30. april 2013

Konfrontation eller dialog


Arbejdernes internationale kampdag. Sådan kaldes 1. maj. Men det er en sandhed med modifikationer, for det er ikke alle arbejdere, der er enig i den klassekampsideologi, der udspiller sig 1. maj.

Kristelig Fagbevægelse mener ikke, at en kamp for lønmodtagerinteresser er ensbetydende med klassekamp og konfrontation. Vi går ind for dialog og de stærke argumenters magt.

Samme mål, andre midler
Når Kristelig Fagbevægelse ikke tager del i 1. maj-demonstrationerne, er det ikke udtryk for, at vi ikke kæmper lønmodtagernes sag. Det er udtryk for, at vi gør det på en anden måde og med andre midler end de socialistiske fagbevægelser.

Dialogsynet
Vores arbejdsmetode kalder vi dialogsynet. Det dækker over, at vi repræsenterer lønmodtagernes stemme over for arbejdsgiverne, men at vi ikke ser arbejdsgiverne som fjender, der skal bekæmpes, men som samarbejdsparter, vi kan forhandle med.

Tre vindere
Dialogsynet giver tre vindere i modsætning til at true med strejke og lockout.

Lønmodtagerne og arbejdsgiverne vinder på, at de ikke kaster hinanden ud i en mere eller mindre hadefuld konflikt, der belaster deres relation ikke bare under, men også lang tid efter en overstået konflikt.

Den tredje vinder er samfundet, fordi dialogsynet ikke tager nogen sagesløse tredjeparter som gidsler.

Moderne og konstruktivt
Kristelig Fagbevægelse mener, dialogsynet er den moderne og konstruktive måde at forhandle og løse konflikter på.

Søren Fibiger Olesen, formand, Kristelig Fagbevægelse

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.