16. april 2013

Fornyelse af den danske model, tak!


”Den danske model” bliver vendt, drejet og betragtet fra alle sider i disse dage. Er den truet? Skal den gøres mere up to date? Bør den aflives? Eller er den urørlig og god?


Lockouten af 54.000 lærere har i den grad fået sindene i kog og gang i diskussionen om den danske model: Kan det være rigtigt, at lockout og strejke den bedste måde at løse konflikter på? Er det rimeligt, at så mange børn og forældre rammes, fordi to parter ikke kan blive enige? Må regeringen blande sig i konflikten eller ikke?Opdateres til et moderne arbejdsmarked
Krifa mener, det er på tide at modernisere den danske model og opdatere den til arbejdsmarkedet anno 2013. Vi anerkender fuldt ud, at den danske model har været med til at sikre gode forhold på danske arbejdspladser. Men arbejdsmarkedet udvikler sig, og det skal den danske model også.

Dialog frem for kamp
Vi tror på, at konflikter skal løses via dialog – og i yderste konsekvens hos en dommer. Ansatte og arbejdsgivere er ikke hinandens modsætninger - men hinandens forudsætninger. Det kalder vi vores ”dialogsyn”, og det har vi praktiseret i 114 år. Moderne mennesker må kunne tale sig til rette. I den aktuelle situation kører lockout på tredje uge, og man har det indtryk, at parterne end ikke forsøger at tale sammen. Det er ikke rimeligt.

Alle skal have rettigheder
En anden udfordring ved den danske model er, at den ikke sikrer alle på det danske arbejdsmarked. Forholdene på arbejdspladserne bliver bestemt via overenskomster. Men 879.000 mennesker på det private arbejdsmarked har ingen overenskomst. Det betyder, at de kan stå uden basale rettigheder. Derfor mener vi, at de basale rettigheder skal sikres ved lov. Yderligere rettigheder kan forhandles via overenskomster eller ved at den enkelte forhandler med sin arbejdsgiver.

Drop berøringsangsten
Den aktuelle konflikt på lærerområdet er en oplagt mulighed til at se den danske model efter i sømmene.
Vores opfordring til politikerne er: drop berøringsangsten og lad os få en bred og fordomsfri debat om, hvordan vi indretter vores arbejdsmarked bedst muligt.

Af Søren Fibiger Olesen, formand, Kristelig Fagbevægelse

1 kommentarer:

17. april 2013 kl. 17.18 Poul Quist Pedersen

Den Danske model trænger til at blive op-to-date med 2013, LO organisationerne lever i det forrige århundrede, lidt under 900.000 danskere er medlemmer af andre fagforeninger, tror LO org. virkelig at de stadigvæk dækker "alle danskernes behov". Vi har fri fagforeningsret ret i Danmark, og alle forforeninger har ret til at tegne overenskomst. Hvorfor er det KUN LO org. der tror de har ret til at tegne en overenskomst. Det skulle indføres ved lov at når der tegnes overenskomst SKAL ALLE fagforeninger deltage

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.