24. januar 2013

Brand og blokade


Hvad mener Krifa om 3F's blokade af Restaurant Vejlegården, efter at politiet mistænker Amin Skov for selv at have sat brand på restauranten? Det samme, som vi hele tiden har ment: At når en virksomhed allerede har en overenskomst, er det alt for voldsomt at bruge blokadevåbnet for at få virksomheden til at skifte til en anden fagforenings overenskomst.

Tingene skal holdes adskilt. Opklaringen af branden er en sag for politiet, og den lader vi dem om. Noget andet er, at uanset hvad årsagen til branden er, har den ikke nogen betydning for vores mening om 3F's blokade af restauranten: At den er urimelig, og at den ikke burde være lovlig.

Tager os af de ansatte
Som fagforening med overenskomst på Vejlegården er vores opgave at tage vare på de ansatte. Det gør vi bl.a. ved at tilbyde samtaler med jobtrivselskonsulenter. Og det gør vi ved at arbejde politisk for at få lignende blokader gjort ulovlige.

Debat i P4
Jeg har set medier skrive, at Krifa nu skulle have klappet i. Det har vi overhovedet ikke. Du vil stadig høre os tale højt og tydeligt for frihed på arbejdsmarkedet. Alle lønmodtagere skal frit kunne vælge a-kasse og fagforening, alle arbejdsgivere skal frit kunne vælge arbejdsgiverorganisation og overenskomstpart. Det skal jeg også tale om i P4 på lørdag 26. januar fra klokken 12.30 til 13.00.
Søren Fibiger Olesen, formand, Kristelig Fagbevægelse
2 kommentarer » Læs mere…

9. januar 2013

Forkortet dagpengeperiode kræver regelændring

Nu er det alvor. Konsekvensen af den forkortede dagpengeperiode synliggøres dagligt i historier om mennesker, der har mistet dagpengeretten og står uden forsørgelse.
Danskere har også tidligere mistet retten til dagpenge, men ikke i det antal vi ser nu.
I Kristelig A-kasse oplever vi også de nye realiteter. Ugentligt må vi meddele en række kunder, at de ikke kan få dagpenge mere. Det er virkelig en ulykkelig situation. Heldigvis oplever vi også, at mange kommer i arbejde, inden dagpengefælden klapper. En opgørelse fra jobindsats.dk viser, at vores kunder ligger næsten helt i top, når det gælder om at finde job/påbegynde uddannelse, inden de mister retten til dagpenge.

10.000 ubesatte job
Samtidig med, at ledigheden stiger, og mennesker mister deres forsørgelsesgrundlag, viser en undersøgelse fra Arbejdsmarkedsstyrelsen, at næsten 10.000 job ikke kunne besættes i efteråret 2012. Hvordan i alverden hænger det sammen? Er der tale om job, der er så specialiserede, at det ikke er til at finde egnet arbejdskraft? Tilsyneladende ikke – der er tale om job i brede brancher som bygge- og anlæg, rengøring, butiksområdet og på faglærte områder som tømrer, murer eller kok. Er det a-kasser og jobcentre, der har svigtet deres ansvar og været for dårlige til at matche jobsøgende mennesker med opslåede job? Givetvis kan vi gøre det endnu bedre, end vi gør nu – og det knokler Kristelig A-kasse for hver dag.

Genoptjeningskravet bør ændres
Men der er også noget galt med reglerne. En del af de job, der er svære at få besat, er midlertidige – fx sæsonarbejde. Reglerne siger, at man skal have arbejde i minimum 52 uger for at genoptjene retten til dagpenge. Det vil sige, at hvis man tager et sæsonarbejde i fx 28 uger, har man ikke optjent ret til at få dagpenge, hvis man efterfølgende skulle stå uden job igen. Derfor fravælger nogle de midlertidige ansættelser i håbet om at finde noget længerevarende, og det er rigtig skidt. Siden vedtagelsen af dagpengereformen har vi - sammen med mange andre a-kasser – vedholdende peget på, at reglerne omkring genoptjeningskravet bør ændres:
- Genoptjeningskravet bør halveres fra 52 til 26 uger
- Ansatte i tilskudsjob og jobrotation bør optjene dagpengeret

Søren Fibiger Olesen, formand, Kristelig Fagbevægelse

9 kommentarer » Læs mere…

3. januar 2013

Drillenisser på spil i SF

Da der gik lidt ”agurketid” i perioden mellem jul og nytår var SF's formand erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen ude med riven efter Krifa.

Hun sagde blandt andet, at hun betragter Krifa som et forsikringsselskab fremfor en fagforening, og at hendes sympati ligger hos den etablerede fagbevægelse.

Det er en retorik vi er vant til, når folk er pressede. Det må man sige, at SF er for tiden. Men det er alligevel utroligt, at Annette Vilhelmsen vil gøre sig til dommer over, hvem der er en rigtig, og hvem der ikke er en rigtig fagforening. Det svarer til, at jeg hævder, at SF ikke er noget rigtigt parti, fordi de er socialister. Det gør jeg selvfølgelig ikke, fordi jeg er tror på demokratiet. Og jeg tror på, at folk skal have lov at stemme på, hvem de vil, og melde sig ind i den forening, som de har lyst til.
Det groteske er, at Annette Vilhelmsen påstande er rettet mod en fagforening, som giver de samme ydelser som alle andre fagforeninger
  • Krifa har de seneste 3 år har skaffet 1 mia. kr. i erstatninger til vores kunder. Det er dobbelt så meget, som vores kunder har betalt i kontingent.
  • Krifa har forhandlet mere end 1000 overenskomster.
  • Krifa har tillidsfolk.
  • Krifa yder juridisk bistand.
Bakker op om formanden
Værre blev det, da SF's arbejdsmarkedspolitiske ordfører Eigil Andersen var ude at bakke sin formand op. Han sagde blandt andet, at Krifa skader lønmodtagerne i Danmark, og Krifa må ikke kalde sig kristelig, for da Jesus gik rundt på jorden, talte han ikke om fagforeninger.
Det er udtalelser, som er beskæmmende for et politisk partis arbejdsmarkedspolitiske ordfører. Hvordan kan man udtale, at en fagforening, som mere end to hundredetusinde danskere mener varetager deres faglige interesser, skader lønmodtagerne i Danmark?
Mon det næste Eigil Andersen langer ud efter er Kristeligt Dagblad? Er denne avis skadelig for nyhedsformidlingen i Danmark? For Jesus talte heller ikke om aviser, da han gik på jorden.

Fælles udfordringer
Det er på tide, at SF accepterer og tolererer andre interesser på arbejdsmarkedet end de traditionelle socialistiske fagforeninger.
Det danske arbejdsmarkedet står over for store udfordringer – ikke mindst, når det handler om at skabe nye arbejdspladser.
Det er en fælles udfordring for alle faglige organisationer og for alle politiske partier. Lad os stå sammen om at løse dem i stedet for at bekæmpe hinanden.

Rolf Weber, politisk konsulent, Krifa6 kommentarer » Læs mere…