24. oktober 2012

Godt nyt for ledige

Ros til regeringen for det nye initiativ til at få langtidsledige i job ved at præmiere arbejdsgivere, der prioriterer at ansætte langtidsledig,  med op til 25.000 kroner om året. Og ekstra ros for, at jobbet også tæller med til at genoptjene retten til dagpenge.


 

Situationen for de ledige, der står til at miste dagpengene, er så alvorlig, at alle tiltag, der kan forhindre det, skal hilses velkommen. Derfor også dette nye forslag fra regeringen. Ganske vist kan det medføre, at ledige, der ikke er tæt på dagpengegrænsen som andre, bliver forbigået. Men den pris er det værd at betale for at at redde dem, der står helt ude ved kanten af den økonomiske afgrund som følge af, at de ikke længere kan få dagpenge. Det er rimeligt at yde en særlig hjælp til de mest truede.

Gør det lettere at genoptjene retten til dagpenge
En forbedring mere kunne være, at retten til at genoptjene dagpenge også kommer til at gælde for alle typer tilskudsjob, og at man i øvrigt bør kunne genoptjene retten ved at have et halvt års arbejde, og ikke som nu et helt år.

Søren Fibiger Olesen, formand, Kristelig Fagbevægelse
1 kommentar » Læs mere…

2. oktober 2012

Behov for nye dagpengeregler

Sæt retten til at genoptjene dagpenge ned til et halvt år, og gør tiden, man kan være på dagpenge, konjunkturbestemt. Det mener, Kristelig Fagbevægelse er en både rimelig og holdbar dagpengeløsning.

Skal kunne genoptjene ret til dagpenge på et halvt år
Det er rimeligt, at man har en sandsynlig chance for at genoptjene retten til dagpenge, hvis man falder ud af dagpengesystemet. Derfor mener vi, at man bør kunne genoptjene retten ved at have et arbejde i et halvt år. Det er for meget, som det er nu, hvor kravet er et helt års arbejde.

Gør dagpengeperioden fleksibel
Vi mener, den aktuelle diskussion om en forlængelse af den toårige dagpengeperiode viser, at der er behov for en konjunkturbestemt dagpengeperiode.
Grænsen for de to år blev indført i en tid med lav ledighed, og den nye regering gik ind og udskød den toårige periode, fordi ledigheden var steget.
Siden er ledigheden steget endnu mere, men nu vil regeringen ikke udskyde den toårige periode en gang mere.

En dagpengeperiode der følger med tiden
Hvis det i stedet var sådan, at dagpengeperioden fulgte konjunkturene, skulle vi ikke hele tiden diskutere behov for at forlænge eller forkorte dagpengeperioden, fordi det ville ske automatisk og være tilpasset omstændighederne.


Søren Fibiger Olesen, formand, Kristelig Fagbevægelse
2 kommentarer » Læs mere…