger at få lov til at give de ansatte en ringere overenskomst. For Krifa er jo meget ringere for de ansatte og uden ret mange rettigheder

8. september 2012 kl. 16.22 Unknown
Denne kommentar er fjernet af forfatteren.
8. september 2012 kl. 17.19 Jørgen Christansen

Synes ikke der er behov for nye regler, arbejdsmarkedets parter løser sammen deres opgaver. Dette for at bevare roen på det danske arbejdsmarked. Synes derimod vi skal lave en underskriftsindsamling som forbyder de gule fagforretniger. Som jo er sat i verden for, at forringe forholdene for ganske almindelige lønmodtagere.

8. september 2012 kl. 18.33 Peter Langborg

Bo Wagener, - hvad er ordnede forhold/ordentlig løn. En løn som i løbet af 6 mdr. lukker virksomheden, hvorefter lønmodtageren må på dagpenge, eller en løn, som virksomheden kan overleve med, så lønmodtageren kontinuerligt kan få en acceptabel løn istedet for dagpenge ?. Det samme spørgsmål kunne stilles generelt om ordnede forhold, hvad er bedst acceptable forhold, som virksomheden kan overleve med, eller helt unikke forhold, - som de røde fagorganisationer forlanger -, som forårsager virksomhedens undergang i løbet af 6 mdr. ?. Anonym, Der er intet så useriøst, som at gå ind i en debat som anonym, så dine indlæg kan jo, allerede af denne årsag, overhovedet ikke tages seriøst !.

8. september 2012 kl. 19.31 Jørgen Christansen

Der er mange eksempler på, at lønnedgang ikke hjælper, mange af disse virksomheder lukker alligevel. Men når det er sagt kan der være god mening i at den enkelte selv kan tage stilling til at gå ned i løn i en periode for at hjælpe en given arbejdsplads. Men det er da tåbeligt at starte med en dårligere overenskomst. Når man kan vælge et LO medlemsskab. Hvorfor skulle man give los, for at dumpe lønnen generelt, medmindre man er arbejdsgiver??????? De gule som Krifa er ikke sundt for vores samfund som helhed, i min bog.

8. september 2012 kl. 19.54 Peter Langborg

Jo Jørgen, de er i aller højeste grad sunde for vort samfund, de er med til at skabe og fastholde arbejdspladser, i diamentral modsætning til De Røde Fagorganisationer, som er den mekanisme på det Danske arbejdsmarked, som har kostet samme flest arbejdspladser overhovedet !. Manglende fleksibilitet i deres overenskomster, er den største årsag til, at virksomheder ikke overlever. Du nævner det selv. Muligheden for i en periode, at gå ned i løn, hertil skal så lægges, muligheden for at arbejde længere i spidsbelastningsperioder, og mindre i dårligere tider.

9. september 2012 kl. 16.39 Gordon Shumway

@ Peter Langborg

Da regeringen foreslog at afskaffe nogle helligdage, så kom i alle på banen og gav udtryk for at det ville i under ingen omstændigheder være med til. Personer på deltid vil ej heller arbejde på fuld tid

Men det er helt i orden at man under en KRIFA overenskomst skal kunne arbejde i op 45 timer om ugen, udvise fleksibilitet, således at man kan arbejde på alle tider at døgnet og på alle ugens 7 dage og dermed få svært ved at få familielivet til af hænge sammen og så til en meget lille løn.

Det lyder rigtigt godt det med at fastholde arbejdspladser, ved at arbejde til en lav løn.

MEN der hvor den lave løn er - er typisk i servicefagene og der betyder lønnen ikke så meget for konkurrence og samfundsøkonomien. For man kan ikke lige flytte f.eks. Vejlegårdsen eller McDonalds til Polen.

Men hvor lønnen spiller en stor rolle - Det er i eksporterhvervene, hvor lønnen ligget langt over hvad der båre er forhandler hjem i KRIFA og DA overenskomsterne.

Men man kunne også vælge at fjerne noget af det offentligt bureaukrati, således at virksomhederne ikke nødvendigvis skal havde ansat DJØF'er, bare for at kunne efterleve div. regler, love m.m.

Man kunne gøre noget ved afgifterne, således at virksomhederne ikke pålægges så mange afgifter og skatter - som er en omkostning som på lige fod med høj løn, forringer den Danske konkurrenceevne

9. september 2012 kl. 21.20 Peter Langborg

Gordon Shumway, jeg kan sagtens følge dig, i meget af hvad du skriver. Men hvordan skulle lille DKs virksomheder kunne overleve, hverken internt i Dk eller i det globale marked, når de direkte udgifter til lønninger, ligger 30% over vore nærmeste naboer ?, - det er simpelthen umuligt !. Og selvom Vejlegården ikke konkurrerer med Polske virksomheder, konkurrerer de alligevel med, om folk har råd til, eller ikke råd til, at tage ud at spise, og her vejer lønningerne indenfor netop restaurationsbranchen, meget tungere end indenfor de fleste andre fag. Nu ser jeg også denne sag, som noget meget større, nemlig forløberen for, at få lønningerne og fleksibiliteten i overenskomsterne tilpasses generelt, således at vi på den lange bane, kan få lønningerne i - og overførselsindkomsterne fra det offentlige ned. Dette vil nemlig som du selv nævner, kunne give mulighed for, at fjerne nogle skatter og afgifter, idet de offentlige lønudgifter bliver mindre, udgifter til dagpenge bliver mindre etc. etc., hvorved en lønnedgang, qua lavere skatter og afgifter, ikke vil slå igennem, hvorfor lønmodtagerens realløn, reelt ikke bliver forringet.

10. september 2012 kl. 06.42 Gordon Shumway

@ Peter Langborg

Du skriver "Og selvom Vejlegården ikke konkurrerer med Polske virksomheder, konkurrerer de alligevel med, om folk har råd til, eller ikke råd til, at tage ud at spise"

Hvorfor mon vi ikke er råd - Kunne det måske skyldes at vi bruger en meget større del at vores løn til at betale div. skatte og afgifter end de gør i vores nabolande.

I Danmark har vi måske den største offentlige sektor i verden og vi har nogle at de højeste overførselsindkomster i verden

Når forældre kæber lejlighed til deres børn, ja så modtager mange at den boligsikring

vi trækker renter fra i skat

Vi får kæmpe tilskud til børnpasning.

Vi har SU til de studerende (er meget højt sammenlignet med vores nabolande.

Vi trækker udgifter til a-kasse, fagforening m.m. fra i skat.

Alle disse ting koster og betales overskatten. Således ender vi helt naturligt med mindre udbetalt.

En af grundene til at vi kan en dårlig konkurrenceevne i Danmark, er at vi brugen en "stor del" af vores arbejdstid, til andre formål end at arbejde (Facebook, private telefonsamtaler, surfe på nettet m.m.) sammenlignet med vores nabolande.

En anden grund er at vi ikke benytter vores produktionsmidler optimalt. Fabrikken lukker ned om aften og natten samt i weekenden. I mange lande køre fabrikken 24 timer i døgnet 7 dage om ugen.

Vi arbejder "kun" i snit kun 37 timer om ugen og vi har 6 ugers ferie m.m.

Jeg mener også at virksomhederne i Danmark bruger alt for mange resurser må mødeaktivitet m.m.

Der er alt for mange mellemledere og andet overflødig personale som f.eks. virksomhedspsykologer, eksterne konsulenter, presseansvarlige, kommunikationsmedarbejdere. HR personale m.m.

Virksomhederne bruger alt for mange resurser på at statistikker, medarbejderudviklingsamtaler, personalemøder m.m.

Og som nævnt tidligere bliver virksomhederne også nød til at ansætte en masse DJØF'er pga. alt for indviklet regler og alt for meget bureaukrati.

Det er ikke så underligt at vores konkurrenceevne halter efter.

10. september 2012 kl. 07.56 Peter Langborg

Fabrikker udnytter skam deres potentiale optimalt, når der er behov for det Gordon Shumway. Men der er jo ingen ide i, at producere til lager, når man bagefter ikke kan sælge varene, fordi de er for dyre/Ikke konkurrencedygtige. I de tider vi har kunnet holde os konkurrencedygtige, og sælge hvad vi producerede, kørte fabrikker her hjemme skam også på tre holds skift + week end hold, men det forudsætter at de er konkurrencedygtige, og kan afsætte deres varer. Ja alle de ting du nævner, er så sandelig faktorer, som også gør os mindre konkurrencedygtige, men før vi får offentlige lønninger, overførselsindkomster mm., og dermed skatter, gebyrer mm. ned, er det tvingende nødvendigt, at lønningerne på det private arbejdsmarked bliver sænket, til et niveau der relaterer til vore nabolandes. Herefter kan vi forlange mindre lønninger til off. ansatte, herefter bliver overførselsindkomsterne mindre, qua såvel færre arbejdsløse og mindre i de færre dagpengeposer. Jeg er herudover enig med dig i, at vi har mindst en tredidedel for mange ansatte i den offentlige sektor, og det skal der også gøres noget ved, - men hvem har politisk vilje og mod til det ?.
Grækenland har 11 mill. indbyggere og 750.000 offentligt ansatte.
Danmark har 5,6 mill. indbyggere og 850.000 offentligt ansatte.
EU mener, at Grækenland nødvendigvis skal reducere antallet offentligt ansatte med min. 100.000 personer og reducere de offentligt ansattes løn med min. 20 procent!!!
Bare for at sætte situationen omkring antallet af offentlige ansatte og dermed udgifter til samme lidt i relief !.

11. september 2012 kl. 21.32 Unknown

Jeg udnytter hermed mit FRIE valg - og støtter op om det faktum, at arbejdsgivere skal opføre sig ordentligt overfor sine ansatte, og at det er en MENNESKERET at forlade arbejdet såfremt en dialog ikke kan opretholdes/etableres med arbejdsgiveren!!!

12. september 2012 kl. 06.52 Gordon Shumway

@ Martin Kehlet

Nu kan man jo altid sige sit arbejde op. såfremt at man ikke mener at arbejdsgiver behandler en ordenligt.

MEN når situationen er således, at der står personer på spring til at overtage det arbejde som du forlader. JA så er arbejdsgiver nok ret ligeglad.

6. oktober 2012 kl. 15.40 Dan K

Ved alle her inde godt, at hvis Vejlegården og støtte sider som denne,får opfyldt deres ønske om frit valg, vil det ikke kun være løn forringelser der åbnes op for. Men også mulighed for at fjerne: løn under barsel, feriefridage, skifteholdstillæg, pension, løn på barns første sygedag, ret til uddannelse, løn for overarbejde osv. Der er nemlig ingen lov der sikre disse ting. Der er heller ingen lov der siger noget om, hvad en overenskomst mindst skal indeholde, så det ville være helt lovligt for eks. KRIFA eller det faglige hus, at lave en overenskomst uden alle de før nævnte rettigheder. Det ville så også være helt uden problemer for virksomheder, at skifte til denne super light udgave af en overenskomst. Det synes jeg er ret vigtigt, at have med i sine overvejelser, inden man støtter Vejlegården og andre sider som denne.

28. november 2012 kl. 15.47 Kirsten Padfield

Det kan ikke betale sig være medlem af den bolche butik
dom afsagt d. 28-11-2102

Der er ingen problemer i, at medlemmer hos Krifa eller uorganiserede ikke får tilskud til at komme på kursus eller får færre penge under barsel. Også selvom de er ansat i samme job på samme arbejdsplads og er dækket af samme overenskomst som 3F'ere - en såkaldt områdeoverenskomst.

Det slår en Faglig Voldgift fast.

- Det er en klokkeklar kendelse og en stor sejr for den danske model. Jeg er meget tilfreds, siger Peter Andersen, forhandlingssekretær i 3F's Industrigruppe.

Fakta

DI tager afgørelsen "til efterretning"
- DI anlagde voldgiften for at få afklaret, hvorvidt bestemmelser i Emballageoverensomsten er i overensstemmelse med Foreningsfrihedsloven og Barselsudligningsloven. DI's påstande vedrørte spørgsmålet om sikring af arbejdsgivernes refusion af udgifter til medarbejdere på barsel og udbetalt løn under uddannelse. Det har voldgiftsretten taget stilling til. Den har afgjort, at Emballageoverenskomsten på de punkter, som sagen vedrørte, lever op til lovens krav. Det tager DI til efterretning, lyder det i en skriftlig kommentar fra chefkonsulent Thomas Nielsen fra DI.


Nederlag til DI
Kendelsen handler om godt 2.000 ansatte på Emballageoverenskomsten.

Her har arbejdsgiverne i årevis betalt til en social fond og en uddannelsesfond. Når 3F'ere eller HK'ere så vil på uddannelse eller på barsel, kan de få tilskud fra disse fonde.

Men det kan kollegerne i gule fagforeninger eller kolleger, der er uorganiserede ikke få gavn af. Også selvom arbejdsgiverne er forpligtet til at betale ind til fondene for samtlige medarbejdere på den pågældende arbejdsplads. Der er altså tale om særlige rettigheder til medlemmer af LO-fagforeninger.

Arbejdsgiverne i DI mener, at dette princip strider imod lovgivningen og lagde derfor sag an mod 3F og HK.
En sag, som DI altså nu har tabt.


Tung afgørelse
Hele tre højesteretsdommere har været med til at afgøre sagen. Ifølge arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen fra Aalborg Universitet viser det, at kendelsen har stor principiel betydning.

- Det er en tung afgørelse. Den vil blive nærlæst i hele LO. Den kan nemlig bruges som et rigtigt godt argument for, hvorfor man skal være medlem af en overenskomstbærende fagforening, siger han.

4. marts 2013 kl. 19.24 Mette Hansen

Det er trist at se hvordan en lille man, nu er gået konkurs, på grund af der har været blokader.
Det burde ikke være lovligt at kvæle iværksætter på denne måde.

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.