30. april 2013

Konfrontation eller dialog


Arbejdernes internationale kampdag. Sådan kaldes 1. maj. Men det er en sandhed med modifikationer, for det er ikke alle arbejdere, der er enig i den klassekampsideologi, der udspiller sig 1. maj.

Kristelig Fagbevægelse mener ikke, at en kamp for lønmodtagerinteresser er ensbetydende med klassekamp og konfrontation. Vi går ind for dialog og de stærke argumenters magt.

Samme mål, andre midler
Når Kristelig Fagbevægelse ikke tager del i 1. maj-demonstrationerne, er det ikke udtryk for, at vi ikke kæmper lønmodtagernes sag. Det er udtryk for, at vi gør det på en anden måde og med andre midler end de socialistiske fagbevægelser.

Dialogsynet
Vores arbejdsmetode kalder vi dialogsynet. Det dækker over, at vi repræsenterer lønmodtagernes stemme over for arbejdsgiverne, men at vi ikke ser arbejdsgiverne som fjender, der skal bekæmpes, men som samarbejdsparter, vi kan forhandle med.

Tre vindere
Dialogsynet giver tre vindere i modsætning til at true med strejke og lockout.

Lønmodtagerne og arbejdsgiverne vinder på, at de ikke kaster hinanden ud i en mere eller mindre hadefuld konflikt, der belaster deres relation ikke bare under, men også lang tid efter en overstået konflikt.

Den tredje vinder er samfundet, fordi dialogsynet ikke tager nogen sagesløse tredjeparter som gidsler.

Moderne og konstruktivt
Kristelig Fagbevægelse mener, dialogsynet er den moderne og konstruktive måde at forhandle og løse konflikter på.

Søren Fibiger Olesen, formand, Kristelig Fagbevægelse
Skriv kommentar » Læs mere…

25. april 2013

Så gik den ikke længere


Børn, forældre, bedsteforældre, lærere og arbejdsgivere. Alle var kørt trætte i konflikten. Og af hensyn til alle parter er det godt, at regeringen nu har grebet ind.

Modellen slog ikke til
Den danske models principper om, at arbejdsmarkedets parter selv løser deres konflikter holdt ikke. Fire ugers udmattelseskrig med børnene som gidsler, fik med regeringens indgreb torsdag sin afslutning. Det vigtigste er nu, at der nu bliver skabt et arbejdsklima på de enkelte skoler, hvor alle samarbejder om at udvikle det maksimale potentiale i de børn, som er vores fremtid.

Dialogsyn er vejen frem
Samtidig bliver jeg også nødt til endnu engang at slå et slag for, at der findes andre måder at løse konflikter
på end den langvarige konflikt mellem lærerne og KL. Vi tror på, at konflikter skal løses via dialog – og i yderste konsekvens hos en dommer. Ansatte og arbejdsgivere er ikke hinandens modsætninger - men
hinandens forudsætninger. Det kalder vi vores dialogsyn, og det har vi praktiseret i 114 år. Moderne mennesker må kunne tale sig til rette. Vi har haft lock-out i fire uger, og man har haftdet indtryk, at parterne end ikke forsøgte at tale sammen. Det er ikke rimeligt. Og det må give stof til eftertænke om, hvordan vi i fremtiden skal løse konflikter på det danske arbejdsmarked.

Søren Fibiger Olesen, Landsformand Krifa

Skriv kommentar » Læs mere…

16. april 2013

Fornyelse af den danske model, tak!


”Den danske model” bliver vendt, drejet og betragtet fra alle sider i disse dage. Er den truet? Skal den gøres mere up to date? Bør den aflives? Eller er den urørlig og god?


Lockouten af 54.000 lærere har i den grad fået sindene i kog og gang i diskussionen om den danske model: Kan det være rigtigt, at lockout og strejke den bedste måde at løse konflikter på? Er det rimeligt, at så mange børn og forældre rammes, fordi to parter ikke kan blive enige? Må regeringen blande sig i konflikten eller ikke?Opdateres til et moderne arbejdsmarked
Krifa mener, det er på tide at modernisere den danske model og opdatere den til arbejdsmarkedet anno 2013. Vi anerkender fuldt ud, at den danske model har været med til at sikre gode forhold på danske arbejdspladser. Men arbejdsmarkedet udvikler sig, og det skal den danske model også.

Dialog frem for kamp
Vi tror på, at konflikter skal løses via dialog – og i yderste konsekvens hos en dommer. Ansatte og arbejdsgivere er ikke hinandens modsætninger - men hinandens forudsætninger. Det kalder vi vores ”dialogsyn”, og det har vi praktiseret i 114 år. Moderne mennesker må kunne tale sig til rette. I den aktuelle situation kører lockout på tredje uge, og man har det indtryk, at parterne end ikke forsøger at tale sammen. Det er ikke rimeligt.

Alle skal have rettigheder
En anden udfordring ved den danske model er, at den ikke sikrer alle på det danske arbejdsmarked. Forholdene på arbejdspladserne bliver bestemt via overenskomster. Men 879.000 mennesker på det private arbejdsmarked har ingen overenskomst. Det betyder, at de kan stå uden basale rettigheder. Derfor mener vi, at de basale rettigheder skal sikres ved lov. Yderligere rettigheder kan forhandles via overenskomster eller ved at den enkelte forhandler med sin arbejdsgiver.

Drop berøringsangsten
Den aktuelle konflikt på lærerområdet er en oplagt mulighed til at se den danske model efter i sømmene.
Vores opfordring til politikerne er: drop berøringsangsten og lad os få en bred og fordomsfri debat om, hvordan vi indretter vores arbejdsmarked bedst muligt.

Af Søren Fibiger Olesen, formand, Kristelig Fagbevægelse
1 kommentar » Læs mere…

4. april 2013

Krifa-lærere holder ikke fri


I flere medier i dag er der en artikel med en overskrift, som kan misforstås. Som om vi opfordrer vores lærer-kunder til at holde fri og få konfliktudbetaling fra os. Men det er ikke korrekt.

Vores lærer-kunder er ikke lockoutet. KL har kun lockoutet medlemmer af Danmarks Lærerforening, Frie Skolers Lærerforening eller Uddannelsesforbundet.

Vores lærer-kunder skal derfor møde på arbejde som sædvanligt, ligesom de lærere, der er tjenestemandsansatte. For de er slet ikke en del af konflikten.

Konfliktudbetaling - kun en mulighed
Men det er korrekt, at der en mulighed for at få konfliktudbetaling fra os. Men ikke sådan, at man kan vælge at holde fri og så få den.

Det er kun en mulighed, hvis der er forhold, som gør, at man finder det umuligt at være på arbejde, fx pga. chikane fra kolleger.

Konfliktudbetaling  - et økonomisk sikkerhedsnet
Det er ikke sådan, at vi med konfliktudbetalingen, blander os i eller gør os til en del af konflikten.

Det eneste, vi gør, er at holde et økonomisk sikkerhedsnet ud under vores kunder, hvis de bliver ramt af konflikten mellem KL og Danmarks Lærerforening på en måde, så de ikke kan passe deres arbejde.

Vores regler for konfliktudbetaling
Hvis man mener, det er tilfældet, skal man kontakte os for at aftale, hvordan man skal forholde sig, og for at høre, om det er muligt at opgive at arbejde og få konfliktudbetaling.

Vi har beskrevet regler for konfliktudbetaling nærmere på vores hjemmeside.

Søren Fibiger Olesen, formand, Kristelig Fagbevægelse

1 kommentar » Læs mere…

2. april 2013

Lockout og strejke er fortidslevn uden funktion


I dag rammes og lammes Danmark af lockout. Lærere, der ikke må komme på arbejde, børn, der må blive hjemme, bedsteforældre og frivilligt foreningsliv, der må træde til, når de vante rammer sættes ud af funktion.

Muligheden for lockout og strejke fremhæves igen og igen som et adelsmærke for den danske model. I Krifa har vi for længst fundet en bedre vej frem for konflikt. Det har altid undret mig, at en konflikt skulle være måden at løse en uoverensstemmelse på.

I den pågældende konflikt for lærerne trak Kommunernes Landsforening lockout-kortet hurtigt.

SF låner Krifa-løsning
Sammen med resten af den danske befolkning er jeg vidne til en af de efter sigende mest karakteristiske og fornemme beføjelser ved ’den danske model’, konfliktretten, men jeg er mildest talt ikke imponeret.

Det er Socialistisk Folkeparti heller ikke. Regeringspartiet, antog i påsken Krifa-skikkelse og lancerede en voldgiftsløsning på lærer-konflikten med forslaget om en opmand. Altså en sagkyndig mand eller kvinde, der afgør tvisten mellem de involverede parter, så domstolene ikke bringes i spil.

Sådan har Krifa gjort det i årevis, men jeg skal være den første til at glæde mig over, at også SF finder inspiration i Krifas indstilling til det danske arbejdsmarked.

Et ulige styrkeforhold
Jeg kan kun håbe, at forslaget vinder indpas om ikke nu, så ved fremtidige konflikter. At vi ikke skal lære vores børn, at er man uenige, er det ok at låse sig inde på hver sit værelse, indtil den ene part løber tør for forsyninger. Sandheden er jo, at den igangværende konflikt er ren skyggeboksning, hvor lærernes strejkekasse langsomt tømmes, mens kommunerne ser millionerne hobe sig op i løn-besparelser.

Lockout og strejke er forældede midler til at løse uoverensstemmelser. Styrkeprøven er spil for galleriet, alt imens danske skoleelever og deres forældre betaler prisen for en konflikt, hvor der på forhånd er fundet en sejrherre, og hvor lærerne og lønmodtager-siden ender som taberne. Et moderne arbejdsmarked kalder på moderne løsninger.

Søren Fibiger Olesen, formand, Kristelig Fagbevægelse

3 kommentarer » Læs mere…