4. april 2013

Krifa-lærere holder ikke fri


I flere medier i dag er der en artikel med en overskrift, som kan misforstås. Som om vi opfordrer vores lærer-kunder til at holde fri og få konfliktudbetaling fra os. Men det er ikke korrekt.

Vores lærer-kunder er ikke lockoutet. KL har kun lockoutet medlemmer af Danmarks Lærerforening, Frie Skolers Lærerforening eller Uddannelsesforbundet.

Vores lærer-kunder skal derfor møde på arbejde som sædvanligt, ligesom de lærere, der er tjenestemandsansatte. For de er slet ikke en del af konflikten.

Konfliktudbetaling - kun en mulighed
Men det er korrekt, at der en mulighed for at få konfliktudbetaling fra os. Men ikke sådan, at man kan vælge at holde fri og så få den.

Det er kun en mulighed, hvis der er forhold, som gør, at man finder det umuligt at være på arbejde, fx pga. chikane fra kolleger.

Konfliktudbetaling  - et økonomisk sikkerhedsnet
Det er ikke sådan, at vi med konfliktudbetalingen, blander os i eller gør os til en del af konflikten.

Det eneste, vi gør, er at holde et økonomisk sikkerhedsnet ud under vores kunder, hvis de bliver ramt af konflikten mellem KL og Danmarks Lærerforening på en måde, så de ikke kan passe deres arbejde.

Vores regler for konfliktudbetaling
Hvis man mener, det er tilfældet, skal man kontakte os for at aftale, hvordan man skal forholde sig, og for at høre, om det er muligt at opgive at arbejde og få konfliktudbetaling.

Vi har beskrevet regler for konfliktudbetaling nærmere på vores hjemmeside.

Søren Fibiger Olesen, formand, Kristelig Fagbevægelse

1 kommentarer:

4. april 2013 kl. 14.35 Gordon Shumway

Efter som at de øvrige ansatte minus tjenestemændene, ikke må befinde sig på arbejdspladsen pga. lockouten, så kan de vel næppe opleve chikane fra kolleger.

I hos KRIFA var valgt at stå uden for konflikten og dermed skal i også møde ind på jobbet og passe jeres arbejde.

Det kunne evt. være at undervise de ældre elever således at de får de bedste muligheder for at kunne gå til eksamen.

Når man har sagt A - Så må man også sige B

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.