21. maj 2013

Bedre end regeringens udspil


Den nye dagpengeaftale mellem regeringen og Enhedslisten er bedre end regeringens oprindelige udspil .Det gode ved aftalen er, at der nu er politisk flertal for, at de, der mister retten til dagpenge, kan få en arbejdsmarkedsydelse i op til to år. Men det er desværre stadig blot en midlertidig ordning.

I forhold til det oprindelige forslag er det positivt, at det ikke bliver a-kassemedlemmerne, der skal betale for den nye arbejdsmarkedsydelse. Det kunne have haft som konsekvens, at nogle ville fravælge et a-kassemedlemskab , og det havde været til skade for det danske flexicurity-system.

Stadig behov for permanent løsning
Men også den nye aftale er kun en midlertidig ordning, som slutter i 2016. Kristelig Fagbevægelse havde hellere set en permanent løsning, som gjorde længden, man kan få dagpenge, konjunkturafhængig.

Seks ugers selvvalgt uddannelse
At arbejdsmarkedsydelsen blandt andet skal finansieres ved, at man skal være ledig i fire måneder, før man kan komme på en seks ugers selvvalgt uddannelse, er ikke en idé, vi ville være kommet med.

Der er vist bred enighed om, at jo hurtigere, man kan gøre noget for at komme videre, efter at man bliver ledig, jo bedre. Det harmonerer ikke med, at man skal gå ledig i fire måneder, før man kan komme på en uddannelse, der kan være vejen til et nyt job.

I øvrigt mener vi, at det ikke er et mål i sig selv at komme hurtigt i gang med en selvvalgt uddannelse. Det vigtigste er, at det sikres, at man kommer i gang med det rigtige.

Ret og pligt - også på arbejdsmarkedsydelse
Kristelig Fagbevægelse støtter, at man også skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, når man er på arbejdsmarkedsydelse. Og vi er enige i, at ledige på arbejdsmarkedsydelse også skal have ret til for eksempel løntilskudsjob, virksomhedspraktik, nyttejob og jobrotation.

Søren Fibiger Olesen, formand, Kristelig Fagbevægelse

2 kommentarer:

28. maj 2013 kl. 11.31 Anonym

Det er da en dårlig løsning for dem der ryger ud af dagpenge systemet de kan ikke komme i seniorjob med det nye til tag de lavet,men var` så kom regeringen kommunerne til undsætning de har jo også hylet længe om senior ordningen.

14. marts 2014 kl. 23.22 LiseSchwartz

Meget dårlig ordning misterdet lovede seniorjob med denhøjere indkomst som det ville give samt 40% af det manellers fik i understøttelse ca 60.000 krpå et 1/2 år

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.