8. maj 2013

Dialogsynet sejrede

Overenskomstforhandlingerne mellem Krifa og KA (Kristelig Arbejdsgiverforening) er nu færdige. Selvom det har været de hårdeste forhandlinger i mange år er det nu lykkes at nå i mål med en overenskomst for de kommende to år.
Forhandlingerne har været afbrudt og genoptaget. Vi har haft to gange mægling inden det lykkedes at komme i hus – men på trods heraf, har parterne ikke været kastet ud i en konflikt (strejke eller lockout), der vil være ødelæggende for samarbejdet på den enkelte virksomhed.
Vores dialogsyn og konfliktløsningsmodel har vist sit værd – og bør efterlignes på det resterende arbejdsmarked.
Der er vist ansvarlighed
Krifa har i forhandlingerne udvist høj grad af ansvarlighed, der er kommet til udtryk ved differentierede lønstigninger brancherne imellem. Altså lavere lønstigninger til brancher, der er hårdest ramt af konkurrence fra udenlandsk arbejdskraft og risiko for flytning af arbejdspladser til udlandet.
Der er også blevet plads til en ændring af pensionsbidraget, så det fremover er 12,7%, hvor LO typisk ligger på 12%.
Et stort plus er også den aftalte seniorordning, hvor seniorer kan aftale nedsat arbejdstid, helt eller delvist finansieret med pensionsmidler. Laves der ingen aftale, har de ret til en uges ekstra fri om året mod egenbetaling.
Endelig er det aftalt, at der skal forøget fokus på trivsel, både til gavn for den enkelte og virksomhederne.
Medarbejdere, der trives, er ganske enkelt mere effektive og har mere overskud til hverdagen.
 
Vi kan være stolte
Så på trods af krisetider og vanskelige forhandlinger, er vi nået i mål med en aftale som parterne kan være stolte af, og som vi er sikre på vil styrke de arbejdspladser, der er omfattet af overenskomsten. Dialogsynet sejrede igen.

Kurt Bech, Overenskomstchef


2 kommentarer:

10. maj 2013 kl. 07.32 Gordon Shumway

Hvilken Sejr ?

1. det lyder flot at pensionstillægget stiger til 12,7%, men det betales i følge Ekstra Bladet ved en mindre nedgang i søgne-helligdagstillægget. Endvidere er KRIFA,s pensionsaftale med Danica væsentlig dyrere i administrationsomkostninger end f.eks. Industriens Pension & Pension-Danmark. prisen for diverse forsikringer er også højere end tilsvarende forsikringer er hos Industriens Pension & Pension-Danmark. Dertilkommer at Danica over de seneste år har haft en dårligere forretning end de overnævnte LO/DA pensionsordninger.

Seniorordningen er næsten en tro kopi af den Seniorordning som LO & DA indgik ved de seneste overenskomstforhandlinger.

Endvidere er det også blevet aftalt at skære i diverse forskudtidstillæg.

Hvorfor ikke for en gangs, at kommer med noget nytænkning på overenskomstområdet i stedet for at kopier LO & DA aftaler

16. maj 2013 kl. 10.28 Henrik Jacobsen

@ Gordon Shumway
Hvilken sejr spørger du?

Som Søren skriver er det dialogsynet der har sejret. Overenskomsten er indgået uden strejke eller lockout. Vi har netop været vidne til en meningsløs lockout blandt lærerne, som nu skal betale prisen i årevis i form af ekstra kontigent.

Det er sjovt som Krifa bliver beskyldt både for at kopiere andres aftaler og samtidig bliver klandret for at underbyde andre. Krifa´s overenskomster er typisk bedre på områder som barselsorlov, men selvfølgelig også dårligere på nogle områder.

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.