29. august 2013

En drøm om frihed

For 50 år siden holdt Martin Luther King sin berømte tale "I have a dream". Hans drøm var, at sorte og hvide skulle betragtes som lige og have de samme rettigheder og muligheder.

Han talte imod at opdele mennesker i ”rigtige” og ”forkerte”. At vi alle er medborgere og skal have samme lighed og frihed.

"Forkert" farve fagforening
I dag tænker vi "ja selvfølgelig skal det være sådan". Det gælder bare ikke altid i forhold til at acceptere andre uanset deres valg af fagforening. Vi har et aktuelt eksempel på, at 130 hos Carlsberg nedlagde arbejdet, fordi en ny kollega ikke ønskede at være med i 3F ligesom dem. Vi hører jævnligt om, at nogle oplever at blive udsat for pres og chikane, fordi de tillader sig at vælge en fagforening med en anden farve end den, de fleste på en arbejdsplads har valgt.

En ny drøm: Ingen fagforeningsdiskriminering
Her 50 år efter Martin Luther Kings berømte tale er det utænkeligt, at vi ikke ville køre i bus eller arbejde sammen med nogen på grund af deres hudfarve. Jeg ser frem til, at det bliver lige så utænkeligt, at nogen vil diskriminere en kollega på grund af hans eller hendes valg af fagforening.

Søren Fibiger Olesen, formand, Kristelig Fagbevægelse
Skriv kommentar » Læs mere…

23. august 2013

Fagforeningsmobning: 1 mod 130

"Jeg forstår ikke, hvordan mine kolleger kan tage hjem til deres børn og fortælle dem, at de ikke må mobbe de andre børn i skolen eller holde dem udenfor, når de opfører sig på den måde på min arbejdsplads," Sådan siger Poul Erik Nielsen til Jyllands-Posten i dag. Han er tekniker ved Carlsberg i Fredericia og har været årsag til at 130 af hans kollegaer de sidste to uger har nedlagt arbejdet. Årsag: Han vil ikke være medlem af 3F.

Det er helt grotesk, at denne form for chikane og mobning stadig findes i dagens Danmark. Og Poul Erik Nielsen har helt ret i, at det er dobbeltmoralsk at forældre lærer deres børn, at de ikke må mobbe i skolen, samtidig med at de selv mobber på livet løs på arbejdspladsen.

Nul tolerance hos Carlsbergs ledelse
Krifa var allerede inde over sagen i maj, hvor flere af vores kunder blev presset til medlemskab af 3F. Vi kontaktede Carlsberg, som bl.a. svarede, at de ikke accepterer fagforeningspres.
Carlsberg har de seneste dage sat yderligere trumf på ved at true med at afskedige de 130 medarbejdere som er i gang med en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse.

Lever i bedste velgående
Sagen er den seneste af en en række eksempler vi har fået om fagforeningstvang på de danske arbejdspladser. Vi kan konstatere, at de uformelle eksklusivaftaler lever i bedste velgående på de danske arbejdspladser.


Krifa opruster
Det vil vi ikke finde os i. Vi mener, at der er tale om et åbenlyst menneskeretligt problem. Vi vil derfor i den kommende tid sætte fornyet fokus på emnet. Det vil ske gennem folkeoplysning, debat og kontakt til politikere. Alle har ret til frit at vælge fagforening. Det er en menneskeret.
 
Søren Fibiger Olesen, formand Kristelig Fagbevægelse

Skriv kommentar » Læs mere…

15. august 2013

Ferie med forhindring

For mange af os er sommerferien ved at være overstået. Vi har tanket op og er klar til en ny sæson på vores arbejdsplads. Men hvad hvis man som min kollega, har været så uheldig og brække kravebenet i ferien? Kan man så få erstatningsferie?
Som udgangspunkt, ja. På baggrund af EU-domstolens fortolkning af arbejdstidsdirektivet i 2012, kan man nu få erstatningsferie, ikke kun hvis man bliver syg før feriens begyndelse, men også hvis man bliver syg i ferien.


Arbejdsgiver skal kontaktes

Der er dog nogle betingelser der skal være opfyldt
- man skal kontakte sin arbejdsgiver og sygemelde sig
- man skal lægeligt kunne dokumentere sin sygdom

Sygemeldingen gælder fra den dag man underretter sin arbejdsgiver. Det er derfor vigtigt at man, selv om man er i udlandet, straks giver besked.

Hvis man er så uheldig at falde på poolkanten i Malaga, så skal man sørge for at få en lægeerklæring fra den spanske læge – eller papirer fra hospitalet, hvis det skulle ende så galt.

Selv om man har ret til 25 dages ferie eller mere, kan man kun få erstatning for de 20 dage.
De fem karensdage er dog ikke kun hvis man er syg fem dage i stræk, men det er fem dage i ferieåret, som strækker sig fra 1. maj til 30. april.
Det er derfor en god idé at sygemelde sig hos sin arbejdsgiver, selv om man kun er syg et par dage i sommerferien. 

Afholdelse af mistet ferie
Vedrørende afholdelsen af den mistede ferie, så skal den som al anden ferie aftales med arbejdsgiver. Hvis man bliver rask i den aftalte ferieperiode, kan man dog enten vælge at raskmelde sig og gå på arbejde, eller afholde den resterende ferie.
 
Anette Nilsson, juridisk centerchef, Kristelig Fagbevægelse


Skriv kommentar » Læs mere…

9. august 2013

Vælg din egen jobformidler

Venstre foreslår i dag, at arbejdsløse selv skal kunne bestemme, om de vil bruge det lokale jobcenter til at hjælpe sig med at komme i job,eller om de vil benytte deres a-kasse eller en hel tredje virksomhed.

Spændende forslag med praktiske problemer
Det er et forslag, der helt sikkert er spændende perspektiver i. Det er positivt at lade dem, der er bedst til at formidle jobbet, gøre det og så give dem en belønning for det.
Det kan dog give en række praktiske udfordringer at føre forslaget ud i livet. Hvor meget skal der f.eks. til for at en virksomhed har hjulpet den ledige i arbejde og dermed gør sig fortjent til belønning? Er et effektivt kursus i at skrive en god ansøgning nok? Er 4 timers coaching nok? Eller hvordan bliver det afgjort, hvem der i sidste ende sikrede jobbet. Var det den ledige selv? Eller jobformidleren?
Der er også en fare for, at a-kasser, private aktører og jobcentrene vil nedprioritere indsatsen overfor de ledige, der kræver en særlig indsats, hvis man først belønnes den dag, den ledige kommer i arbejde.

 
Rådgivning i opsigelsesperioden
De ledige skal hjælpes i job hurtigt og effektivt. Det er altafgørende. Og ethvert forslag

der arbejder med på den tankegang, skal der ses positivt på. Også Venstres nye forslag.
I Krifa tror vi, at det har en enorm effekt allerede at hjælpe de opsagte i opsigelsesperioden. Derfor har før ledighedsindsatsen høj prioritet hos os.

Næsten halvdelen af de kunder vi rådgiver og hjælper i opsigelsesperioden bliver aldrig ledige.

Søren Fibiger Olesen, formand, Kristelig Fagbevægelse
Skriv kommentar » Læs mere…