15. august 2013

Ferie med forhindring

For mange af os er sommerferien ved at være overstået. Vi har tanket op og er klar til en ny sæson på vores arbejdsplads. Men hvad hvis man som min kollega, har været så uheldig og brække kravebenet i ferien? Kan man så få erstatningsferie?
Som udgangspunkt, ja. På baggrund af EU-domstolens fortolkning af arbejdstidsdirektivet i 2012, kan man nu få erstatningsferie, ikke kun hvis man bliver syg før feriens begyndelse, men også hvis man bliver syg i ferien.


Arbejdsgiver skal kontaktes

Der er dog nogle betingelser der skal være opfyldt
- man skal kontakte sin arbejdsgiver og sygemelde sig
- man skal lægeligt kunne dokumentere sin sygdom

Sygemeldingen gælder fra den dag man underretter sin arbejdsgiver. Det er derfor vigtigt at man, selv om man er i udlandet, straks giver besked.

Hvis man er så uheldig at falde på poolkanten i Malaga, så skal man sørge for at få en lægeerklæring fra den spanske læge – eller papirer fra hospitalet, hvis det skulle ende så galt.

Selv om man har ret til 25 dages ferie eller mere, kan man kun få erstatning for de 20 dage.
De fem karensdage er dog ikke kun hvis man er syg fem dage i stræk, men det er fem dage i ferieåret, som strækker sig fra 1. maj til 30. april.
Det er derfor en god idé at sygemelde sig hos sin arbejdsgiver, selv om man kun er syg et par dage i sommerferien. 

Afholdelse af mistet ferie
Vedrørende afholdelsen af den mistede ferie, så skal den som al anden ferie aftales med arbejdsgiver. Hvis man bliver rask i den aftalte ferieperiode, kan man dog enten vælge at raskmelde sig og gå på arbejde, eller afholde den resterende ferie.
 
Anette Nilsson, juridisk centerchef, Kristelig Fagbevægelse


Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.