13. marts 2013

3F lyver og vildleder i ny kampagne


I 3F’s seneste radiokampagne fortæller de om en kvinde i et fleksjob, som fik 120.000 kr. i erstatning, fordi hun skulle aflønnes efter en 3F-overenskomst i stedet for en Krifa- overenskomst.

Det er løgn

Men kvinden der bruges i radiokampagnen er ikke Krifa-kunde, og arbejdsgiveren har ikke overenskomst med Krifa.
Krifa har aldrig været inddraget i denne sag, men arbejdsgiveren har åbenbart brugt en af vores overenskomster som et ta-selv-bord, hvilket i sig selv er helt uacceptabelt. Arbejdsgiveren aflønnede ikke en gang efter mindstelønnen i denne overenskomst.Det sagde Retten
Når der ikke er indgået en overenskomst på en virksomhed, skal fleksjobbere normalt aflønnes efter den mest gængse overenskomst på området. Derfor fik 3F medhold i, at kvinden skulle have været aflønnet efter normallønssatsen i en 3F overenskomst.

Er Krifas overenskomst dårlig
Nej, hvis kvinden havde været kunde hos os og hvis vi havde været inddraget, havde sagen udviklet sig anderledes. Er man i et fleksjob, skal man ikke acceptere at blive aflønnet efter en mindsteløn. Vi har f.eks. i et andet tilfælde været med til at fastsætte lønnen for en kunde i et fleksjob til 150 kr., selvom mindstelønnen i den konkrete overenskomst sagde 118 kr. i timen.

Krifas kommunikation
Vi ønsker ikke at deltage i en debat på det niveau 3F kommunikerer på. Men vi vil gerne være med til at fortælle sandheden, så ikke 3F’s påstande står uimodsagt. Hvis vi havde fået chancen, kunne vi have hjulpet den pågældende kvinde i fleksjob mindst lige så godt som 3F.

Allan Bruhn, politisk konsulent, Krifa

6 kommentarer:

14. marts 2013 kl. 10.30 3F

3F lyver og vildleder ikke. Vi har ikke hævdet, at kvinden var Krifa-medlem, men vi konstaterer, at hun har fået for lidt i løn, fordi arbejdsgiveren valgte at aflønne hende efter Krifa’s overenskomst i stedet for 3Fs overenskomst.

Det er Byretten, der har afgjort sagen og har dømt arbejdsgiveren til at efterbetale 125.000 kroner til kvinden. Eller sagt med andre ord: 3F hjælper dig til en ordentlig løn, som er betydeligt højere end lønningerne i Krifa’s overenskomster.

Læs mere om hele sagen her: http://www.fagbladet3f.dk/nyheder/fagligt/8746eb677787411e86ec45cbb134a55a-20121116-3fs-overenskomst-er-120000-kroner-mere-vrd-end-krifas

14. marts 2013 kl. 16.35 Anonym

Lad mig først starte med at slå fast, at jeg ikke er medlem af hverken 3F eller Krifa.

Ovennævnte oplysninger er dog IKKE korrekte. Der stod intet i lovgivningen om fleksjob før 1. januar 2012, at en fleksjobber skulle aflønnes efter gængse overenskomst på området.

Der stod til gengæld, at en arbejdsgiver kun kan få tilskud til startlønnen eller mindstelønnen på et givent område efter tilsvarende overenskomst på et ikke overenskomstdækket område.

Om fleksjobberen får mindstelønnen eller en højere løn, er en sag mellem fleksjobberen og arbejdsgiveren, og er derfor ikke noget en fagforening kan pålægge en arbejdsgiver - og da slet ikke en arbejdsgiver uden overenskomst.

14. marts 2013 kl. 20.53 Anonym

Jeg er simpelt hen så super træt af 3F's måde at opføre sig på!!!

19. marts 2013 kl. 17.18 Anonym

Og så går 3F selvfølgelig ind og begynder at angribe Krifa med det samme .. Selvom at arbejdsgiver IKKE , og jeg gentager IKKE havde tegnet overenskomst med Krifa.

SKAM JER 3F ! SKAM JER ! Hold nu jeres snude for jer selv , og se hvor i bærer jer selv hen nu med løgne og falske beskyldninger !

27. marts 2013 kl. 12.30 Anonym

Uanset hvad hvem der har vildledt, så berettiger det ikke til selvjustis mod fagfolk. Det står jo også klart at der skal ske noget på fagforeningsområdet som oppositionspartiet Venstre har luftet fornyligt, men det sker først efter et politisk systemskifte i forbindelse med et Folketingsvalg & ikke før. Hvis 3F har vildledt med erstatningspåstanden er det en afskyelig tanke og metode at hverve kunder på. Ærlighed varer længst. Men Vejlegården er ikke glemt.

10. april 2013 kl. 10.03 Anonym

3F er i gang med, at grave deres egen grav med alle deres løgnagtige kampanger. Den helt almindelige dansker har aldrig brudt sig om, når "den store" tryner den "lille" - Lad dem endelig fortsætte de røde pampere.

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.