21. marts 2013

Friheden i fremgang, men ...


Har det været syv fede år – de syv år, der er gået, siden eksklusivaftalerne blev gjort ulovlige i foråret 2006? Både ja og nej, for færre bliver udsat for fagforeningspres, men nogle bliver det stadigvæk.

Da eksklusivaftalerne stadig var lovlige, følte hver femte lønmodtager sig presset til at være med i en bestemt fagforening. Det er nu faldet til, at det er hver syvende.

Men det svarer faktisk til 322.000 personer. Det er mange – og for mange. Det er en menneskeret frit at kunne vælge, hvilke foreninger – også fagforeninger – man vil være med i, og hvilke man ikke vil være med i.

Menneskerettigheder er fundamentale og skal ikke blot gælde for så mange som muligt. De skal gælde for alle. Og hvis ikke de gør det, er det et problem.

Frihedskampen fortsætter
Fagforeningsfriheden har bredt sig. Men den er ikke helt udbredt endnu. Derfor fortsætter vi frihedskampen.

Vi mener, at næste skridt kan være en udvidelse af forskelsbehandlingsloven. Nu forbyder den diskriminering på grund af alder, race, tro, politisk overbevisning osv. Vi mener, den skal udvides til også at forbyde diskriminering på grund af valg af fagforening.

Forbyd fagforeningsdiskriminering
Det forslag skal Folketinget tage stilling til i den kommende tid, for de konservative har netop foreslået, at forskelsbehandlingsloven også kommer til at forbyde fagforeningsdiskriminering.

Det vil give os endnu et juridisk værktøj til at forsvare vores kunder. Men vi står heller ikke tomhændet nu. Så kontakt os, hvis du udsættes for fagforeningspres, og vi vil gøre, hvad vi kan, for at hjælpe dig.

Søren Fibiger Olesen, formand, Kristelig Fagbevægelse
2 kommentarer » Læs mere…

13. marts 2013

3F lyver og vildleder i ny kampagne


I 3F’s seneste radiokampagne fortæller de om en kvinde i et fleksjob, som fik 120.000 kr. i erstatning, fordi hun skulle aflønnes efter en 3F-overenskomst i stedet for en Krifa- overenskomst.

Det er løgn

Men kvinden der bruges i radiokampagnen er ikke Krifa-kunde, og arbejdsgiveren har ikke overenskomst med Krifa.
Krifa har aldrig været inddraget i denne sag, men arbejdsgiveren har åbenbart brugt en af vores overenskomster som et ta-selv-bord, hvilket i sig selv er helt uacceptabelt. Arbejdsgiveren aflønnede ikke en gang efter mindstelønnen i denne overenskomst.Det sagde Retten
Når der ikke er indgået en overenskomst på en virksomhed, skal fleksjobbere normalt aflønnes efter den mest gængse overenskomst på området. Derfor fik 3F medhold i, at kvinden skulle have været aflønnet efter normallønssatsen i en 3F overenskomst.

Er Krifas overenskomst dårlig
Nej, hvis kvinden havde været kunde hos os og hvis vi havde været inddraget, havde sagen udviklet sig anderledes. Er man i et fleksjob, skal man ikke acceptere at blive aflønnet efter en mindsteløn. Vi har f.eks. i et andet tilfælde været med til at fastsætte lønnen for en kunde i et fleksjob til 150 kr., selvom mindstelønnen i den konkrete overenskomst sagde 118 kr. i timen.

Krifas kommunikation
Vi ønsker ikke at deltage i en debat på det niveau 3F kommunikerer på. Men vi vil gerne være med til at fortælle sandheden, så ikke 3F’s påstande står uimodsagt. Hvis vi havde fået chancen, kunne vi have hjulpet den pågældende kvinde i fleksjob mindst lige så godt som 3F.

Allan Bruhn, politisk konsulent, Krifa
6 kommentarer » Læs mere…

1. marts 2013

Regeringen har udvist mod

Dette var ugen, hvor regeringen kom med udspil til en kontanthjælpsreform og en vækstpakke.

Vi vil gerne rose regeringen for det mod, den udviser med disse udspil.
Det handler om jobskabelse
Hele omdrejningspunktet for vækstpakken er at skabe flere arbejdspladser i Danmark. Regeringens mål er 150.000. Det er godt og nødvendigt, at der handles proaktivt fra regeringens side i forhold til jobskabelse i Danmark. Helt konkret er det glædeligt, at regeringen sætter 1 mia. kr. af til mere og bedre voksen- og efteruddannelse.

God tilgang
”Dem, der kan, skal. Dem, der ikke kan, skal have bedre hjælp, end de får i dag. Unge, der kan tage en uddannelse, skal i uddannelse. Voksne, der kan arbejde, skal i arbejde. Og mennesker, der har behov for hjælp for at komme tættere på en uddannelse eller et job, skal have en bedre indsats end den, de får i dag”. Det er grundtankerne i kontanthjælpsreformen, og den tilgang kan vi kun bakke op.

Fint med individuelle løsninger
Det er rigtigt at udfordre dem, der med den rigtige indsats kan finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Og det er rigtigt at tage særligt hånd om dem, der ikke kan – endnu.

Det er også meget glædeligt, at beskæftigelsesminister Mette Frederiksen vil gøre op med systemtænkningen i kontanthjælpssystemet. I stedet for at putte mennesker i kasser skal der fremover tages udgangspunkt i det enkelte menneskes kompetencer og konkrete udfordringer.

Drop også systemtænkning over for ledigeVi vil gerne opfordre ministeren til også at gøre op systemtænkningen i dagpengesystemet. Også her bør vi i langt højere grad tage udgangspunkt i det enkelte menneskes potentiale og situation frem for procedurer og systemer.

Krifas bud på ny retning i beskæftigelsespolitikken.

Søren Fibiger Olesen, formand, Kristelig Fagbevægelse
Skriv kommentar » Læs mere…