1. marts 2013

Regeringen har udvist mod

Dette var ugen, hvor regeringen kom med udspil til en kontanthjælpsreform og en vækstpakke.

Vi vil gerne rose regeringen for det mod, den udviser med disse udspil.
Det handler om jobskabelse
Hele omdrejningspunktet for vækstpakken er at skabe flere arbejdspladser i Danmark. Regeringens mål er 150.000. Det er godt og nødvendigt, at der handles proaktivt fra regeringens side i forhold til jobskabelse i Danmark. Helt konkret er det glædeligt, at regeringen sætter 1 mia. kr. af til mere og bedre voksen- og efteruddannelse.

God tilgang
”Dem, der kan, skal. Dem, der ikke kan, skal have bedre hjælp, end de får i dag. Unge, der kan tage en uddannelse, skal i uddannelse. Voksne, der kan arbejde, skal i arbejde. Og mennesker, der har behov for hjælp for at komme tættere på en uddannelse eller et job, skal have en bedre indsats end den, de får i dag”. Det er grundtankerne i kontanthjælpsreformen, og den tilgang kan vi kun bakke op.

Fint med individuelle løsninger
Det er rigtigt at udfordre dem, der med den rigtige indsats kan finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Og det er rigtigt at tage særligt hånd om dem, der ikke kan – endnu.

Det er også meget glædeligt, at beskæftigelsesminister Mette Frederiksen vil gøre op med systemtænkningen i kontanthjælpssystemet. I stedet for at putte mennesker i kasser skal der fremover tages udgangspunkt i det enkelte menneskes kompetencer og konkrete udfordringer.

Drop også systemtænkning over for ledigeVi vil gerne opfordre ministeren til også at gøre op systemtænkningen i dagpengesystemet. Også her bør vi i langt højere grad tage udgangspunkt i det enkelte menneskes potentiale og situation frem for procedurer og systemer.

Krifas bud på ny retning i beskæftigelsespolitikken.

Søren Fibiger Olesen, formand, Kristelig Fagbevægelse

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.