24. oktober 2012

Godt nyt for ledige

Ros til regeringen for det nye initiativ til at få langtidsledige i job ved at præmiere arbejdsgivere, der prioriterer at ansætte langtidsledig,  med op til 25.000 kroner om året. Og ekstra ros for, at jobbet også tæller med til at genoptjene retten til dagpenge.


 

Situationen for de ledige, der står til at miste dagpengene, er så alvorlig, at alle tiltag, der kan forhindre det, skal hilses velkommen. Derfor også dette nye forslag fra regeringen. Ganske vist kan det medføre, at ledige, der ikke er tæt på dagpengegrænsen som andre, bliver forbigået. Men den pris er det værd at betale for at at redde dem, der står helt ude ved kanten af den økonomiske afgrund som følge af, at de ikke længere kan få dagpenge. Det er rimeligt at yde en særlig hjælp til de mest truede.

Gør det lettere at genoptjene retten til dagpenge
En forbedring mere kunne være, at retten til at genoptjene dagpenge også kommer til at gælde for alle typer tilskudsjob, og at man i øvrigt bør kunne genoptjene retten ved at have et halvt års arbejde, og ikke som nu et helt år.

Søren Fibiger Olesen, formand, Kristelig Fagbevægelse

1 kommentarer:

1. november 2012 kl. 23.35 Anita Holt

Der er ingen tvivl om der bør tages yderligere skridt til at forhindre de langtidsledige kommer over kanten, men det her er i det mindste et skridt på vejen.
Det giver A-kasserne noget mere at arbejde med og nogle forhold der kan afhjælpe de mest akutte problemer for folk der af den ene eller anden grund er nået dertil hvor de er.
Så Søren, keep up the good work og bliv ved med at presse for der skal bedres vilkår for de ledige. Vi i KRIFA er helt sikkert med til at presse på for der skal ske ændringer på fremtidens arbejdsmarked.

Anita Holt, medlem af regionsbetyrelsen i KRIFA i Nordjylland

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.