14. maj 2013

Dagpengeudspil godt nok, men ikke nok


Der er positive takter i regeringens dagpengeudspil, men også problemer.

Kristelig Fagbevægelse er godt tilfreds med, at regeringen nu vil tilbyde økonomisk kompensation til dem, der står til at miste dagpengeretten. Det er også en bedre løsning end regeringens tidligere, fordi den ikke blot rækker nogle måneder frem, men frem til udgangen af 2016.

Regeringens forslag
Forslaget er, at de, der mister dagpengene, kan få en arbejdsmarkedsydelse svarende til 80 procent af dagpengesatsen, hvis man er forsørger, og 60 procent af dagpengesatsen, hvis man ikke har forsørgerpligt. Ingen kan være på dagpenge og arbejdsmarkedsydelse i mere end fire år.

Regeringen foreslår arbejdsmarkedsydelsen finansieret ved, at statsbidraget i a-kassekontingentet i 2013-2015 forhøjes med i gennemsnit 35 kroner om måneden efter skat.

Bedre med permanent løsning
Men det er igen en midlertidig løsning, og det kunne være bedre med en permanent løsning.

Som permanent løsning foreslår vi, at den tid, man kan være på dagpenge, skal være konjunkturafhængig. Så er den tilpasset beskæftigelsessituationen, og der er ikke behov for mere eller mindre hovsa at tage stilling til, hvor lang dagpengeperioden skal være. Det vil give ro på både for de ledige og for det politiske system.

Samtidig foreslår vi som en del af en permanent løsning, at man skal kunne genoptjene ret til at få dagpenge på 26 uger og ikke som nu på 52 uger.

Imod kontingentforhøjelse
Vi er imod forslaget om, at a-kassemedlemmerne skal betale mere i kontingent. A-kassemedlemskabet er de seneste år blevet forringet med efterlønsreformen, en kortere dagpengeperiode på to år, en fordobling af genoptjeningsperioden fra 26 til 52 uger. Nu lægger regeringen så op til, at der skal betales mere for mindre.

Det danske a-kassesystem er krumtappen i det danske flexicurity-system, og derfor skal der værnes om a-kassesystemet. Det er ikke tilfældet når indholdet i produktet udhules samtidig med, at prisen sættes op.

I øvrigt var det ikke sådan, at a-kassemedlemmernes statsbidrag blev sat ned, da dagpengeperioden blev sat ned fra fire til to år. Det er derfor heller ikke rimeligt, hvis det nu bliver sat op på grund af en midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Søren Fibiger Olesen, formand, Kristelig Fagbevægelse

11 kommentarer:

16. maj 2013 kl. 18.09 Anonym

Ja jeg er fuldstændig enig. Hvorfor laver det ikke flexibel dagpengeordning for altid: kort i gode tider og lang i krise tider. Og ikke al det mellemløsninger,-det bliver folk jo træt af, både af mellemløsninger som ikke er varige plus af de politikere som står for de. Man mister tillid/troværdighed til dem.
Hilsen Kristine M.

16. maj 2013 kl. 19.02 Anonym

Jeg er absolut ikke enig i at det er godt at de akuttruede får hjælp. Jo det er godt at de får hjælp men når man vil hjælpe de akuttruede bør man også hjælpe de som ryger for varighedsbegrænsningen ved sygdom for de står i nøjagtigt samme situation. Jeg er selv en af dem som røg ud over varighedsbegrænsningen og fik æren af at søge kontanthjælp. Havde jeg vidst hvad jeg ved i dag havde jeg brugt hver en tjent krone straks de blev udbetalt. Når man ryger ud i den situation at man er selvforsørgende fordi man har taget lån i sin friværdi så står man udenfor systemet. Ikke muligt at få kurser, ikke muligt at få hjælp af nogen art. Jeg fik muligheden for at gå på revalideringsydelse. Fint nok for det var min vej til at komme i arbejde men når man går på sådan en offentlig ydelse og arbejder for privat firma er der ikke noget der hedder optjening af feriepenge, dagpengeret etc. så den dag man får job står man i en situation hvor man får mindre udbetalt end man gjorde da man gik på den offentlige ydelse.. Ikke just godt.. Dagpengereformen får ikke et plus fra mig førend man giver ofrene for varighedsbegrænsninger vilkår som ligner de vilkår som man giver de akutramte,

hilsen Claus

16. maj 2013 kl. 21.30 trigger

Ja, genoptjeningsperioden skal sættes ned til 26 uger. Hvis man er alene kan man da ikke leve af 60% af dagpengesatsen, så det er vigtigt at skabe vækst, så det bliver muligt at få et arbejde. Selvfølgelig skal a-kassebidraget ikke sættes op, når det kun er en midlertidig løsning, det burde sættes ned pga. de mange forringelser, som du netop skriver.

17. maj 2013 kl. 10.08 Anonym

Det er helt fint med en flexordning.Men har man glemt de arbejdsløse som en vigtig forbruger.De betaler indkomst skat m.m.
Hvis man sammenlægger skat og forbrug tjener samfundet og staten på den arbejdsledige.Tænk over det.

17. maj 2013 kl. 10.15 Anonym

Hej , ja det lyder nemt nok med en fleksibel dagpengeordning, men i rent praksis duer den heller ikke. I sagens natur kan man ikke flere år frem forudse økonomiske krisesituationer. Tag bare det seneste eksempel fra den forhenværende regering, som nægtede til det sidste, at Danmark befandt sig i en krise siden 2008, selvom økonomiske vismænd advarede dem i flere omgang. Hvem skal hvornår slå fast, at vi er i en økonomisk krise? I så fald har vi brug for snarrådige politiker - og dem er der ikke så mange af.
Hilsen Gabriele G.

17. maj 2013 kl. 10.42 Anonym

60% af dagpengesatsen er bedre end ingenting, men det er ikke meget, når man er enlig og ikke har andre indtægter.
Hvorfor ikke lade de ældre ledige gå på efterløn ved 60 år med fuld sats uden modregning for egne opsparede pensionsmidler. Det er da billigere for samfundet end et seniorjob. Regeringen glemmer, at de, der har en privat pensionsopsparing, har undværet noget gennem mange år for at spare op til et godt otium. Hvis de som ledige bliver tvunget på efterløn, bliver de straffet med modregning. Og spar samfundet og især de ældre for aktiveringer, der ikke har et direkte løfte om ordinært job.
Med venlig hilsen
E.P.

18. maj 2013 kl. 13.24 Anonym

hvad med at man finde sig et job og live af ? i stedet for, at være afhænger af statskasse.

hilsen M.H

18. maj 2013 kl. 14.42 Anonym

60 procent af dagpengesatsen, hvis man ikke har forsørgerpligt er ikke meget.Det kan vel dårligt løbe rundt som enlig,når man selv skal betale alle sine udgifter,bare husleje og så lån,hvis man har andel eller ejerlejlighed.

Tror man vil se mange af dem der er enlige,få økonomiske problemer.

21. maj 2013 kl. 10.28 Anonym

Fin artikel - Det kan være temmelig svært at forstå, at politikerne så gerne vil have os i arbejde, når det for flere ikke kan betale sig, at tage det arbejde, der rent faktisk er. Her tænker jeg blandt andet på kortere vikariater, projekt orienteret jobs og den slags - Det pryder jo alt sammen på CVét, men det må også meget gerne pryde lidt på familiens konto - og det er jo heller ikke sjovt at blive straffet - her mener jeg den økonomiske sikkerheden, dagpengene bør jo kunne give imellem forskellige typer af korterevariet arbejde. Det må alt andet lige bedst kunne svare sig, at folk er i arbejde og udbygger deres kompetencer - også med små jobs. Mvh Liv

22. maj 2013 kl. 16.41 Anonym

Hvad med dem som er røget ud af første halvdel af 2013. Er der overhovedet tænkt på dem. Der er stadigvæk mange tusinde der går rundt og kæmper forgæves efter et arbejde. jeg var så heldig at få arbejde d. 01-01-2013, men er kommet i den situation nu, at mit firma jeg arbejder for har meldt tvunget ferie i 3 uger. Jeg kontakter min akasse om ferie penge, men får at vide, at jeg ikke kunne få nogen ferie penge, da jeg lige præcis er røget ud af dagpenge ordningen i starten af januar 2013. Jeg kan sagtens forstå, at man skal arbejde for at optjene retten til dagpenge, men at ens ferie penge nu er strøget, pga. de går ind under samme regel om optjening af dagpenge, fatter jeg slet ikke. Så nu står jeg her efter næsten 6 månederes arbejde, og skal finde 3 ugers løn jeg kommer til at mangle i min tvungen ferie. Jeg som troede at nu var der lys forude, var begyndt at kunne se op over bjerget af regninger og dumme udgifter, og skal ende med at ryge lige ned i kulkælderen igen fordi min økonomi ryger i grus.

24. maj 2013 kl. 12.23 Anonym

til anonym pr. 22. maj.

velkommen i klubben. Det skal man også som kontanthjælpsmodtager. Det virker lidt grotesk at en der er på dagpenge og finder et job er bedre økonomisk stillet end en der tidligere har været på dagpenge og er røget på kontanthjælp og derefter i job. Er man ny i job bør man have lige vilkår i min optik. Jeg er i den situation at jeg som kontanthjælpsmodtager ansat pr. 1. marts i ordinært job får mindre udbetalt ved at gå på arbejde end jeg fik da jeg gik på dagpengesats. I stedet for at hjælpe dagpengemodtagerne burde man finde midler til at øge incitamentet for at gå i arbejde.

venligst

C.S.

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.