29. august 2013

En drøm om frihed

For 50 år siden holdt Martin Luther King sin berømte tale "I have a dream". Hans drøm var, at sorte og hvide skulle betragtes som lige og have de samme rettigheder og muligheder.

Han talte imod at opdele mennesker i ”rigtige” og ”forkerte”. At vi alle er medborgere og skal have samme lighed og frihed.

"Forkert" farve fagforening
I dag tænker vi "ja selvfølgelig skal det være sådan". Det gælder bare ikke altid i forhold til at acceptere andre uanset deres valg af fagforening. Vi har et aktuelt eksempel på, at 130 hos Carlsberg nedlagde arbejdet, fordi en ny kollega ikke ønskede at være med i 3F ligesom dem. Vi hører jævnligt om, at nogle oplever at blive udsat for pres og chikane, fordi de tillader sig at vælge en fagforening med en anden farve end den, de fleste på en arbejdsplads har valgt.

En ny drøm: Ingen fagforeningsdiskriminering
Her 50 år efter Martin Luther Kings berømte tale er det utænkeligt, at vi ikke ville køre i bus eller arbejde sammen med nogen på grund af deres hudfarve. Jeg ser frem til, at det bliver lige så utænkeligt, at nogen vil diskriminere en kollega på grund af hans eller hendes valg af fagforening.

Søren Fibiger Olesen, formand, Kristelig Fagbevægelse

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.