28. maj 2013

Tre gode grunde til at vælge Krifa


Giv tre gode grunde til at vælge Krifa. Det blev jeg bedt om i Go' Morgen Danmark, hvor jeg var i studiet, fordi de nyeste tal fra Danmarks Statistik viser, at Krifa også har haft fremgang i 2012.

Som grund nummer ét til at vælge Krifa nævnte jeg "god pris". Vi giver værdi for pengene. Høj kvalitet og mange tibud til en lav pris.

Det kan vi gøre, fordi vi kun bruger penge på det, vi mener, en a-kasse og fagforening skal beskæftige sig med.

Det er for eksempel at føre sager for vores kunder, når det er nødvendigt for at hævde deres ret over for en arbejdsgiver; og det er at klæde dem på til lønforhandling; give dem karriererådgivning; tjekke deres ansættelseskontrakter og svare på, hvad de har af spørgsmål om deres job.

Derimod bruger vi ikke penge på at støtte politiske partier.

God service
Som grund nummer to til at vælge Krifa nævnte jeg god service. Vores kunder er så tilfredse med os, at 9 ud af 10 vil anbefale os til andre.

Det mener jeg hænger sammen med, at vi har høj kvalitet i vores rådgivning af vores kunder.

Og at vi er til at få fat i, når vores kunder har brug for det. Vi har åbent på vores telefoner fra klokken 7 morgen til 22 aften.

Vi tænker i individer
Som grund nummer tre til at vælge Krifa nævnte jeg, at vi tænker i individer.

Vi møder ikke vores kunder med standardløsninger. Vi tager udgangspunkt i deres ønsker og behov.

Alle mennesker er forskellige. Lønmodtagere er heller ikke en ens grå masse. Derfor betragter vi vores kunder som enkeltstående personer, der har krav på en enestående service.

Se det omtale indslag i Go' Morgen Danmark her.
Søren Fibiger Olesen, formand, Kristelig Fagbevægelse
1 kommentar » Læs mere…

21. maj 2013

Bedre end regeringens udspil


Den nye dagpengeaftale mellem regeringen og Enhedslisten er bedre end regeringens oprindelige udspil .Det gode ved aftalen er, at der nu er politisk flertal for, at de, der mister retten til dagpenge, kan få en arbejdsmarkedsydelse i op til to år. Men det er desværre stadig blot en midlertidig ordning.

I forhold til det oprindelige forslag er det positivt, at det ikke bliver a-kassemedlemmerne, der skal betale for den nye arbejdsmarkedsydelse. Det kunne have haft som konsekvens, at nogle ville fravælge et a-kassemedlemskab , og det havde været til skade for det danske flexicurity-system.

Stadig behov for permanent løsning
Men også den nye aftale er kun en midlertidig ordning, som slutter i 2016. Kristelig Fagbevægelse havde hellere set en permanent løsning, som gjorde længden, man kan få dagpenge, konjunkturafhængig.

Seks ugers selvvalgt uddannelse
At arbejdsmarkedsydelsen blandt andet skal finansieres ved, at man skal være ledig i fire måneder, før man kan komme på en seks ugers selvvalgt uddannelse, er ikke en idé, vi ville være kommet med.

Der er vist bred enighed om, at jo hurtigere, man kan gøre noget for at komme videre, efter at man bliver ledig, jo bedre. Det harmonerer ikke med, at man skal gå ledig i fire måneder, før man kan komme på en uddannelse, der kan være vejen til et nyt job.

I øvrigt mener vi, at det ikke er et mål i sig selv at komme hurtigt i gang med en selvvalgt uddannelse. Det vigtigste er, at det sikres, at man kommer i gang med det rigtige.

Ret og pligt - også på arbejdsmarkedsydelse
Kristelig Fagbevægelse støtter, at man også skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, når man er på arbejdsmarkedsydelse. Og vi er enige i, at ledige på arbejdsmarkedsydelse også skal have ret til for eksempel løntilskudsjob, virksomhedspraktik, nyttejob og jobrotation.

Søren Fibiger Olesen, formand, Kristelig Fagbevægelse
2 kommentarer » Læs mere…

14. maj 2013

Dagpengeudspil godt nok, men ikke nok


Der er positive takter i regeringens dagpengeudspil, men også problemer.

Kristelig Fagbevægelse er godt tilfreds med, at regeringen nu vil tilbyde økonomisk kompensation til dem, der står til at miste dagpengeretten. Det er også en bedre løsning end regeringens tidligere, fordi den ikke blot rækker nogle måneder frem, men frem til udgangen af 2016.

Regeringens forslag
Forslaget er, at de, der mister dagpengene, kan få en arbejdsmarkedsydelse svarende til 80 procent af dagpengesatsen, hvis man er forsørger, og 60 procent af dagpengesatsen, hvis man ikke har forsørgerpligt. Ingen kan være på dagpenge og arbejdsmarkedsydelse i mere end fire år.

Regeringen foreslår arbejdsmarkedsydelsen finansieret ved, at statsbidraget i a-kassekontingentet i 2013-2015 forhøjes med i gennemsnit 35 kroner om måneden efter skat.

Bedre med permanent løsning
Men det er igen en midlertidig løsning, og det kunne være bedre med en permanent løsning.

Som permanent løsning foreslår vi, at den tid, man kan være på dagpenge, skal være konjunkturafhængig. Så er den tilpasset beskæftigelsessituationen, og der er ikke behov for mere eller mindre hovsa at tage stilling til, hvor lang dagpengeperioden skal være. Det vil give ro på både for de ledige og for det politiske system.

Samtidig foreslår vi som en del af en permanent løsning, at man skal kunne genoptjene ret til at få dagpenge på 26 uger og ikke som nu på 52 uger.

Imod kontingentforhøjelse
Vi er imod forslaget om, at a-kassemedlemmerne skal betale mere i kontingent. A-kassemedlemskabet er de seneste år blevet forringet med efterlønsreformen, en kortere dagpengeperiode på to år, en fordobling af genoptjeningsperioden fra 26 til 52 uger. Nu lægger regeringen så op til, at der skal betales mere for mindre.

Det danske a-kassesystem er krumtappen i det danske flexicurity-system, og derfor skal der værnes om a-kassesystemet. Det er ikke tilfældet når indholdet i produktet udhules samtidig med, at prisen sættes op.

I øvrigt var det ikke sådan, at a-kassemedlemmernes statsbidrag blev sat ned, da dagpengeperioden blev sat ned fra fire til to år. Det er derfor heller ikke rimeligt, hvis det nu bliver sat op på grund af en midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Søren Fibiger Olesen, formand, Kristelig Fagbevægelse

11 kommentarer » Læs mere…

8. maj 2013

Dialogsynet sejrede

Overenskomstforhandlingerne mellem Krifa og KA (Kristelig Arbejdsgiverforening) er nu færdige. Selvom det har været de hårdeste forhandlinger i mange år er det nu lykkes at nå i mål med en overenskomst for de kommende to år.
Forhandlingerne har været afbrudt og genoptaget. Vi har haft to gange mægling inden det lykkedes at komme i hus – men på trods heraf, har parterne ikke været kastet ud i en konflikt (strejke eller lockout), der vil være ødelæggende for samarbejdet på den enkelte virksomhed.
Vores dialogsyn og konfliktløsningsmodel har vist sit værd – og bør efterlignes på det resterende arbejdsmarked.
Der er vist ansvarlighed
Krifa har i forhandlingerne udvist høj grad af ansvarlighed, der er kommet til udtryk ved differentierede lønstigninger brancherne imellem. Altså lavere lønstigninger til brancher, der er hårdest ramt af konkurrence fra udenlandsk arbejdskraft og risiko for flytning af arbejdspladser til udlandet.
Der er også blevet plads til en ændring af pensionsbidraget, så det fremover er 12,7%, hvor LO typisk ligger på 12%.
Et stort plus er også den aftalte seniorordning, hvor seniorer kan aftale nedsat arbejdstid, helt eller delvist finansieret med pensionsmidler. Laves der ingen aftale, har de ret til en uges ekstra fri om året mod egenbetaling.
Endelig er det aftalt, at der skal forøget fokus på trivsel, både til gavn for den enkelte og virksomhederne.
Medarbejdere, der trives, er ganske enkelt mere effektive og har mere overskud til hverdagen.
 
Vi kan være stolte
Så på trods af krisetider og vanskelige forhandlinger, er vi nået i mål med en aftale som parterne kan være stolte af, og som vi er sikre på vil styrke de arbejdspladser, der er omfattet af overenskomsten. Dialogsynet sejrede igen.

Kurt Bech, Overenskomstchef


2 kommentarer » Læs mere…