29. november 2012

Organisationsfriheden får skraldet igen

29. november 2012 blev en sørgelig dag for lønmodtagerne på Restaurant Vejlegården. Arbejdsretten har i store træk sagt god for, at fagforeningen 3F konflikter deres arbejdsplads og den overenskomst og de løn- og ansættelsesvilkår, de er tilfredse med.

Det er lovligt, at 3F inddrager posten i deres sympatikonflikt, så Vejlegården ikke får leveret post. Det er også lovligt, at trykkeriet bag Vejle Amts Folkeblad blev inddraget og næsten fik konsekvensen, at den lokale avis ikke udkom. Det er lovligt, at det statslige jobnet.dk ikke må benyttes til at skaffe arbejdskraft til arbejdspladsen.

Intet nyt under solen
Det er overordnet kendt lovligt i den danske models navn, at friheden for danske lønmodtagere er til forhandling, når blot man som fagforening presser hårdt nok på.

Der er desværre intet nyt under solen. Læsø Garnspinderi blev i 1952 konfliktet og fik en forretningspartners produktion brændt ned efter at have indgået overenskomst med Kristelig Fagforening. Renovationen var den eneste del, der blev kendt ulovligt den dag for 60 år siden.
Igen i dag tager friheden for danske lønmodtagere skraldet. Igen er renovationen det eneste middel, der ikke må tages i brug. Sådan var det i øvrigt også, da restauranterne i Nyhavn blev blokeret. Sådan var det også, da Nørrebro Bryghus blev blokeret.


3F er gået over stregen
Efter i dag står det igen klart, at 3F er gået over stregen med deres chikanelignende opfordringer til kunderne om boykot af Vejlegården. Også under Nørrebro Bryghus-blokaden blev det anført, at 3F gik over stregen på det punkt. Det er en sørgelig kendsgerning, at 3F med over 100 års erfaring på arbejdsmarkedet, stadig ikke spiller inden for de få regler, der trods alt er på den store kampplads, de slås på. Den faglige kamp tager form som ren chikane.

Kold konfrontation tromler dialogen
Jeg synes, det er ærgerligt, at Arbejdsretten ikke har tilpasset sig ændringerne på arbejdsmarkedet. Krifa har forsøgt med dialog i forhold til 3F, så vi på fagforeningssiden kunne respektere hinandens overenskomster. Men uden held. Den danske model sørger for, at arbejdsmarkedets parter selv løser problemerne.

Behov for politisk løsning
I dag har vi igen set, hvordan sådan en problemløsning finder sted. Når nu arbejdsmarkedet på en lille restaurant i Vejle ikke selv kan finde en løsning, må der komme en politisk begrænsning af blokaderetten de steder, hvor der allerede er indgået overenskomst.

Søren Fibiger Olesen, formand, Kristelig Fagbevægelse3 kommentarer » Læs mere…

7. november 2012

Krifa tæller i individer

215.000 danskere er med i Krifa. Et højt antal, men bag hvert tal er der en individuel person. En kunde med sine personlige ønsker og behov, som de har krav på, at vi forholder os til. Vores kunder skal ikke tilpasse sig vores systemer. Det er os, der skal tilpasse vores systemer til vores kunder.

Men selvom alle vores kunder er unikke personer, har de også mange ting tilfælles. De har brug for at vide sig sikre på hjælp fra jurister og advokater, hvis de får problemer med deres arbejdsgivere. Det sørger vores 70 advokater og juridiske konsulenter for. Og en milliard kroner er, hvad de har skaffet vores kunder i erstatninger i løbet de seneste tre år.

Let at få fat i
Hvis man er ledig, gælder det også generelt, at man gerne vil have hjælp til at komme i job igen. Det får man også som kunde hos os. Hvert år er vi med til at hjælpe 33.000 i job.

Det er også vigtigt for alle, at vi er lette at få fat i. Derfor har vi åbent på telefonen fra klokken 7 til 22 på alle ugens hverdage. Og 800.000 gange om året er der en af vores kundekonsulenter, der tager telefonen for at høre "hvad kan vi gøre for dig?"

Tilfredshed og vækst
Den personlige tilgang, vi har til vores kunder, er jeg også sikker på er en væsentlig forklaring på, at vi har meget tilfredse kunder og fremgang år efter år. Vores kunder er så tilfredse med os, at 9 ud af 10 af dem vil anbefale os til andre. Vores fremgang har placeret os helt i toppen af danske fagbevægelser. Kristelig A-kasse er landets 3. største a-kasse, og Kristelig Fagforening er den 4. største fagforening.

Du kan her læse mere om, hvordan vi giver vores kunder en personlig service.

Søren Fibiger Olesen, formand Søren Fibiger Olesen
Skriv kommentar » Læs mere…