8. februar 2013

Adgang for alle – også prostituerede

I Krifa møder vi vores kunder i øjenhøjde. Vi møder dem menneske til menneske, og vi tager udgangspunkt i den enkeltes situation.

Jeg kan uden at blinke sige, at en lavtlønnet ufaglært får samme behandling som en højtlønnet funktionær.

Det er den menneskelighed, der udspringer af Krifas værdier i et kristent livs- og menneskesyn. Det, at du ikke er noget i kraft af, hvad du er på dit job, men i, hvem du er som menneske. Det at have en individuel og værdifuld tilgang til hinanden.

Prostituerede er velkomne
Ingen tvivl om, at prostitution er problematisk. Det er forbundet med kriminalitet og menneskelige omkostninger. Når jeg alligevel melder ud, at prostituerede er velkomne i Krifa, er det ikke en blåstempling af prostitution.
Vi tager ikke stilling til, om købesex skal kriminaliseres, eller prostitution legaliseres. Det må politikerne afgøre. Hvis samfundet legaliserer prostitution og sidestiller det med andre erhverv, så er det min holdning, at prostituerede skal bydes velkommen i Krifa.

Ikke dømme, men hjælpe
Vi forholder os ikke til menneskers gerninger eller holdninger. Vi er ikke sat i verden for at dømme folk, men for at hjælpe. Som arbejdsmarkedsorganisation skal vi hjælpe det enkelte menneske - lige præcis der, hvor den enkelte har behov for hjælp. Det gør vi uden at kigge på folks jobtitel, status – eller visse dele af samfundets holdning til, hvad vi skal mene om dem.

Respekt i alle relationer
Krifa sætter menneskeværd og respekt i alle relationer højt. Om de prostituerede så var uønskede alle andre steder, vil vores dør stadig stå vidt åben. Sådan fungerer vores menneskesyn i praksis, og det har jeg det rigtig godt med.

Søren Fibiger Olesen, formand, Kristelig Fagbevægelse2 kommentarer:

12. februar 2013 kl. 13.20 Karin Lautrup Ramachandra

Det er en selvfølge, at vi skal holde af vore medmennesker - de prostituerede - og at vores omsorg skal komme til udtryk ikke bare i ord men i gerning.

Men man behøver ikke at være en kristen for at se, at det at støtte og underbygge for slet ikke at tale om at lave profit på destruktiv adfærd, som Krifa er rede til, er en helt anden sag.

Legalisering af prostitution laver ikke om på, at det er et hverv, hvor langt de fleste er allerede brudte, sårbare mennesker, der nu videre udnyttes, nedgraderes og ødelægges.

At fordømme et erhverv som destruktivt er ikke at fordømme det menneske, der arbejder ved det, tværtimod!
At offentliggøre protest mod det, derimod, sammen med at kæmpe for åbne døre for andet arbejde, det er næstekærlighed.

Karin Lautrup Ramachandra.

13. februar 2013 kl. 17.43 Søren Mogensen

Dette er en holdning jeg kan forstå og støtte op bag. Jeg er heller ikke den store tilhænger af at prostitution skal forblive lovligt, men så længe at det er lovligt, skylder vi så gode forhold som muligt til dem der er prostituerede.
Personligt tror jeg at ordnede arbejdsmarkedsforhold også kan være med til at bryde bagmændenes magt. Som situationen er i dag virker det som om at det er et emne som samfundet helst ikke ønsker at forholde sig til, og det gøres bedst ved at acceptere prostitutionen, men så skal vi helst heller ikke snakke mere om det.

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.