28. december 2012

Et nyt år betyder nye muligheder

På tirsdag skriver vi 2013 og står overfor et nyt blankt år. Vil det blive et bedre år end 2012?

Hvad mon der sker i mit liv? Hvad sker der på mit arbejde? Skal der fyres, eller vender konjunkturerne? Kan jeg overhovedet finde et arbejde, og hvad sker der, når jeg har været ledig i to år og ikke længere kan få dagpenge? Hvad gør politikerne?  Redder de mig på målstregen eller ... Ja spørgsmålene kan være mange og vi kender vi ikke svarene i detaljer.

Vælg den positive attitude
Uanset hvad der sker og hvilken forandring vi står overfor, er der ting, vi selv kan gøre, og som vil forbedre vores situation. Vi kan vælge vores attitude! Hvis vi ser forandringer med en lys, nysgerrig og positiv attitude; hvis vi ser på forandringer som en mulighed i stedet for en hindring, så kommer vi langt nemmere igennem forandringen og får vendt noget, som kan være negativt, til noget, der bliver positivt.

Krifa hjælper dig
Fra Krifas side vil vi gerne forpligte os på at hjælpe dig.  Vi vil gøre,  hvad vi kan for at hjælpe dig, der er jobsøgende, til at finde et job. Dig, der er ved at bukke under på grund af forandringer, vil vi hjælpe igennem vores hotline ”Jobtrivsel”; og har du ansættelsesretlige problemer med din arbejdsgiver, så står vores advokater klar til at hjælpe dig.

Vi forbedrer dine forhold
Vi forhandler overenskomster i starten af året, som skal forbedre nogle kunders arbejdsvilkår.  Vi vil vedvarende tale med politikerne om nødvendige strukturelle ændringer på arbejdsmarkedet og i beskæftigelsespolitikken, så dine forhold må blive bedre.

Godt nytår!

Søren Fibiger Olesen, formand, Kristelig Fagbevægelse
Skriv kommentar » Læs mere…

21. december 2012

Enklere regler, tak

Forleden var jeg til en konference, hvor beskæftigelsesminister Mette Frederiksen sagde, at regler skal give mening, og at hun ellers vil af med dem. Det har Krifa nu fulgt op på. Vi har sendt hende et brev med en oversigt over overflødige, uforståelige eller ulogiske regler.

Vi foreslår blandt andet:
  • Afskaf G-dage for tilkaldevikarer. G-dagene gør, at mange arbejdsgivere slet ikke vil ansætte vikarer, for når de stopper igen, skal arbejdsgiveren betale dem dagpengegodtgørelse de første tre dage, de er ledige.
  • Ophæv reglen om, at man ved en ansættelse på mindre end 37 timer, skal have en frigørelsesattest inden for fem uger. Lad det være sådan, at man altid kan sige op uden varsel, hvis man er ansat på mindre end 37 timer om ugen.
  • Gør reglerne om 6-ugers selvvalgt uddannelse som ledig mere fleksible, så højtuddannede ikke er afskåret fra en række uddannelser.
  • Drop kravet om, at ledige skal tjekke jobopslag på jobnet.dk hver syvende dag. Det opleves som ren kontrol.
  • Gør det til en gyldig grund at sige sit job op pga. et psykisk dårligt arbejdsmiljø, så man ikke - som nu - får en karantæne i dagpengene på 111 timer.
  • Opgiv kravet om, at man kun kan være deltidsforsikret i en a-kasse, hvis man står til rådighed for arbejdsmarkedet i mindst 30 timer om ugen. Det skal også være muligt at være dagpengeforsikret, hvis man for eksempel ikke kan arbejde mere end 20-25 timer om ugen.
  • Suspendér her i en tid med høj ledighed, at man kun kan få supplerende dagpenge i 30 uger.
Dine erfaringer
Du er muligvis løbet ind i andre regler, du oplever som meningsløse eller bureaukratiske. Fortæl om dem, og det kan måske blive første skridt til, at der bliver gjort noget ved dem.

Erik Bertelsen, politisk konsulent, Kristelig Fagbevægelse
Skriv kommentar » Læs mere…

10. december 2012

Mobbefri zone


På en folkeskole et stykke fra, hvor jeg bor, står der et skilt med teksten ”Mobbefri zone”. Man træder altså ind i en ny zone, når man går ind i skolegården og ind på skolens område. Skiltet får mig til at tænke lidt over, om den store zone der ligger udenfor den lokale skole og den lokale skolegård, den zone vi også kunne kalde for samfundet, modsat da må betegnes som mobbezone? Forhåbentligt er det ikke sådan.

Mobning skal bekæmpes overalt
Jeg synes det er glædeligt, at vi som samfund gør en aktiv indsats for at bekæmpe en hver form for mobning og chikane i skolerne. Ingen børn har fortjent at blive mobbet. Men vi skal som samfund også sikre, at den mobbefri zone ikke kun omfatter børnenes verden, men også omfatter det arbejdsmarked, hvor vi voksne har vores daglige virke.

Der mobbes på arbejdspladserne
En undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for arbejdsmiljø peger på, at knap 2 % af den arbejdende befolkning har følt sig udsat for mobning dagligt eller ugentligt i løbet af et år. Undersøgelsen peger også på, at mobningen især foregår blandt kollegaer. Hele 71,5 % af dem, der bliver mobbet, føler sig mobbet af kollegaerne på arbejdspladsen.

Mobning gør folk syge
2 % lyder måske ikke af meget, men for den enkelte, kan mobning få vidtrækkende konsekvenser, som i høj grad også har negativ indvirkning på arbejdsmiljøet i almindelighed og for den enkelte medarbejder i særdeleshed. F.eks. har mobbeofre langt flere søvnproblemer og andre stress-symptomer end andre. Endelig har de, der bliver mobbet ugentligt eller dagligt op til 50 % flere sygedage end deres kollegaer.

Krifa tager mobning alvorligt
Som Danmarks 3. største a-kasse og 4. største fagforbund, tager Kristelig Fagbevægelse mobning særdeles alvorligt og vi mener, at alle danskere har krav på en mobbefri hverdag. Med vores mere end 200.000 kunder, oplever vi dagligt at få mange spørgsmål, som ikke alle kan besvares ved hjælp af jura og paragraffer. Spørgsmål der f.eks. handler om mobning og om den generelle trivsel på jobbet. Derfor har vi udviklet et produkt, vi kalder Jobtrivsel, fordi vi ønsker at hjælpe vores kunder videre til et arbejdsliv uden mobning og uden stress. Jobtrivselsproduktet giver blandt andet, udover mulighed for råd og vejledning fra vores dygtige jobtrivselskonsulenter, mulighed for tilskud til psykisk krisehjælp.

Hele samfundet som mobbefri zone
I Kristelig Fagbevægelse ønsker vi et samfund, hvor den mobbefri zone ikke er forbeholdt skolen og skolegården, men tværtimod udvides til hele samfundet og til alle danske arbejdspladser. Det har vi alle sammen fortjent.

Christian Borrisholt Steen, Regionsformand for Kristelig Fagbevægelse i Nordjylland2 kommentarer » Læs mere…

1. december 2012

Har du travlt?

Har du travlt?

Julen nærmer sig, men før julefreden kan sænke sig, er der mange, der oplever at have meget travlt. Travlt med at købe gaver, gå til julefrokoster, skrive julekort, bage, pynte, købe juletræ og så videre. Alt sammen noget, vi forbinder med noget positivt, men som alligevel kan blive for meget.

Bare for meget
Sådan kan vi også have det med vores arbejde. Vi kan være glade for det, men det kan også blive for meget. Komme til at fylde for meget, så vi ikke synes, vi har tid til et liv ved siden af. Være med i så mange opgaver, at vi ikke kan overskue det eller nå det.
Nogle af dem, der især risikerer at opleve det her op til jul, er helt sikkert alle dem, der er butiksansatte. Og med den nye lukkelov, der giver alle forretninger mulighed for at have søndagsåbent, som de vil, kan det blive et mere permanent problem for dem.

Alle har travlt
Men frem for at gøre travlhed til et særligt problem for butiksansatte, er det snarere sådan, at travlhed er et særligt problem for os danskere som helhed. Der er jo en grund til, at stress bliver kaldt vor tids folkesygdom. Men hvad er grunden egentlig? Hvor meget er det arbejdets skyld, og hvor meget skyldes, at vi presser mere ind i vores liv, end der er plads til?

Altid arbejde, aldrig fri
I industrisamfundet har der været meget fokus på det fysiske arbejdsmiljø. Men i videnssamfundet har mange et arbejde med flekstid og mulighed for at arbejde hjemmefra. Det er ikke så enkelt at sige, hvornår man har fri, eller hvornår en opgave er løst godt nok.Det skal man lære at tackle, og det vil vi som fagforening give hjælp til at tackle. Blandt andet derfor har vi ansat jobtrivselskonsulenter, du kan ringe til.

Tag en timeout
Efter jul kommer nytår, hvor der er tradition for nytårsforsætter. Har du for travlt, vil jeg foreslå, at du tager en timeout og finder ud af hvorfor – hvad skyldes, at du har for meget på programmet, og hvad skyldes dine arbejdsforhold. Og at du lægger en plan for at komme ud af travlheden. I det omfang den skyldes forhold ved dit arbejde, står vi til din rådighed.

Af Søren Fibiger Olesen, formand for Kristelig Fagbevægelse
Skriv kommentar » Læs mere…